that's all right là gì

Khi bắt được cấu hình những loại câu tiếp xúc, sỹ tử tiếp tục đơn giản thể hiện được đáp án đúng chuẩn.

Câu tiếp xúc là dạng bài xích tập luyện luôn luôn xuất hiện vô cấu hình đề ganh đua chất lượng tốt nghiệp môn giờ Anh. Bài tập luyện về tác dụng tiếp xúc bao hàm những mẩu hội thoại cụt, thông thường là dạng chất vấn và vấn đáp thân thích nhì đối tượng người tiêu dùng A và B. Mục đích của dạng bài xích là lựa chọn trúng phần khuyết nhằm hoàn thiện đoạn đối thoại. cũng có thể phân loại dạng bài xích tập luyện bên trên theo đuổi mục tiêu của những thắc mắc như sau:

Bạn đang xem: that's all right là gì

1. Lời lời khuyên và câu nói. chào (Offering and inviting)

1.1 Lời lời khuyên và hồi đáp:

Lời lời khuyên “Help” Hồi đáp

– Let bủ help you (Để tôi khiến cho bạn nhé).

– Do you need some help? (Bạn cần thiết tôi gom không?).

– Can/ May I help you? (Tôi khiến cho bạn nhé?).

Hồi đáp – Đồng ý:

– Yes, please (Vâng, thực hiện ơn).

– Thanks. That’s very kind of you (Cảm ơn. quý khách hàng thiệt tốt).

Hồi đáp – Từ chối:

– Thanks. But I can manage myself (Cảm ơn. Nhưng tôi tự động băn khoăn được).

Ví dụ:

A: Do you need some help with your homework? (Bạn cần thiết tôi gom thực hiện bài xích tập luyện không?).

B: Thanks. That’s very kind of you (Cảm ơn. quý khách hàng thiệt tốt).

1.2. Lời chào và hồi đáp

Lời chào “Would like” Hồi đáp

– Would you lượt thích N/ to-V…?

– Do you feel like/fancy V-ing….?

– I’d lượt thích vĩ đại invite you to…

Ví dụ:

A: Do you feel lượt thích going for a walk? (Bạn ham muốn lên đường đi dạo không?).

B: That sounds great. Let’s go round the lake (Nghe hoặc đấy. Chúng bản thân lên đường vòng xung quanh hồ nước nhé).

Hồi đáp – Đồng ý:

– It’s a great idea (Ý hoặc đấy!).

– That sounds great/ cool/ fun/ lovely… (Nghe hoặc đấy).

– Yes, I’d love vĩ đại (Được chứ. Tôi vô cùng muốn).

– Why not? (Tại sao ko chứ?).

– That would be great (Sẽ tuyệt lắm đây).

– How wonderful/ fun! (Tuyệt quá!).

Hồi đáp – Tứ chối: “Thanks… but”

– Thanks for the invitation, but I’m afraid… (Cảm ơn các bạn vẫn chào, tuy nhiên tôi e là…).

– That is ví kind of you, but I’m sorry… (Bạn thiệt chất lượng tốt, tuy nhiên tôi nài lỗi…).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề ganh đua trung học phổ thông vương quốc 2014”): Jane had difficulty carrying her suitcase upstairs, and Mike, her friend, offered vĩ đại help.

– Mike: “Need a hand with your suitcase, Jane?”.

– Jane: “________”.

A. That’s very kind of you.

B. Not a chance.

C. I don’t believe it.

D. Well done!

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thích Jane và Mike: quý khách hàng bè.

– Bối cảnh tình huống: Mike ham muốn gom Jane đem vali lên tầng. Câu thoại trước tiên “Need a hand with…?” là cấu hình lời khuyên trợ giúp. Trong tứ phương án, với A chứa chấp cấu hình đáp lại một câu nói. lời khuyên. Trong khi, việc dịch phụ thân phương án còn sót lại cũng đỡ đần ta lựa lựa chọn đơn giản rộng lớn.

2. Lời cảm ơn và nài lỗi (Thanking and Apologizing)

2.1. Lời cảm ơn và hồi đáp

Lời cảm ơn “Thank” Hồi đáp

– Thanks/ Thank you (Cảm ơn bạn).

– Thank you very much (Cảm ơn các bạn vô cùng nhiều).

