tâm linh tiếng anh là gì

Tâm linh là một trong những định nghĩa rộng lớn, thay cho thay đổi theo đuổi thực trạng, với rất nhiều sắc thái hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên. Thông thông thường, nó rằng tới việc link thân thuộc cá thể với thứu gì bại to hơn như tích điện, thực chất và phía bên trong của mình.

Bạn đang xem: tâm linh tiếng anh là gì

1.

Câu chuyện cung ứng một lời dẫn tuyệt vời về hệ thống linh tính của những người Do Thái.

The story provides a wonderful introduction vĩ đại Jewish spirituality.

2.

Xem thêm: thường xuyên tiếng anh là gì

Tâm linh không chỉ là tồn bên trên nhập thời thượng cổ hoặc nhập giấy tờ.

Spirituality does not exist only in ancient times, or in books.

Các yếu tố linh tính (spirituality) không giống với yếu tố tôn giáo (religion) ở chỗ

Xem thêm: distort là gì

- spirituality (tâm linh) thảo luận về những yếu tố phẩm hóa học tương quan cho tới lòng tin hoặc vong linh nhân loại.

- religion r(tôn giáo) thảo luận về niềm tin cẩn và sự tôn thờ một sức khỏe trấn áp siêu phàm.

Ví dụ: My mother has her absolute belief in her religion, ví she pays no attention vĩ đại spirituality matters. (Mẹ tôi với niềm tin cẩn vô cùng nhập tôn giáo của tớ, nên bà ko quan hoài cho tới yếu tố linh tính.)