taxpayer là gì

Người nộp thuế (tiếng Anh: Taxpayer) hoàn toàn có thể là 1 trong cá thể hoặc công ty với nhiệm vụ nộp thuế mang đến cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên bang, đái bang hoặc địa hạt.

Người nộp thuế

Bạn đang xem: taxpayer là gì

Hình minh họa

Người nộp thuế (Taxpayer)

Định nghĩa

Người nộp thuế trong giờ đồng hồ Anh là Taxpayer.

Người nộp thuế có thể là 1 trong cá thể hoặc công ty với nhiệm vụ nộp thuế mang đến cơ quan chỉ đạo của chính phủ liên bang, đái bang hoặc địa hạt. Khoản thuế nhận được kể từ những cá thể và công ty là thu nhập chủ yếu của cơ quan chỉ đạo của chính phủ.

(Theo Investopedia, Taxpayer)

Qui toan rõ ràng về người nộp thuế ở Việt Nam

Người nộp thuế bao hàm những đối tượng người dùng được qui toan bên trên Khoản 1 Điều 2 Văn bạn dạng thống nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 thống nhất Thông tư chỉ dẫn Luật quản lí thuế; Luật quản lí thuế sửa thay đổi 2012 và Nghị toan 83/2013/NĐ-CP bởi Sở Tài chủ yếu phát hành, rõ ràng như sau:

a) Tổ chức, hộ mái ấm gia đình, cá thể nộp thuế, phí, lệ phí hoặc những khoản thu không giống nằm trong ngân sách đất nước bám theo qui toan của pháp luật;

b) Tổ chức được phó trách nhiệm thu tiền phí, lệ phí nằm trong ngân sách căn nhà nước;

c) Tổ chức sale công ty thực hiện giấy tờ thủ tục về thuế;

Xem thêm: attempt to là gì

d) Tổ chức, cá thể khấu trừ thuế, bao gồm:

d.1) Tổ chức, cá thể là mặt mũi nước Việt Nam phù hợp đồng với tổ chức triển khai, cá thể quốc tế sale bên trên nước Việt Nam hoặc với thu nhập bên trên nước Việt Nam tuy nhiên tổ chức triển khai, cá thể quốc tế tiến hành nộp thuế độ quý hiếm tăng thêm (GTGT) bám theo cách thức thẳng, nộp thuế thu nhập công ty (TNDN) bám theo tỉ lệ % tính bên trên doanh thu;

d.2) Tổ chức, cá thể khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập cho tất cả những người với thu nhập nằm trong diện nộp thuế thu nhập cá nhân;

đ) Tổ chức, cá thể tổ chức sinh hoạt dò thám dò thám, thăm hỏi dò thám và khai quật dầu khí, bao gồm:

- Người quản lý so với phù hợp đồng dầu khí được kết bên dưới mẫu mã phù hợp đồng phân chia thành phầm.

- Công ty quản lý cộng đồng so với phù hợp đồng dầu khí được kết bên dưới mẫu mã phù hợp đồng quản lý cộng đồng.

- Doanh nghiệp liên kết kinh doanh so với phù hợp đồng dầu khí được kết bên dưới mẫu mã phù hợp đồng liên kết kinh doanh hoặc Hiệp toan liên nhà nước.

Xem thêm: fiscal year là gì

- Tập đoàn dầu khí vương quốc nước Việt Nam hoặc những Tổng doanh nghiệp lớn, Công ty nằm trong Tập đoàn dầu khí vương quốc nước Việt Nam so với tình huống Tập đoàn dầu khí vương quốc nước Việt Nam hoặc những Tổng doanh nghiệp lớn, Công ty nằm trong Tập đoàn dầu khí vương quốc nước Việt Nam tự động tổ chức sinh hoạt dò thám kiếm thăm hỏi dò thám và khai quật dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên.

Kết luận

Như vậy, nói đến người nộp thuế thì một số trong những người lầm tưởng cơ chỉ là 1 trong cá thể rõ ràng được xác lập tuy nhiên ko nên vậy, người nộp thuế không chỉ có là 1 trong cá thể tuy nhiên hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể, hộ mái ấm gia đình và cũng hoàn toàn có thể là 1 trong đối tượng người dùng không giống với trách móc nhiệm nộp thuế.

(Tài liệu tham ô khảo: Người nộp thuế bao hàm những đối tượng người dùng nào? - Thư kí luật)