– Thank you for helping bủ + V (Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ tôi làm…).

Hồi đáp:

– You’re welcome/ Don’t mention it/ Not at all (Không với gì).

– It was nothing/ Forget it (Không với gì đâu).

– Sure ().

– It’s my pleasure (Rất hân hạnh).

Ví dụ:

A: Thank you for helping bủ carry those bags (Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ tôi xách những túi vật ấy).

B: Not at all (Không với gì).

2.2. Lời nài lỗi và hồi đáp

Lời nài lỗi “Sorry” Hồi đáp

– I’m sorry for…/ I’m sorry (that)… (Tôi nài lỗi về…).

– Oops! I’m sorry (Ôi! Tôi nài lỗi).

– I apologize for… (Tôi nài lỗi về…).

Hồi đáp:

– Never mind (Đừng bận tâm).

– That’s alright/ It’s alright (Không sao đâu).

– Don’t worry. It’s okay (Đừng băn khoăn. Không sao đâu).

– Your apology is accepted (Tôi đồng ý câu nói. nài lỗi của bạn).

Ví dụ:

A: I’m sorry for having broken your favorite flower pot (Tớ nài lỗi vì như thế vẫn làm vỡ tung lọ hoa yêu thương quí của cậu).

B: Don’t worry. It’s okay (Đừng băn khoăn. Không sao đâu).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề ganh đua trung học phổ thông vương quốc 2018”): Jane is talking vĩ đại Mike, who has just helped her with her luggage.

– Jane: “_________”.

– Mike: “It’s my pleasure”.

A. It’s too heavy.

B. It’s not my duty.

C. Thanks a lot, indeed.

D. Welcome back.

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thích Jane và Mike: quý khách hàng bè.

Bối cảnh tình huống: Jane thì thầm với Mike – người vừa vặn trợ giúp cô. Câu thoại loại hai: “It’s my pleasure (Rất hân hạnh)” là cấu hình trả lời câu nói. cảm ơn.
Trong tứ phương án, C là đáp án trúng.

3. Khen ngợi và chúc mừng (Complimenting and graduating)

3.1. Lời khen ngợi ngợi và hồi đáp:

Lời khen ngợi ngợi “Compliment” Hồi đáp

– How + adj + N! (Cái gì tê liệt thật…!).

– What + (a/an) + adj + N! (Cái gì tê liệt thật…!).

Ví dụ:

– You did a good job! Good job! (Anh thực hiện chất lượng tốt lắm).

– What you did was wonderful/desirable/ amazing (Những gì anh thực hiện được thiệt tuyệt vời/ xứng đáng ngưỡng mộ/ kinh ngạc).

– Thank you. It’s very nice of you vĩ đại say ví (Cảm ơn các bạn. quý khách hàng thiệt chất lượng tốt khi rằng như vậy).

– I’m glad you lượt thích it (Tôi vô cùng sướng khi chúng ta quí nó).

– Thanks a lot. I’m glad vĩ đại hearthat (Cảm ơn các bạn thật nhiều. Tôi vô cùng sướng mặc nghe thấy vậy).

3.2. Lời thông tin báo sướng và chúc mừng

Lời thông tin báo vui Hồi đáp – chúc mừng

– I have + P2 (Tôi đã…)

– have just + P2 (Tôi vừa vặn mới…)

– I’m really happy/ pleased vĩ đại tell you… (Tôi vô cùng sướng mừng rằng cho chính mình biết rằng…)

– Congratulations! (Chúc mừng bạn!)

– That’s great! Congratulations! (Thật tuyệt vời! Chúc mừng bạn!)

Ví dụ:

A: I have graduated with distinction degree (Tớ vừa vặn chất lượng tốt nghiệp bởi vì xuất sắc đấy).

B: That’s great! Congratulations! (Thật tuyệt vời! Chúc mừng cậu!).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề ganh đua trung học phổ thông vương quốc 2018”): Laura is telling Bob about her exam results.

– Laura: “________”.

– Bob: “That’s great. Congratulations!”.

A. I hope I’ll pass the exam tomorrow.

B. I’ve passed the exam with an A.

C. I’ll get the exam results tomorrow.

D. I didn’t vì thế well in the exam.

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thích Laura và Bob: quý khách hàng bè.

