that đọc tiếng anh là gì

Có 26 nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, bao gồm 5 nguyên vẹn u ám, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c ,d , f, g ,h ,j ,k ,l ,m,n ,p ,q ,r ,s , t , v , w , x , nó , z. Trong số đó, 5 nguyên vẹn âm lại được tạo thành trăng tròn nguyên vẹn âm song và nguyên vẹn âm đơn và 24 phụ âm theo đuổi bảng phiên âm IPA. Như vậy, nhằm việc học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, nhỏ nhắn cần thiết nắm rõ cơ hội dùng láo nháo trừng trị âm của 44 nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh theo đuổi bảng IPA.

Trong nội dung bài viết này, Apollo English reviews cho tới những em hoàn toàn cỗ những nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: that đọc tiếng anh là gì

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Vậy, phụ âm và nguyên vẹn âm vô giờ đồng hồ Anh được khái niệm như vậy nào? 

Theo khái niệm của kể từ điển Cambridge Dictionary, nguyên vẹn âm giờ đồng hồ Anh là 1 trong tiếng động trình bày được trái đất dẫn đến khi khá bay đi ra kể từ mồm không xẩy ra răng, lưỡi, hoặc môi ngăn lại.

Nguyên âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh là gì?

Phụ âm (consonant) là những kể từ còn sót lại vô bảng vần âm nhưng mà ko nên là nguyên vẹn âm. Thông thông thường, những phụ âm thông thường được trừng trị âm cơ hội ngăn ko mang đến luồng bầu không khí đơn giản dễ dàng trải qua mồm bằng phương pháp khép môi hoặc sử dụng lưỡi va vô răng.

Để nhỏ nhắn rất có thể trừng trị âm chuẩn chỉnh cả nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, việc lắng tai và thích nghi với 44 âm vô bảng IPA là vô cùng cần thiết sẽ giúp đỡ nhỏ nhắn nâng lên sự thoải mái tự tin khi tiếp xúc vì thế giờ đồng hồ Anh. Cụ thể ra làm sao, những em hãy kế tiếp mò mẫm hiểu trong mỗi phần sau của nội dung bài viết sau nhé.

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh sẽ có được địa điểm đứng không giống nhau vô một kể từ. Nguyên âm thông thường rất có thể đứng 1 mình, đứng trước hoặc sau phụ âm. Trong số đó, nguyên vẹn âm thông thường là nguyên vẹn âm đơn hoặc là nguyên vẹn âm song. 

Nguyên âm đơn

Nguyên âm vô giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn vô giờ đồng hồ Anh là những âm thông thường đứng 1 mình, bao gồm nguyên vẹn âm ngắn ngủi và nguyên vẹn âm lâu năm. Nguyên âm đơn ngắn ngủi thông thường đem thời hạn trừng trị âm ngắn lại hơn nữa và ko kéo dãn như /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/. Còn nguyên vẹn âm đơn lâu năm thông thường yên cầu trừng trị âm kéo dài hơn nữa ví như /i:/, /æ/, /u:/, /a:/, /ɔ:/, /ɜ:/.

Bảng nguyên vẹn âm đơn ngắn ngủi và cơ hội trừng trị âm của chúng:

Nguyên âm đơn ngắn Cách trừng trị âm Ví dụ 
Mô tảVị trí môiVị trí lưỡi 
/i/Giống âm “i” vô giờ đồng hồ Việt. Môi khá không ngừng mở rộng về nhì phía.

Hạ thấp lưỡi.

Bật khá nhanh chóng, dứt khoát. 

hit /hɪt/ (đánh)
/e/Giống âm “e” vô giờ đồng hồ Việt.Môi không ngừng mở rộng rộng lớn khi trừng trị âm /i/.Hạ thấp lưỡi rộng lớn âm /i/.bed /bɛd/ (giường)
/ʊ/Âm tương tự âm “u” vô giờ đồng hồ Việt. Môi khá tròn trĩnh. 

Nâng cuống lưỡi lên rồi cuộn nhẹ nhõm về đàng sau. 

Âm nhảy nhanh chóng, dứt khoát, buông lỏng. 

book /bʊk/ (sách)
/ʌ/Bật khá nhanh chóng, âm lai thân thuộc âm “ă” và “ơ” vô giờ đồng hồ Việt. Miệng buông lỏng ngẫu nhiên.Lưỡi ở khoảng chừng thân thuộc, ko va bất kể phần gì vô vùng mồm. cup /kʌp/ (cốc)
/ɒ/Giống “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn lại hơn nữa. Môi tròn trĩnh, mồm khá banh.Cuốn lưỡi thổi lên, nhảy khá dứt khoát. dog /dɒg/ (con chó)
/ə/Giống âm “ơ” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn ngủi và nhẹ nhõm rộng lớn. Thả lỏng môi.Thả lỏng lưỡi và nhảy khá dứt khoát. doctor /ˈdɒktər/ (bác sĩ)

Bảng nguyên vẹn âm đơn lâu năm vô giờ đồng hồ Anh và cơ hội trừng trị âm của chúng:

Nguyên âm đơn dài Cách trừng trị âm Ví dụ 
Mô tả Vị trí môiVị trí lưỡi 
/i:/Như âm “i” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dãn, âm lưu giữ vô vùng mồm. Môi bẹt và căng qua chuyện nhì mặt mày.Đầu lưỡi đưa lên sát vòng mồm. sea /siː/ (biển) 
/æ/Lai thân thuộc âm “a” và âm “e” của giờ đồng hồ Việt. Mở rộng lớn môi và căng đi ra. Hạ thấp lưỡi và căng đi ra, nhảy khá nhanh chóng, dứt khoát. cat /kæt/ (con mèo)
/u:/Như âm “u” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dài hơn nữa và âm trừng trị vô vùng mồm, ko thổi khá đi ra. Tròn môi lại. Đưa lưỡi lên sát vòm mồm. Khi trừng trị âm lưỡi căng và thụt nhẹ nhõm đi ra sau. school /sku:l/ (trường học)
/a:/Âm “a” vô giờ đồng hồ Việt, tuy nhiên kéo dài hơn nữa. Môi banh tuy nhiên ko được vượt lên trước rộng lớn.Hạ thấp lưỡi và khá căng đi ra khi trừng trị âm. father /ˈfɑːðə(r)/ (bố)
/ɔ:/ Âm “o” vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cong lưỡi lên. Môi tròn trĩnh và căng vừa phải nên. Hơi nâng cuống lưỡi lên.ball /bɔːl/ (bóng)
/ɜ:/Âm “ơ’ vô giờ đồng hồ Việt tuy nhiên đem cong lưỡi. 

Thả lỏng môi.

Khi trừng trị âm, môi khá bẹt đi ra. 

Thân lưỡi được đưa lên sát vòm mồm.

Khi trừng trị âm, cuốn lưỡi về đàng sau. 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ (sinh nhật) 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm song

Khi thích nghi với 44 nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh theo đuổi bảng IPA, những em còn tiếp tục phát hiện 8 nguyên vẹn âm song. Nguyên âm song là những âm được dẫn đến kể từ 2 nguyên vẹn âm đơn bao gồm những âm như /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /aɪ/, /ʊə/.

Nguyên âm đơn dài Cách trừng trị âm Ví dụ 
/ɪə/Đọc như “ia” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /i/ rồi mang đi dần dần sang trọng /ə/.here /hɪə(r)/ (ở đây)
/eə/Đọc /e/ rồi mang đi dần dần sang trọng /ə/.hair /heə(r)/ (tóc)
/eɪ/Đọc như “ây” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc /e/ rồi mang đi dần dần sang trọng /i/. day /deɪ/ (ngày)
/ɔɪ/Đọc như “oi” vô giờ đồng hồ Việt, gọi /ɔ:/ rồi mang đi dần dần sang trọng /i/.boy /bɔɪ/ (con trai)
/əʊ/Đọc âm /ə/ rồi mang đi sang trọng /ʊ/.goat /ɡəʊt/ (con dê) 
/aʊ/Đọc /a:/ rồi mang đi dần dần sang trọng /ʊ/mouth /maʊθ/ (miệng)
/aɪ/Đọc như âm “ai” vô giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /a:/ rồi mang đi dần dần sang trọng /i/. try /traɪ/ (cố gắng)
/ʊə/Đọc /ʊ/ rồi mang đi trở thành /ə/sure /∫ʊə(r)/ (chắc chắn)

Cách phân biệt nguyên vẹn âm đơn và nguyên vẹn âm đôi 

Ngoài việc thích nghi với cơ hội viết lách láo nháo cơ hội trừng trị âm của những nguyên vẹn âm, quy trình học tập nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng rất có thể trở thành đơn giản dễ dàng nếu như những em biết phương pháp phân biết bọn chúng cùng nhau. 

Như đang được reviews, nguyên vẹn âm đơn thông thường dẫn đến từ 1 vần âm còn nguyên vẹn âm song được xem là nhì vần âm trở lên trên. 

