tees là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/ti:/

Bạn đang xem: tees là gì

Thêm nhập tự vị của tôi

chưa đem căn nhà đề
 • danh từ

  chữ T

 • vật hình T

 • (thể dục,thể thao) điểm phân phát bóng (chơi gôn)

 • động từ

  Xem thêm: khẩu hiệu tiếng anh là gì

  (thể dục,thể thao) đặt tại điểm phân phát bóng (chơi gôn)

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bắt đầu

  Cụm từ/thành ngữ

  to tee off

  (thể dục,thể thao) phân phát bóng

  Xem thêm: sense of humor là gì

  Từ sát giống

  teeth manatee steel steer goatee


Từ vựng giờ Anh bám theo căn nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản