that nghĩa là gì

BrE & NAmE /ðæt/

Thông dụng

Từ xác lập, số nhiều those

Xem thêm: criterion là gì

Bạn đang xem: that nghĩa là gì

Ấy, tê liệt, tê liệt (dùng nhằm phân tích một người, một vật không ở gần về không khí, thời so với người ghi chép hoặc người nói)
that man
người ấy
in those days
trong thời kỳ đó
those books are old
những cuốn sách ấy tiếp tục cũ
Đó, ấy (dùng nhằm phân tích một người, một vật và được đã cho thấy, và được nêu ra)
did you see that boy?
anh với nhìn thấy thằng bé nhỏ tê liệt không?
that dress of hers is too short
chiếc áo tê liệt của cô ý tao vượt lên ngắn
(dùng đứng trước một chi phí ngữ của một mệnh đề quan liêu hệ)
those students who failed the exam will have to tướng take it again
những học viên nào là ganh đua trượt sẽ rất cần ganh đua lại

Đại kể từ, số nhiều .those

Người ấy, người tê liệt, người kia; vật ấy, vật tê liệt, vật kia
what is that?
cái gì đó?
who is that?
ai đó?
after that
sau đó
before that
trước đó
that is
nghĩa là, tức là
will you help me? - that I will
anh với vui mừng lòng hùn tôi không? xin xỏ cực kỳ sẵn lòng
That's right
Phải đó
That's it
Tốt lắm
what that?
sao vậy?, sao thế?
and that's that; sánh that's that
đấy, chỉ mất thế, chỉ thế thôi
to prefer this to tướng that
thích tính năng này rộng lớn cái kia
(dùng nhằm phân tích một vật, sự khiếu nại.. và được đã cho thấy hoặc nêu ra)
look at that!
nhìn kìa!
send her some flowers - that's the easiest thing to tướng do
hãy gửi mang lại cô tao vài ba hoa lá - này đó là cái dễ dàng thực hiện nhất
(dùng thực hiện chi phí ngữ của một mệnh đề quan liêu hệ)
those present were in favour of a change
những ai xuất hiện đều cỗ vũ sự thay cho đổi
Cái, cái nhưng mà, cái như thế
a house lượt thích that described here
một cái mái ấm tựa như cái miêu tả ở đây
Để mang lại rõ
That's that
Chỉ với thế; chỉ thế thôi; thế là xong

Đại kể từ quan liêu hệ

Người nhưng mà, cái nhưng mà, mà
he is the very man that I want to tướng see
anh ấy thực sự người nhưng mà tôi cần thiết gặp
this is he that brought the news
đây là kẻ tiếp tục đem tin cẩn lại
he that sows iniquity shall reap sorrows
ai gieo bão táp tiếp tục gặt bão
the night that I went to tướng the theatre
bữa tối nhưng mà tôi cút coi hát

Phó từ

Tới nấc tê liệt, như vậy, cho tới thế
I've done only that much
Tôi chỉ thực hiện được cho tới thế
that far
xa cho tới thế
Như thế này
the boy is that tall
đứa bé nhỏ cao như vậy này
(thân mật) cho tới nỗi
I was that tired I couldn't speak
tôi mệt mỏi cho tới nỗi ko thể rằng được

Liên từ

Rằng, là
There's no doubt that communism will be achieved in the world
Chắc chắn rằng mái ấm nghĩa nằm trong sản sẽ tiến hành triển khai bên trên từng thế giới
Để, nhằm mà
light the lamp that I may read the letter
thắp đèn lên nhằm tôi hoàn toàn có thể gọi bức thư
Đến nỗi
the cord was such long that I could not measure it
sợi dây khá dài cho tới nỗi tôi ko thể đo được
Giá mà; giá chỉ như
oh, that I knew what was happening!
ôi! giá chỉ nhưng mà tôi biết cơ sự như vậy này!

Cấu trúc kể từ

that is (to say)
điều tê liệt với nghĩa là; tức là; nghĩa là

Chuyên ngành

Xây dựng

kia

Kỹ thuật công cộng

đó