Ví dụ: 

  • Nguyên âm đơn: his /hiz/ (của anh ấy); put /pʊt/ (đặt). 
  • Nguyên âm đôi: meal /mɪəl/ (bữa ăn); tour /tʊə(r)/ (chuyến du lịch). 

Nhưng cũng có thể có nhiều tình huống không áp theo quy tắc này. Chẳng hạn:

  • Từ mang 1 nguyên vẹn âm, tuy nhiên trừng trị âm lại là âm đôi: mind /maɪnd/ (tâm trí); find /faɪnd/ (tìm kiếm); cow /kaʊ/ (con bò); show /ʃəʊ/ (chỉ dẫn); nice /naɪs/ (tốt),...
  • Từ mang 1 nguyên vẹn âm và nguyên vẹn âm cơ đứng cuối thì chắc chắn là được xem là nguyên vẹn âm đôi: try /traɪ/ (cố gắng); fly /flaɪ/ (bay);...

Các em rất có thể luyện trừng trị âm theo đuổi sự chỉ dẫn của những người bạn dạng xứ để sở hữu sự tiến thủ cỗ rõ rệt rệt vô cơ hội trừng trị âm. Apollo English khêu ý những em list những video dạy trừng trị âm nguyên vẹn âm của Rachel’s English, một kênh youtube học tập giờ đồng hồ Anh, nhất là trừng trị âm đẫy hữu ích. 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Khi đã trải quen thuộc với trăng tròn nguyên vẹn âm cơ bạn dạng vô giờ đồng hồ Anh, những em tiếp tục kế tiếp tìm hiểu 21 phụ âm giờ đồng hồ Anh còn sót lại nhé. 

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, đem tổng số 21 phụ âm, gồm những: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Phường, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nhưng tính theo đuổi bảng IPA, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh đem tới 24 âm /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.

Vị trí của phụ âm là bọn chúng rất có thể đứng trước, thân thuộc hoặc sau nguyên vẹn âm vô kể từ.

Nếu nguyên vẹn âm cũng khá được chia nhỏ ra thực hiện nhiều loại, thì phụ âm vô giờ đồng hồ Anh cũng có thể có 3 nhánh cơ bạn dạng cơ là: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những phụ âm không giống.

Phụ âm hữu thanh là những âm được dẫn đến kể từ trong cổ họng, và khi trừng trị âm bọn chúng, tất cả chúng ta cảm biến được sự rung rinh của thừng thanh quản ngại. Hơi tiếp tục lên đường kể từ trong cổ họng, qua chuyện lưỡi và tiếp sau đó trải qua răng nhằm bay đi ra khi trừng trị âm những âm này.

Trong khi trừng trị âm phụ âm vô thanh, tất cả chúng ta chỉ nghe thấy âm nổi hoặc âm bão táp. Chúng tớ ko cảm biến được sự rung rinh của thừng thanh quản ngại khi trừng trị âm những âm này. Luồng khá tiếp tục bắt đầu từ mồm chứ không kể từ trong cổ họng.

Có thể phụ huynh tiếp tục quan lại tâm:

350+ Từ vựng giờ đồng hồ Anh giành cho nhỏ nhắn siêu đơn giản

Các cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh 

Trong việc luyện trừng trị âm những nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh, Apollo English khuyến nghị những em nên học tập theo đuổi những cặp âm (ví dụ: /t/ - /d/) chứ không tách riêng rẽ lẻ từng âm. 

Điều này là vì thế những cặp âm vô giờ đồng hồ Anh thông thường đem hình hài mồm tương tự động, chỉ không giống nhau ở việc đem rung rinh thanh quản ngại hay là không (ví dụ: /t/ là phụ âm vô thanh và /d/ là phụ âm hữu thanh).

Bảng những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh: 

Phụ âm vô thanh Ví dụ  Phụ âm hữu thanhVí dụ 
/p/pen /pen/ (bút mực)/b/bed /bed/ (cái giường)
/k/kid /kɪd/ (trẻ em)/g/girl /ɡɜːl/ (cô gái)
/f/fan /fæn/ (cái quạt)/v/van /væn/ (cái van)
/s/sun /sʌn/ (mặt trời)/z/zoo /zuː/ (vườn thú)
/t/too /tuː/ (cũng)/d/do /duː/ (làm)
/tʃ/teacher /ˈtiː.tʃər/ (giáo viên)/dʒ/jealous /ˈdʒeləs/ (ghen tị)
/θ/mouth /maʊθ/ (miệng)/ð/mother /ˈmʌð.ər/ (mẹ)
  /ʒ/vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