– Bối cảnh tình huống: Laura rằng mang lại Bob nghe thành phẩm ganh đua của cô ấy ấy. Câu thoại loại hai: “That’s great. Congratulations! (Thật tuyệt vời! Chúc mừng bạn!)” là cấu hình lời chúc tụng. Trong tứ phương án, chỉ mất B trúng.

4. Lời răn dạy nhủ, lời khuyên và lưu ý (Advising, suggesting and warning)

4.1. Lời răn dạy và hồi đáp

Lời răn dạy “Should” Hồi đáp

– I think you should/ need to… (Tôi nghĩ về các bạn nên/ cần…).

– I think you shouldn’t… (Tôi nghĩ về các bạn ko nên…).

– If I were you, I would… (Nếu tôi là các bạn, tôi sẽ…).

Hồi đáp – Đồng ý:

– Yes, I will. Thank you (Tôi tiếp tục thực hiện vậy. Cảm ơn bạn).

– OK, I won’t. Thanks (Được, tôi sẽ không còn thực hiện vậy. Cảm ơn bạn).

Hồi đáp -Từ chối:

– No, I’d rather not (Tôi không thích thực hiện vậy).

Ví dụ:

A: I think you shouldn’t carry heavy things (Cháu nghĩ về bác bỏ tránh việc đem vác vật nặng).

B: OK, I won’t. Thank you (Bác sẽ không còn thực hiện vậy. Cảm ơn cháu).

4.2. Lời lời khuyên và hồi đáp

Lời lời khuyên “Suggest” Hồi đáp

– I suggest that… (Tôi lời khuyên rằng…).

– How/What about + N/V-ing? (Việc… thì sao?).

– Why don’t you/ we… (Sao bạn/chúng tớ ko …?).

Ví dụ:

A: How about throwing a buổi tiệc nhỏ this weekend? (Sao tất cả chúng ta ko tổ chức triển khai một buổi tiệc vào cuối tuần này nhỉ?).

B: That sounds great! (Nghe tuyệt đấy!).

Hồi đáp – Đồng ý:

Xem thêm: induce là gì

– That sounds/ would be great! (Nghe tuyệt đấy!).

– That’s a great idea! (Ý tưởng tuyệt vời!).

Thanks. It’s a good suggestion. (Cảm ơn các bạn. Đó là một trong khêu ý hay).

Hồi đáp – Từ chối:

– I don’t feel lượt thích it (Tôi ko quí như vậy).

– No, I don’t think it’s a good idea (Không, tôi ko nghĩ về đó là một ý tưởng phát minh hay).

– I’d rather + V (Tôi ham muốn … hơn).

4.3. Lời lưu ý và hồi đáp

Lời lưu ý “Warning” Hồi đáp

– Look out/ Watch out! (Coi chừng!).

– Do not + V (Đừng...).

– Mind your + N/ Mind the + N (Cẩn thận/ Coi chừng…).

– Thanks, I will (Cảm ơn các bạn, tôi tiếp tục thực hiện như vậy).

– I will vì thế it (Tôi tiếp tục thực hiện thế).

Ví dụ 1:

A: Mind your step. The floor is slippery (Đi cẩn trọng. Sàn mái ấm láng đấy).

B: Oh, thanks. I will (Ổ, cảm ơn. Tôi tiếp tục cẩn thận).

Ví dụ 2:

A: You should wear a safety helmet while riding or you’ll get a fine.

B: I will vì thế it.

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2019 – cụm 8 ngôi trường chuyên”):

– Kien: “Do you feel lượt thích going out for a drink this evening?”.

– Trung: “_________”.

A. That would be great.

B. No, I don’t. I am busy.

C. Yes. I lượt thích very much.

D. Thank you very much for your kind invitation.

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thích Kiên và Trung: quý khách hàng bè/ người cùng cơ quan.

– Bối cảnh tình huống: Kiên chào Trung lên đường hấp thụ nước. Câu thoại đầu tiên: “Do you feel lượt thích + V-ing (Bạn với muốn…)” là cấu hình thể hiện câu nói. lời khuyên. A là đáp án trúng.

