thiếu tiếng anh là gì

Phép dịch "Thiếu" trở nên Tiếng Anh

lack, missing, miss là những bạn dạng dịch số 1 của "Thiếu" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tom thiếu hụt tài năng nhằm trở nên một trình diễn viên. ↔ Tom lacks the talent lớn be an actor.

 • be without, need, require

  Bạn đang xem: thiếu tiếng anh là gì

  Tom thiếu tài năng nhằm trở nên một trình diễn viên.

  Tom lacks the talent lớn be an actor.

 • Hành lý của tôi bị thiếu.

  My baggage is missing.

 • Hành lý của tôi bị thiếu.

  My baggage is missing.

  • short
  • want
  • fail
  • deficient
  • wanting
  • shortage
  • deficiency
  • inadequate
  • insufficient
  • failing
  • incomplete
  • run short
  • shy
  • to be missing
  • to fail
  • to lack
  • without
  • scarce
  • scanty
  • bankrupt
  • destitute
  • skimpy
  • behindhand
  • privative
  • unfurnished
  • unprovided
  • vacant
  • minus
  • be short of
  • lack lớn owe
  • lacking
  • unaccounted-for
  • absence
  • scantily
  • be lacking
  • fall short
 • Glosbe

 • Google

 • unwillingness

 • ungraciousness

 • disproportion

 • youth organization

 • carelessness · inadvertence · inadvertency · incaution · incautiousness · inconsiderateness

Ngụ ngôn về người Sa Ma Ri nhân lành lặn dạy dỗ tất cả chúng ta rằng tất cả chúng ta cần ban phân phát cho tới những người dân đang được túng thiếu, bất luận bọn họ là bằng hữu của tất cả chúng ta hay là không (xin coi Lu Ca 10:30–37; van nài coi tăng James E.

The parable of the good Samaritan teaches us that we should give lớn those in need, regardless of whether they are our friends or not (see Luke 10:30–37; see also James E.

Điều này rất có thể bao gồm sở hữu việc thu gom của lễ không ăn uống, chở che người nghèo khổ khó khăn và túng thiếu, coi nom ngôi nhà hội và khuôn viên ngôi nhà hội, đáp ứng với tư cơ hội là kẻ trả tin yêu cho tới vị giám trợ trong số cuộc họp Giáo Hội và thực hiện tròn trĩnh những việc làm hướng dẫn và chỉ định không giống kể từ quản trị group túc số.

This may include gathering fast offerings, caring for the poor and needy, caring for the meetinghouse and grounds, serving as a messenger for the bishop in Church meetings, and fulfilling other assignments from the quorum president.

Những bạn dạng trang bị này được cho phép nghề giáo đơn giản xác xác định trí của những học viên cần thiết hỗ trợ nhiều hơn thế vô tiếp thu kiến thức, và tương hỗ kịp lúc Khi những em thiếu giấy tờ, ăn mặc quần áo hoặc phương tiện đi lại đi đi lại lại.

These maps allow teachers to easily locate students who need more help with lessons, and provide assistance when they lack books, clothes, or transportation.

Dữ liệu Radar và hình hình họa nhận được kể từ Cassini cũng đã cho chúng ta thấy một vài "hình mồm núi lửa", những Đặc điểm hình vòng cung bên trên mặt phẳng Titan rất có thể tương quan cho tới xuất xứ va vấp đụng chạm, tuy nhiên thiếu một vài Đặc điểm nhằm xác lập rõ ràng vẹn toàn nhân này.

Radar and Cassini imaging have also revealed "crateriforms", circular features on the surface of Titan that may be impact related, but lack certain features that would make identification certain.

Tôi ngỏ lời nói nằm trong group đông đúc những thiếu niên sở hữu Chức Tư Tế A Rôn đang được quy tụ bên trên từng toàn cầu cùng theo với thân phụ, ông và những vị chỉ đạo chức tư tế của mình là những người dân đang được coi nom bọn họ.

I direct my comments lớn the vast army of young men who hold the Aaronic Priesthood who are gathered throughout the entire world and lớn their fathers, grandfathers, and priesthood leaders who watch over them.

Sinh viên chính thức vô học tập và Cửa Hàng chúng tôi chính thức thiết kế technology, vì thế về cơ bạn dạng này cũng đó là những loại đang được thiếu nhằm Cửa Hàng chúng tôi rất có thể kế tiếp việc làm bên trên thực địa.

So students started lớn flow in, and we started lớn build technologies, because that's basically what we also needed in order lớn move forward and go and vì thế fieldwork.

Tôi chỉ ham muốn bảo rằng tất cả chúng ta đang được vận dụng điều này cho tới thật nhiều yếu tố của thế giới: thay cho thay đổi tỉ lệ thành phần quăng quật học tập ở độ tuổi học tập lối, chống đỡ những thói nghiện, tăng sức mạnh thanh thiếu niên, trị liệu rối loàn stress hậu lịch sự chấn vì chưng những hoán dụ thời hạn -- lần rời khỏi dung dịch trị kì lạ -- tiếp thị cải tiến và phát triển vững chắc và bảo đảm, tinh giảm quy trình phục sinh công dụng cho tới người bệnh bị nứt hệ hoạt động, quy trình tuy nhiên tỉ lệ thành phần quăng quật cuộc lúc này là 50%, thay cho thay đổi kháng nghị kể từ những kẻ xịn tía liều mình, và thay cho thay đổi xung đột mái ấm gia đình Khi những vùng thời hạn xung xung khắc.