Các phụ âm không giống vô giờ đồng hồ Anh 

Ngoài những phụ âm hữu thanh và vô thanh, vô giờ đồng hồ Anh còn một vài ba phụ âm không giống như:

Phụ âm Ví dụ 
/m/moon /muːn/ (mặt trăng) 
/n/no /nəʊ/ (không)
/l/love /lʌv/ (tình yêu)
/j/year /jɪər/ (năm) 
/h/hat /hæt/ (cái mũ)
/r/run /rʌn/ (chạy)
/w/win /wɪn/ (chiến thắng)
/η/singing /ˈsɪŋ.ɪŋ/ (hát)

Các em hãy xem thêm thêm thắt cơ hội trừng trị âm phụ âm giờ đồng hồ Anh trải qua những kênh youtube của Apollo English.  

Cách trừng trị âm một trong những âm tiết 

Cách trừng trị âm một trong những âm tiết

Theo Wiki, trừng trị âm là cơ hội gọi một kể từ hoặc một ngôn từ nào là cơ, là cơ hội tất cả chúng ta thốt đi ra tiếng động của kể từ cơ. Ngoài việc vận dụng các phương pháp trừng trị âm giờ đồng hồ Anh chuẩn, những em cũng nên chú ý một trong những quy tắc tại đây nhằm rèn luyện việc trừng trị âm nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh được ngẫu nhiên như người bạn dạng xứ.

Quy tắcMô tảVí dụ 
Quy tắc số 1

Cách trừng trị âm G:

1. /g/ nếu như sau G là nguyên vẹn âm a, u, o.

2. /dʒ/ nếu như sau G là nguyên vẹn âm i, e và nó. 

1. game, go, guarantee

2. giant, thể hình, gipsy

Xem thêm: jaw là gì

Quy tắc số 2

Cách trừng trị âm C:

1. /k/ nếu như sau C là nguyên vẹn âm a, u, o.

2. /s/ nếu như sau C là nguyên vẹn âm i, e và nó. 

1. mèo, cool, cold, cucumber

2. cigarette, cyber 

Quy tắc số 3Ghép âm: Ghép nguyên vẹn âm với phụ âm, hoặc phụ âm với âm /h/ 

1. deep end  => /diːpend/

2. This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/

3. Look at that! => /lʊ kæt ðæt/

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Quy tắc nhấn trọng âm vô giờ đồng hồ Anh

Trong việc phân loại, giờ đồng hồ Việt sẽ là ngôn từ đơn âm tiết, trong những khi giờ đồng hồ Anh là ngôn từ nhiều âm tiết. Trong giờ đồng hồ Việt, đa số những kể từ có duy nhất một âm tiết, bởi vậy không tồn tại hiện tượng kỳ lạ âm tiết ko đem trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, với đặc điểm nhiều âm tiết, những kể từ đem nhì âm tiết trở lên trên thông thường mang 1 âm tiết trừng trị âm khác lạ về phỏng lâu năm, khuôn khổ và phỏng cao đối với những âm tiết còn sót lại.

Theo người sáng tác của cuốn sách “Teaching English Pronunciation” Kenworthy, khi một kể từ giờ đồng hồ Anh đem nhiều hơn thế một âm tiết, luôn luôn đem 1 trong những số những âm tiết cơ nổi trội rộng lớn những âm tiết không giống (được trừng trị âm to ra thêm, không thay đổi âm lâu rộng lớn, và phụ âm được trừng trị âm rõ rệt hơn). Những điểm sáng này tạo thành trọng âm mang đến âm tiết cơ.

Sau đó là một trong những qui định nhấn trọng âm nhưng mà những em nên biết khi tham gia học về nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh: 

Nguyên tắcVí dụ 
Phần rộng lớn ĐỘNG TỪ (verb) láo nháo GIỚI TỪ (preposition) đem 2 âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm ở vị trí âm tiết loại hai

begin /bɪˈɡɪn/ (bắt đầu)

become /bɪˈkʌm/ (trở thành)

among /əˈmʌŋ/ (ở trong)

between /bɪˈtwiːn/ (giữa)

Phần rộng lớn DANH TỪ (noun) láo nháo TÍNH TỪ (adjective) đem nhì âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm ở vị trí âm tiết thứ nhất. 

hobby /ˈhɒbi/ (sở thích)

habit /ˈhæbɪt/ (thói quen)

busy /ˈbɪzi/ (bận rộn)

basic /ˈbeɪsɪk/ (cơ bản)

Các kể từ đem thân phụ âm tiết trở lên trên, trọng âm nằm ở vị trí âm tiết loại thân phụ khi tính từ thời điểm cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ (kinh tế) 

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (môn Địa lý)

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (thông minh)

Hậu tố: -ee, -ese, -eer, -esque, - ique, -ain đem trọng tâm nằm ở vị trí chủ yếu nó. 

