sympathetic là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ˌsɪm.pə.ˈθɛ.tɪk/
Hoa Kỳ[ˌsɪm.pə.ˈθɛ.tɪk]

Tính từ[sửa]

sympathetic /ˌsɪm.pə.ˈθɛ.tɪk/

Xem thêm: monkey nghĩa là gì

Bạn đang xem: sympathetic là gì

 1. Thông cảm; ưng ý.
  sympathetic strike — cuộc làm reo tỏ sự ưng ý, cuộc làm reo ủng hộ
  sympathetic pain — sự nhức lây
 2. Đầy tình thương, biểu lộ tình thương, thân ái ái.
  sympathetic heart — trái ngược tim tràn tình cảm
  sympathetic words — những tiếng lẽ biểu lộ tình cảm
 3. (Sinh vật học) Giao cảm.
  sympathetic nerve — rễ thần kinh phú cảm

Danh từ[sửa]

sympathetic /ˌsɪm.pə.ˈθɛ.tɪk/

 1. (Sinh vật học) Dây thần kinh trung ương phú cảm; hệ phú cảm.
 2. Người dễ dàng xúc cảm.

Tham khảo[sửa]

 • "sympathetic", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)