5. Lời kính chào và giã biệt (Greeting and saying goodbye)

5.1. Lời kính chào và hồi đáp

Lời kính chào “How are you” Hồi đáp

– Hello/ Hi (Xin chào).

– Good morning/ afternoon/ evening,… (Chào buổi sáng/chiều/tối…).

– How are you/ How vì thế you do/ How is it going/ How are you doing? (Bạn với khỏe mạnh không?).

Ví dụ:

John: Good evening, Joe. How’s it going (Chào ban đêm, Joe. Anh khỏe mạnh không?).

Joe: I’m not ví well. I think I’m catching a flu (Tôi ko khỏe mạnh lắm. Tôi nghĩ về tôi chuẩn bị bị cúm).

– I’m good/ fine. Thanks (Tôi ổn định. Cảm ơn bạn).

– Very well. And you? (Rất chất lượng tốt. Còn các bạn thì sao?).

– I feel lượt thích a million dollars. (Tôi cảm nhận thấy vô nằm trong tuyệt vời).

– I’m not ví well. How about you? (Tôi ko khỏe mạnh lắm. Còn các bạn thì sao?).

– Not very good (Tôi ko khỏe/ Mọi loại ko chất lượng tốt lắm).

5.2. Lời giã biệt và hồi đáp

Lời giã biệt “See you” Hồi đáp

– Bye (Tạm biệt).

– See you/ see you soon/ see you later/ catch you later (Hẹn gặp gỡ lại).

– Take care (Bảo trọng).

– OK. See you then (Ừ. Hẹn gặp gỡ lại).

– Take care (Bảo trọng).

– It’s nice talking with you, too (Tôi cũng tương đối sướng khi được thì thầm với bạn).

Ví dụ:

A: I gotta go. Catch you later (Tớ cần lên đường rồi. Gặp lại sau nhé).

B: OK. See you then (Ừ. Hẹn gặp gỡ lại).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề ganh đua test trung học phổ thông QG 2019 – cụm 8 ngôi trường chuyên”):

– Peter: “How are you today?”.

– Susan: “_________”.

A. I feel lượt thích a million stars.

B. I feel lượt thích a million dollars.

C. I can feel it in my bones.

D. I feel your ears burning.

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thích Peter và Susan: quý khách hàng bè/ người cùng cơ quan.

– Bối cảnh tình huống: Peter chất vấn thăm hỏi Susan. Câu thoại đầu tiên: “How are you today? (Hôm ni các bạn khỏe mạnh không?)” là cấu hình thể hiện câu nói. kính chào. B là đáp án trúng.

6. Lời ý kiến đề xuất và nài phép tắc (Requesting and asking for permission)

6.1. Lời ý kiến đề xuất và hồi đáp

Lời ý kiến đề xuất “Requesting” Hồi đáp

– Can/ Could you + V? (Bạn hoàn toàn có thể …?).

– Do/ Would you mind + V-ing? (Bạn với phiền khi…?).

– I wonder if you could + V? (Tôi tự động chất vấn liệu rằng chúng ta cũng có thể …?).

Ví dụ:

A: Would you mind if I sat here? (Bạn với phiền nếu như tớ ngồi trên đây không?).

B: No problem (Không với gì đâu).

Hồi đáp – Đồng ý:

– Sure/ Yes/ Certainly/ Please vì thế. (Được thôi). Đây là câu vấn đáp mang lại cấu hình Can/ Could you …? hoặc May I…?).

– No problem/ Not at all (Không với gì) là câu vấn đáp mang lại cấu hình Do/ Would you mind…?).

Hồi đáp – Từ chối:

– I’m afraid I … (Tôi e rằng tôi…).

– I’m sorry, I can’t (Tôi nài lỗi, tôi ko thể).

– I’d lượt thích vĩ đại, but… (Tôi vô cùng ham muốn, nhưng…).

6.2. Lời nài phép tắc và hồi đáp

Lời nài phép tắc “Permission” Hồi đáp

– May/ Might/ Can/ Could I…? (Xin phép tắc mang lại tôi…?).

– Do you mind if I…?/ Would you mind if I…? (Anh với phiền ko nếu như tôi…?).

– Is it OK if…? (Liệu với ổn định ko nếu…?).

Hồi đáp – Đồng ý:

– Sure/ Certainly/ Of course/ Ok (Tất nhiên rồi).

