talk là gì trong tiếng anh

/tɔ:k/

Thông dụng

Danh từ

Cuộc nói chuyện, cuộc thảo luận
Nói suông (nói tuy nhiên ko làm)
He's all talk
Thằng ấy chỉ được khuôn tài nói
Bài phát biểu ko đầu tiên, bài xích phát biểu chuyện
a talk on Russian music
một bài xích thủ thỉ về âm thanh Nga
Tin bốt, điều chào xáo bàn tán
That's all talk
Đó đơn giản tin yêu đồn
the talk of the town
chuyện cả tỉnh người tao bàn tán
(nhất là nhập kể từ ghép) cơ hội nói
( số nhiều) (chính trị) cuộc thương thuyết, cuộc thương lượng

Nội động từ

Nói chuyện, chuyện trò
we talked for almost an hour
chúng tôi thủ thỉ cùng nhau ngay sát một giờ đồng hồ đồng hồ
Có tài năng nói
baby is beginning lớn talk
em bé nhỏ chính thức biết nói
Nói nhiều, bép xép; buôn dưa lê, ngồi lê song mách nhau, xì xào
Don't tự that, people will talk
Đừng thực hiện khuôn bại liệt, người tao tiếp tục phát biểu tức thì đấy
Bắt chước giờ đồng hồ nói
you can teach some parrots lớn talk
cậu rất có thể dạy dỗ cho 1 vài ba con cái vẹt phát biểu được

Ngoại động từ

Nói; người sử dụng (một ngôn từ nào là đó) khi nói
to talk English
nói giờ đồng hồ Anh
Nói về, bàn về, thảo luận
to talk politics
nói chuyện chủ yếu trị
Diễn đạt (cái gì) tự lời
You're talking rubbish
Cậu phát biểu bậy phát biểu bạ
Nói vượt lên trước thực hiện mang đến, nói đến việc nỗi

Cấu trúc từ

be all talk (and no action)
chỉ được khuôn tài phát biểu suông
the talk of something
chủ đề chủ yếu của nói chuyện ở (một nơi)
to talk somebody's head off
nói vượt lên trước thực hiện mang đến ai nhức cả đầu
to talk oneself hoarse
nói cho tới khan cả tiếng
to talk about (of)
nói về, bàn về
We'll talk about that point later
Chúng tao tiếp tục bàn về điểm bại liệt sau
what are they talking of?
họ đang được nói tới đồ vật gi thế?
to talk at
nói ám chỉ, phát biểu xa xôi, phát biểu cạnh
to talk away
nói chuyện mang đến không còn (thì giờ); phát biểu suốt
to talk the afternoon away
nói chuyện mang đến qua loa buổi chiều; thủ thỉ trong cả cả buổi chiều
Nói tiếp, phát biểu mãi, phát biểu nhiều năm, phát biểu dứt ko ra
to talk out
bàn kéo dãn, bàn bạc cho tới cùng
to talk out of
bàn đi ra, can ngăn, phát biểu nhằm chớ làm
to talk someone out of a plan
ngăn ai chớ theo đòi một tiếp hoạch
to talk to
(thông tục) chỉnh, xài, phê bình, quở trách
the lazy boy wants talking to
cần nên xài mang đến thằng bé nhỏ trây chây lười một trận
to talk for the sake of talking
nói nhằm tuy nhiên phát biểu, phát biểu chẳng mục tiêu gì
to talk lớn the purpose
nói trúng lúc; phát biểu khuôn đang được nói
to look who's talking
(thông tục) phát biểu người hãy ngẫm cho tới ta; sờ lên gáy xem
to talk big
huênh phung phí, khoác lác
to talk dirty
ăn phát biểu tục tĩu
to talk one's head off
nói vượt lên trước nhiều
to talk somebody's head off
nói lải nhải
to talk the hind legs off a donkey
(thông tục) thao thao bất tuyệt
to talk sense
nói nên, phát biểu sở hữu lý
to talk shop
bép xép chuyện thực hiện ăn
to talk turkey
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) nói toạc móng heo móng heo, phát biểu trực tiếp thừng
to talk at somebody
át giọng, cả vú lấp mồm em
to talk back (to somebody
cãi lại, phát biểu lại
to talk somebody down
nói ngăn họng
to talk down lớn somebody
lên giọng kẻ cả
to talk somebody over/round (to something)
dỗ dành
talk it over with your parents before you reply
hãy bàn kỹ việc đó với thầy u anh đang được rồi hãy trả lời
to talk round something
bàn xung quanh bàn quẩn; bàn vòng vo
to talk somebody/something up
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) phát biểu nhằm cỗ vũ ai/cái gì; ca tụng ai/cái gì

Hình thái từ

  • V-ed:Talked
  • V-ing: Talking

Chuyên ngành

Kỹ thuật cộng đồng

nói chuyện

Kinh tế

cuộc hội đàm
cuộc phát biểu chuyện
cuộc thảo luận
nói chuyện
confidential talk
nói chuyện riêng
to talk shop
nói chuyện thực hiện ăn
thảo luận

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
allocution , chalk talk , declamation , descant , discourse , disquisition , dissertation , epilogue , exhortation , expatiation , harangue , homily , lecture , monologue , oration , peroration , prelection , recitation , screed , sermon , spiel * , allusion , badinage , banter , blather * , bombast , bunk * , buzz * , cant , chat , chatter , chitchat , conversation , cry , gab , grapevine * , hearsay , hint , hot air * , idle talk , innuendo , insinuation , jaw * , jive * , lip * , noise , nonsense * , palaver , persiflage , prose , racket * , raillery , report , rot * , rubbish * , rumble * , rumor , scuttlebutt * , small talk , t