temperament là gì

 • /'temprəmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khí hóa học, tính khí, tính
  an artistic temperament
  tính nghệ sĩ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính khí

  Y học

  khí hóa học, tính khí

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  attitude , bent , capacity , cast , character , complexion , constitution , distinctiveness , ego , emotions , frame of mind , humor , idiosyncrasy , inclination , individualism , individuality , inner nature , intellect , kind , makeup , mentality , mettle , mood , nature , outlook , peculiarity , quality , soul , spirit , stamp , structure , susceptibility , temperament , tendency , turn , type , way , temper , irascibility , irascibleness , spleen , tetchiness , composure , crasis , disposition , emotion , equability , equanimity , personality , propensity , sang trọng froid , state

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Bạn đang xem: temperament là gì

  Xem thêm: halls là gì

  NHÀ TÀI TRỢ