thêm trong tiếng anh là gì

thêm {tính}

Bạn đang xem: thêm trong tiếng anh là gì

tăng mắm tăng muối {động}

nhằm thêm {tính}

tăng vào {danh}

tăng vào {tính}

Bản dịch

Tôi mong muốn bịa đặt thêm một chống nữa nhằm đáp ứng bữa trưa sau buổi họp

I would lượt thích to tát reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.

... với thêm một nệm nữa.

... an extra bed.

Nếu ông/bà cần thiết thêm vấn đề gì...

expand_more If you require more information ...

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền cung ứng thêm vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Khi nào là biết thêm tin yêu gì mới nhất thì nên báo cho bản thân mình nhé.

Send má news, when you know anything more.

Ví dụ về phong thái dùng

Chúng tôi vô nằm trong hàm ân nếu như ông/bà ko phiền cung ứng thêm vấn đề về...

We would appreciate it if you could send us more detailed information about…

Nếu các cụ cần thiết thêm vấn đề gì, van lơn chớ ngần lo ngại liên hệ với tôi.

Should you need any further information, please bởi not hesitate to tát tương tác má.

Nếu cần thiết thêm vấn đề, ông/bà rất có thể contact với tôi qua loa thư / tin nhắn.

You can tương tác má by letter / e-mail if you require any further information.

Tôi mong muốn bịa đặt thêm một chống nữa nhằm đáp ứng bữa trưa sau cuộc họp

I would lượt thích to tát reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.

Chúng tôi nhận biết bài xích nghiên cứu và phân tích này đang được góp sức thêm những kỹ năng học tập thuật về những yếu tố...

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…

Để biết thêm vấn đề cụ thể, hí hửng lòng rẽ thăm hỏi trang web của Shop chúng tôi bên trên...

For further information please consult our trang web at…

Xem thêm: monkey nghĩa là gì

Nghiên cứu vớt này được triển khai sẽ giúp người phát âm mò mẫm hiểu thêm về...

Our study serves as a window to tát an understanding of the process…

Nếu ông/bà cần thiết thêm vấn đề gì, van lơn hí hửng lòng contact với tôi.

If you require any further information, feel không tính tiền to tát tương tác má.

Tôi mong muốn thêm khuôn khổ cao hơn nữa vô vày tài xế của tôi.

I would lượt thích to tát add higher categories to tát my driving license.

Nếu ông/bà mong muốn mò mẫm hiểu thêm, hí hửng lòng contact với những người ra mắt của tôi...

References can be requested from…

Tôi cực kỳ hy vọng với thời cơ được thảo luận thêm về yếu tố này với ông/bà.

I look forward to tát discussing this with you.

Xin hí hửng lòng coi résumé/CV lắp đặt kèm cặp để tìm hiểu thêm vấn đề cụ thể.

Please find my résumé / CV attached.

Làm ơn đem đến tôi thêm một chiếc chăn/gối/khăn tắm.

Could you please bring another blanket/pillow/towel?

Chúng tớ cần thiết nom nhận một số trong những giới hạn của bài xích nghiên cứu và phân tích cũng giống như các nghành rất có thể được nghiên cứu và phân tích thêm vô sau này, ví dụ là...

A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…

Khi nào là biết thêm tin yêu gì mới nhất thì nên báo cho bản thân mình nhé.

Send má news, when you know anything more.

Nếu ông/bà cần thiết thêm vấn đề, hí hửng lòng gửi e-mail hoặc gọi điện thoại cảm ứng thông minh cho tới tôi.

...will be a great addition to tát your program. If I can further assist, please e-mail or điện thoại tư vấn má.

Chúc mừng mái ấm gia đình chúng ta với thêm member mới!

Congratulations on your new arrival!

Nếu ông/bà cần thiết thêm vấn đề gì...

If you require more information ...

Xem thêm: narcissistic là gì

Nếu ông/bà với thắc mắc gì thêm, hí hửng lòng contact với tôi qua loa e-mail hoặc điện thoại cảm ứng thông minh.

I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or điện thoại tư vấn má if you have further questions.

... với thêm một nệm nữa.