tear là gì

/tiə/

Thông dụng

Danh kể từ, (thường) số nhiều

Nước đôi mắt, lệ
to shed tears
rơi lệ, nhỏ lệ
to weep tears of joy
mừng chảy nước đôi mắt, mừng vạc khóc
to move to lớn tears
làm cho tới cảm động ứa nước mắt
to keep back one's tears
cầm nước mắt
full of tears; wet will tears
đẫm nước mắt

Danh từ

Chỗ hư đốn, địa điểm rách nát, miếng xé (do xé tạo ra ra)
(thông tục) cơn giận dỗi dữ
(thông tục) cơ hội cút mau
to go full tears
đi đặc biệt mau
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc trà chén say sưa

Ngoại động kể từ .tore; .torn

Xé, thực hiện rách
to tear a piece of paper in two
xé một tờ giấy tờ thực hiện đôi
Khoét
to tore a hole in the wall
khoét một lỗ bên trên tường
Làm toạc rời khỏi, rời sâu sắc, thực hiện đứt sâu
to one's hand on a nail
bị một chiếc đi làm việc toạc tay
Kéo mạnh, giật
to tear one's hair
giật tóc, bứt tóc
to tear a page out of a book
xé một trang rời ngoài một cuốn sách
Giằng
the child was torn from its mother's arms
đứa nhỏ xíu bị giằng thoát khỏi tay u nó
Phá bỏ sự bình yên tĩnh của (cái gì)
a country torn by war
một tổ quốc bị cuộc chiến tranh tàn phá

Nội động từ

Bị rách
paper tears easily
giấy dễ dàng rách
Lao vút, đâm bổ
cars tearing past
những con xe vút qua

Cấu trúc từ

in tears
đang khóc
Giọt (nhựa...)
to tear something apart, to lớn shreds, to lớn bits..
đập tan; công kích tơi bời
to tear along
chạy nhanh chóng, cút gấp
to tear at
kéo mạnh, rung rinh mạnh
to tear away
chạy vụt cút, lao đi
Giật cướp đi
to tear in and out
ra nhập ăn năn hả; nhẩy vào lao ra
to tear off
nhổ, rung rinh mạnh, rung rinh phăng ra
Lao đi
to tear out
nhổ rời khỏi, rung rinh rời khỏi, xé ra
to tear something up
xé nát nhừ (một tư liệu..)
to tear up and down
lên xuống tất bật, lồng lộn
to tear one's hair (out)
(thông tục) vò đầu bứt tóc
(be in) a tearing hurry, rush
(tỏ ra) rất là bộp chộp vả; cuống cuồng
to tear somebody limb from limb
(đùa cợt) tấn công cho tới tấp
to tear somebody off a strip; to lớn tear a strip off somebody
(thông tục) nhiếc mắng, trách cứ móc ai gay gắt
That's torn it
(thông tục) hư đốn bét rồi!
to be torn between A and
bị xâu xé thân mật..
to tear something down
giật đổ

hình thái từ

  • Past: tore
  • PP: torn

Chuyên ngành

Xây dựng

mòn [sự mòn]

Cơ - Điện tử

Chỗ rách nát, vết rách nát, kẽ nứt, (v) thực hiện rách nát, làmsây sát

Cơ khí & công trình

vết xây sát

Hóa học tập & vật liệu

làm gỉ

Kỹ thuật cộng đồng

chỗ rách
hot tear
chỗ rách nát vì như thế nhiệt
tear propagation
sự lan rộng ra địa điểm rách
kẽ nứt
kéo

Giải quí EN: To pull apart or to lớn pieces by force..

Giải quí VN: Kéo thành phần hoặc những miếng vì như thế một lực.

Bạn đang xem: tear là gì

Xem thêm: have a reputation for là gì

đứt
giọt

Giải quí EN: A small, naturally formed drop lượt thích mass of a gum or resin.

Giải quí VN: Có lượng hóa học gôm hoặc vật liệu nhựa thông nhỏ với hình oán bất ngờ.

rách
bottom tear
sự xé rách nát đáy
hot tear
chỗ rách nát vì như thế nhiệt
hot tear
vết rách nát vì như thế nhiệt
line tear
sự rách nát dòng
tear initiation
sự chính thức bị rách
tear persistence
độ bền kháng rách
tear persistence
độ bền kháng xé rách
tear persistence
độ bền xé rách
tear propagation
sự lan rộng ra địa điểm rách
tear strength
độ bền kháng xé rách
tear strength
độ bền xé rách
tear tape
băng rách
wear and tear
sự ngót rách
sự mòn
sự rách
line tear
sự rách nát dòng

Kinh tế

bứt
chọn (thứ phẩm dung dịch lá kể từ những điếu dung dịch hỏng)
hái

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
breach , break , crack , damage , fissure , gash , hole , imperfection , laceration , mutilation , rent , lập cập , rupture , scratch , split , tatter , bender , binge , bust , carousal , carouse , drunk , spree , wassail , rip , brannigan , teardrop , bawling , blubbering , sobbing , wailing , weeping , disarticulation , dismemberment , divulsion
verb
break , claw , cleave , crack , damage , divide , evulse , extract , fray , frazzle , gash , grab , impair , incise , injure , lacerate , mangle , mutilate , pluck , pull , pull apart , rend , ribbon , rift , rive , lập cập , rupture , scratch , seize , separate , máy chủ , shred , slash , slit , snatch , split , sunder , wrench , wrest , yank , boil , bolt , career , charge , chase , course , dart , dash , fling , fly , gallop , hurry , lash , race , rush , shoot , tốc độ , spring , zoom , rip , bucket , bustle , festinate , flash , fleet , flit , haste , hasten , hustle , pelt , rocket , sail , scoot , scour , sprint , trot , whirl , whisk , whiz , wing , zip , water , cut , dilacerate , disarticulate , disjoin , dismember , fissure , fume , lancinate , rage , rant , rave , raze , snag , storm
phrasal verb
demolish , dismantle , dynamite , knock down , level , pull down , pulverize , raze , wreck , asperse , backbite , calumniate , defame , malign , slander , slur , traduce , vilify

Từ trái khoáy nghĩa