Vietnamese /ˌviːətˈnɑːmiːz/ (người Việt Nam)

unique /juːˈniːk/ (độc nhất vô nhị)

Hậu tố: -ic, -ical, -ish, -idle, -iar, -id, -ian, -ity, -sion, -ance, -tion, -ence, -ious đem trọng âm nằm ở vị trí âm tiết phía đằng trước nó. 

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (kinh tế)

vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

generous /ˈdʒen.ər.əs/ (hào phóng)

Hậu tố: – ment, – ness, – hood, – en, – able, – ous, – less, – ship, – ful, – er/ or, – ing ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (môi trường)

neighbor /ˈneɪ.bər/ (hàng xóm) 

jealous /ˈdʒel.əs/ (ghen tỵ)

Từ tận nằm trong – ate, – graphy, – gy, – ity, – phy,  – cy, – al trọng âm tính kể từ âm tiết loại thân phụ kể từ bên dưới lên. 

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ)

ability /əˈbɪl.ə.ti/ (khả năng)

Danh kể từ ghép (được ghép kể từ nhì danh từ) đem trọng âm ở kể từ thứ nhất. 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (nhà kính)

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (hiệu sách)

Tính kể từ ghép (ghép kể từ nhì tính kể từ và thông thường đem lốt gạch men ngang ở giữa) đem trọng âm ở âm tiết loại nhì. 

bad-tempered /ˌbædˈtempəd/ (nóng tính)

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ (cận thị)

Tip giúp đỡ bạn ghi lưu giữ nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh 

Dưới đó là một trong những khêu ý giúp đỡ bạn ghi lưu giữ nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh:

Nhớ nguyên vẹn âm:

Tip giúp đỡ bạn ghi lưu giữ nguyên vẹn âm, phụ âm vô giờ đồng hồ Anh

Chữ loại "u, e, o, a, i" thông thường thay mặt đại diện mang đến nguyên vẹn âm, quan trọng khi bọn chúng hàng đầu kể từ. Quý khách hàng rất có thể liên tưởng tới từ "uể oải" vô giờ đồng hồ Việt nhằm ghi lưu giữ nguyên vẹn âm. Tuy nhiên, cần thiết chú ý rằng còn tồn tại những tình huống nước ngoài lệ.

Ví dụ: Từ "orange" (/ˈɒr.ɪndʒ/) đem nguyên vẹn âm "o" hàng đầu (phiên âm là /ɒ/), tuy nhiên kể từ "uniform" (/ˈjuː.nɪ.fɔːm/) chính thức bằng văn bản "u" tuy nhiên /ˈu/ ko là nguyên vẹn âm. 

Do cơ, cần thiết nhằm thâu tóm những âm theo đuổi bảng phiên âm và dùng tự vị đem phiên âm.

Nguyên âm "Y":

Khi kể từ có duy nhất một nguyên vẹn âm "Y" đứng cuối, nguyên vẹn âm "Y" được trừng trị âm là /ai/.

Xem thêm: jeep là gì

Ví dụ: 

  • fly /flaɪ/ (bay)
  • sky /skaɪ/ (bầu trời)
  • why /waɪ/ (tại sao)

Đây đơn giản một trong những cơ hội đơn giản và giản dị nhằm những em rất có thể ghi lưu giữ nguyên vẹn âm phụ âm vô giờ đồng hồ Anh đã và đang được học tập, điều cần thiết là vẫn luôn luôn thường xuyên tâm rèn luyện trừng trị âm thường ngày nhằm lưu giữ lâu những gì được học tập láo nháo đem sự tiến thủ cỗ thường ngày. 

Kết luận 

Trên đó là những kiến thức và kỹ năng căn bạn dạng về nguyên vẹn âm và phụ âm vô giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới khẩu hình, cơ hội trừng trị âm, nhấn trọng âm,...Hy vọng rằng vấn đề này sẽ hỗ trợ những em rất có thể tưởng tượng đơn giản dễ dàng rộng lớn và trở thành thoải mái tự tin trong các công việc giao tiếp giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ con em rộng lớn trong các công việc trừng trị âm giờ đồng hồ Anh.