t nghĩa là gì

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

T
T
Bảng vần âm Latinh
Bảng vần âm chữ Quốc ngữ
Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee
Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn
Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Ưư Vv Xx Yy
Bảng vần âm Latinh cơ bạn dạng của ISO
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx
Yy Zz
 • x
 • t
 • s

T, t là chữ loại đôi mươi vô phần nhiều vần âm dựa vào Latinh và là chữ loại 24 vô vần âm giờ Việt.

Bạn đang xem: t nghĩa là gì

 • Trong bảng mã ASCII người sử dụng ở PC, chữ T hoa có mức giá trị 84 và chữ t thông thường có mức giá trị 116.
 • Trong hệ giám sát quốc tế:
  • t đôi lúc được sử dụng như ký hiệu cho tới tấn, hoặc 1000 kilôgam.
  • T là ký hiệu cho tới chi phí tố têra, hoặc 1012.
 • Trong hóa sinh học tập, T là hình tượng cho tới threonine và thymine.
 • Trong chất hóa học, T là ký hiệu cho tới triti, một đồng vị của hiđrô.
 • Trong cơ vật lý phân tử, t là ký hiệu cho tới quark top.
 • T được gọi là Tango vô bảng vần âm âm học tập NATO.
 • Trong bảng vần âm Hy Lạp, T tương tự với Τ và t tương tự với τ.
 • Trong bảng vần âm Cyrill, T tương tự với Т và t tương tự với т.

Bảng vần âm Latinh

 • x
 • t
 • s

Bảng vần âm chữ Quốc ngữ

Xem thêm: homogeneity là gì

Aa Ăă Ââ Bb Cc Dd Đđ Ee Êê Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Ôô Ơơ Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ưư Vv Xx Yy

Bảng vần âm Latinh cơ bạn dạng của ISO

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Chữ T với những vệt phụ

Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì

Ťť Ṫṫ Ţţ Ṭṭ Țț Ṱṱ Ṯṯ Ŧŧ Ⱦⱦ Ƭƭ Ʈʈ T̈ẗ ƫ ȶ

Ghép nhì chữ cái

Ta Tb Tc Td Te Tf Tg Th Ti Tj Tk Tl Tm Tn To Tp Tq Tr Ts Tt Tu Tv Tw Tx Ty Tz
TA TB TC TD TE TF TG TH TI TJ TK TL TM TN TO TP TQ TR TS TT TU TV TW TX TY TZ
aT ăT âT bT cT dT đT eT êT fT gT hT iT jT kT lT mT nT oT ôT ơT pT qT rT sT tT uT ưT vT wT xT yT zT
AT ĂT ÂT BT CT DT ĐT ET ÊT FT GT HT IT JT KT LT MT NT OT ÔT ƠT PT QT RT ST TT UT ƯT VT WT XT YT ZT

Ghép chữ T với số hoặc số với chữ T

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 0T 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T 9T

Xem thêm

 • Biến thể
 • Chữ số
 • Cổ tự động học
 • Danh sách những chữ cái
 • Dấu câu
 • Dấu phụ
 • ISO/IEC 646
 • Lịch sử
 • Unicode
Wikimedia Commons đạt thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về T.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]