– Go ahead/ You can (Cứ tự động nhiên).

– Do it! Don’t ask. (Cứ thực hiện đi! Đừng hỏi).

Hồi đáp – Từ chối:

– I’m afraid you can’t (Tôi e rằng ko được).

– I don’t think you can (Tôi nhận định rằng ko được).

– No, you can’t/ No, not now (Không. Bây giờ thì không).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề ganh đua test trung học phổ thông vương quốc 2019” – chuyên nghiệp Thái Nguyên): Hoa is asking Hai, who is sitting at a comer of the room, seeming too shy.

– Hoa: “Why aren’t you taking part in our activities?________”.

– Hai: “Yes, I can. Certainly”.

A. Shall I take your hat off?

B. Can you help bủ with this decorations?

C. Can I help you?

D. Could you please show bủ how vĩ đại get vĩ đại the nearest post office?

Hướng dẫn:

– Mối mối liên hệ thân thích Hoa và Hải: quý khách hàng bè.

– Bối cảnh tình huống: Hoa đang được chất vấn Hải, người đang được ngồi ở một góc chống, dường như nhút nhát.

Câu thoại loại hai: “Yes, I can. Certainly (Ừ. Được mà)” là cấu hình chất vấn đáp câu nói. ý kiến đề xuất. Cả tứ phương án vẫn cho thật đều chứa chấp cấu hình của một câu nói. ý kiến đề xuất nên tớ dịch nghĩa nhằm lựa chọn phương án thích hợp. Ta hoàn toàn có thể phỏng đoán toàn cảnh của cuộc hội thoại là ở vô lớp, khi Hoa đang được sẵn sàng cho những sinh hoạt của lớp. Hoa ham muốn Hải nằm trong nhập cuộc nên rủ Hải nằm trong thực hiện vật tô điểm với bản thân. Chọn B.

7. Lời nêu chủ kiến và nghiền thành/phản đối (Giving opinions and Agreeing/Disagreeing)

Nêu chủ kiến “Think” Hồi đáp

– I think/ believe … (Tôi nghĩ về là/tin là…).

– Do you think …? (Bạn với nghĩ về là …?).

– S + V + O (Một mệnh đề thể hiện ý kiến trực tiếp).

Ví dụ:

A: I think swimming should be made part of the school curriculum (Tớ nghĩ về môn lượn lờ bơi lội nên trở nên một trong những phần vô lịch trình học).

B: I can’t agree with you more. It is an essential life skill (Tôi trọn vẹn đồng ý với các bạn. Bơi lội là kĩ năng sinh sống thiết yếu).

Hồi đáp – nghiền thành:

– Absolutely (Chắc chắn rồi).

– You can say that again/ I can’t agree with you more (Tôi trọn vẹn đồng ý với bạn).

– That’s just what I was thinking. (Đó cũng đó là điều tôi nghĩ).

Hồi đáp – phản đối:

– I don’t (quite) agree with you (Tôi ko đống ý với bạn).

– I’m not ví sure about that/1 don’t think ví (Tôi ko nghĩ về vậy).

– That’s not entirely true (Điều tê liệt ko trọn vẹn đúng).

Bài tập luyện minh họa:

Câu 1 (trích “Đề ganh đua trung học phổ thông QG 2018”): Jenny and Jimmy are talking about university education.

– Jenny: “I think having a university degree is the only way vĩ đại succeed in life”.

– Jimmy: “________. There are successful people without a degree”.

A. That’s life.

B. That’s all right.

C. I don’t quite agree.

D. I can’t agree more.

Hướng dẫn:

Xem thêm: render nghĩa là gì

– Mối mối liên hệ thân thích Jenny và Jimmy: quý khách hàng bè.

– Bối cảnh tình huống: Jenny và Jimmy đang được nói tới việc học tập ĐH. Câu thoại đầu tiên: “I think … (Tôi nghĩ…)” là cấu hình nêu chủ kiến. Trong tứ phương án, C và D chứa chấp cấu hình trả lời chủ kiến. Ta dịch nghĩa cuộc đối thoại nhằm lựa chọn đáp án thích hợp. Jimmy ko đống ý với ý kiến của Jenny nên phương án C thích hợp nhất.

Theo vnexpress.net