I just want lớn say that we are applying this lớn many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals lớn suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.

Tất cả những điều này là hiện tượng thiếu hụt và không tồn tại sự tồn bên trên thực sự.

All of these are states of lacking and have no real existence.

Tôi tiếp tục đòi hỏi hàng ngàn thiếu nữ giới share “những điểm thánh thiện” của mình với tôi.

I’ve asked hundreds of young women lớn share their holy places with má.

Xem thêm: halls là gì

(1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14) Có lẽ những người dân “ngã lòng” thấy rằng bản thân thiếu mạnh mẽ và bọn họ ko thể vượt lên những trở lo ngại trước mặt mày tuy nhiên không tồn tại người gom.

(1 Thessalonians 5:14) Perhaps those “depressed souls” find that their courage is giving out and that they cannot surmount the obstacles facing them without a helping hand.

Các em thiếu niên thân thuộc mến, việc tuân theo đuổi những phép tắc này tiếp tục sẵn sàng những em cho những phú ước đền rồng thờ, việc làm tuyên giáo toàn thời hạn, và hôn nhân gia đình vĩnh cửu.

Young men, obeying these principles will prepare you for temple covenants, full-time missionary service, and eternal marriage.

Có lẽ tương tự như một vài anh u, chúng ta tôi tiếp tục căn vặn thắc mắc thiệt thâm thúy tuy nhiên và đã được diễn tả vô bài bác hát của Hội Thiếu Nhi “Cha Thiên Thượng ơi, Cha sở hữu thiệt sự tồn tại không?”

My friend, lượt thích perhaps some of you, asked the question sánh poignantly phrased in the Primary song: “Heavenly Father, are you really there?”

Chàng quay trở lại thấy một thiếu phụ rời khỏi hiệu theo đuổi nường.

He turned and saw a young woman who made a sign for him lớn follow her.

Cùng theo đuổi xua một thiếu nữ giới à?

Did yοu chase the same girls?

Thứ thiếu vô không gian, loại tiếp tục cho tới cậu sự bảo đảm an toàn.

What it lacks in ambience, it makes up for in security.

Khi con cái bước lịch sự tuổi hạc thiếu niên, làm thế nào bản thân rất có thể kế tiếp dậy con những điều thiêng liêng liêng?

How can I continue lớn teach my children spiritual values as they enter adolescence?

Anh tao sở hữu song bốt domain authority cao, cái quần cao bồi, áo khóa ngoài domain authority lâu đời, và một chiếc nón bảo đảm tuyệt hảo và cặp kính cất cánh hào nhoáng--- và,ko thể thiếu một cái khăn quàng white, nhằm nó cất cánh vô bão.

He had high leather boots, jodhpurs, an old leather jacket, a wonderful helmet and those marvelous goggles -- and, inevitably, a white scarf, lớn flow in the wind.

Đó là 1 trong những người suôn sẻ, cũng chính vì nếu khách hàng thiếu chỉ 2 vần âm vô sản phẩm cơ 2 vần âm vô 3 tỷ vần âm anh tao tiếp tục vướng 1 căn dịch ghê tởm gớm: hội chứng sơ hóa u nang.

This human is lucky, because if you miss just two letters in this position -- two letters of our three billion -- he will be condemned to a terrible disease: cystic fibrosis.

Tôi cũng thiếu lòng tự động trọng.

I had very little self-respect.

Tôi mời mọc gọi những thiếu nữ giới trưởng thành và cứng cáp của Giáo Hội, bất luận các thiếu nữ đang được ở chỗ nào, hãy suy nghĩ cho tới Hội Phụ Nữ và hiểu được các thiếu nữ đang rất được người sử dụng ở cơ, Cửa Hàng chúng tôi yêu thương mến các thiếu nữ và cùng với nhau, tất cả chúng ta rất có thể sở hữu những tích tắc sung sướng.

I invite the young adult women of the Church, wherever you are, lớn look at Relief Society and know that you are needed there, that we love you, that together we can have a grand time.

Trong những thực trạng này những thanh thiếu niên thỉnh thoảng thiếu chân thực so với thân phụ mẹ?

Under what circumstances vì thế young people sometimes fail to be truthful with their parents?

* Hãy viếng thăm những kẻ nghèo khổ khó khăn và túng thiếu, GLGƯ 44:6.

* Visit the poor and needy, D&C 44:6.

Nếu biết cảm thông, thì tất cả chúng ta dễ dàng nhận ra rộng lớn sự nhức lòng tuy nhiên bản thân phát sinh cho những người không giống qua chuyện lời nói trình bày hoặc hành vi thiếu tâm lý và tất cả chúng ta tiếp tục cảm nhận thấy rất cần được van nài lỗi.

(1 Peter 3:8) If we have fellow feeling, we are more likely lớn discern the pain we have caused by a thoughtless word or deed and we will be impelled lớn apologize.

Thiếu giáo viên chất lượng tốt.

Xem thêm: buy in bulk là gì

Poorly qualified teachers.

Sau cơ bà đã từng một việc tuy nhiên trước cơ bà tiếp tục thiếu mạnh mẽ nhằm làm—bà tiếp tục mời mọc một người bà con cái tiếp thu kiến thức và suy ngẫm về Sách Mặc Môn.

She then did something she had lacked the courage to do—she invited a close relative lớn study and ponder the Book of Mormon.