thing nghĩa là gì

BrE & NAmE /θiŋ/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều things

Cái, đồ vật, vật, loại, thức, điều, sự, việc, món
expensive things
những loại giắt tiền
( số nhiều) vật dụng, công cụ...
my painting things
bộ đồ vật vẽ của tôi
( số nhiều) đồ vật, ăn mặc quần áo... của riêng rẽ cá nhân
put your things on and go for a walk
anh hãy đem ăn mặc quần áo nhập rồi lên đường chơi
( số nhiều) yếu tố hoàn cảnh, tình hình
things are going from bad lớn worse
tình hình đang được xấu xa thêm
( số nhiều) (có một tính kể từ theo đuổi sau) toàn bộ những gì hoàn toàn có thể được tế bào tả
interested in things Japanese
thích thú những gì của Nhật bản
( số nhiều) (pháp lý) gia tài, của cải
Nhiệm vụ, quy trình hành vi..
a difficult thing lớn do
một việc khó khăn làm
Vấn đề, điều, việc làm, vụ việc, chuyện
There's another thing I want lớn ask you about
Còn một yếu tố nữa tôi ham muốn căn vặn anh
that only makes things worse
cái bại liệt chỉ thực hiện mang lại tình hình xấu xa rộng lớn, cái bại liệt chỉ thực hiện mang lại vụ việc phiền nhiễu hơn
you take things too seriously
anh quá cần thiết hoá vấn đề
the best thing lớn bởi is...
điều tốt nhất có thể nhằm thực hiện này đó là...
that is quite a different thing
đó là 1 trong việc trọn vẹn khác
I have a lot of things lớn do
tôi mang trong mình 1 lô việc làm nên làm
(dùng nhằm nói tới một người hoặc loài vật, bộc bạch sự trìu mến, lòng thương kinh khủng, coi thường bỉ..)
what a sweet little thing your daughter is!
con gái bà mới mẻ xinh tươi thực hiện sao!
you stupid thing!
đồ ngu!
you silly thing!
cậu thiệt là ngốc
dumb things
thú vật, súc vật
Mẫu, vật khuôn mẫu, loại, kiểu
it is the newest thing out
đây là loại (thứ) mới mẻ nhất
It's quite the thing
Thật đích thị loại, thiệt đích thị mốt
( the thing) cái quí xứng đáng nhất, cái quí thống nhất, cái cần thiết nhất
a holiday will be just the thing for you
một chuyến du ngoạn nghỉ ngơi đó là cái quí thống nhất mang lại anh
to say the right thing
nói cái đúng
to say the wrong thing
nói cái sai

Cấu trúc từ

as a general thing
thường thông thường, trình bày chung
to know a thing or two
có kinh nghiệm
to look (feel) quite the thing
trông rời khỏi vẻ (cảm thấy) khoẻ mạnh
to make a good thing out of something
kiếm chác được ở cái gì
as things stand
trong yếu tố hoàn cảnh hiện nay nay
be a good thing (that)..
may mắn rằng..
It's a good thing we brought the umbrella
Thật may là tất cả chúng ta vẫn rước theo đuổi dù
be seeing things
(thông tục) bị ảo giác
a close/near thing
sát nút; súyt thua
to bởi one's own thing
(thông tục) độc lập; theo đuổi quyền lợi riêng rẽ của tôi, theo đuổi sở trường riêng rẽ của mình
first/last thing
sáng sớm/khuya
for one thing
(dùng để mang rời khỏi một nguyên do về cái gì)
for one thing, I've no money; and for another I'm too busy
trước không còn là tôi không tồn tại tiền; sau nữa là tôi quá bận
to have a thing about somebody/something
(thông tục) bị ai/cái gì ám ảnh
(thông tục) đem thành kiến với ai/cái gì
to make a thing of something
(thông tục) thực hiện om sòm về cái gì
one (damned..) thing after another
hoạ vô đơn chí
taking one thing with another
Xem xét từng góc cạnh của tình hình
the thing is
vấn đề cần thiết kiểm tra là..
a thing of the past
cái vẫn lạc hậu, cái không thể ăn ý cao cấp nữa
things that go bump in the night
(đùa cợt) những giờ đồng hồ động kỳ kỳ lạ (kinh kinh khủng..)

Chuyên ngành

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affair , anything , apparatus , article , being , body toàn thân , business , circumstance , commodity , concept , concern , configuration , contrivance , corporeality , creature , device , element , entity , everything , existence , existent , fact , figure , size , gadget , goods , implement , individual , information , instrument , item , machine , material , materiality , matter , means , mechanism , object , part , person , phenomenon , piece , point , portion , shape , situation , stuff , subject , substance , tool , word , accomplishment , action , deed , doing , duty , episode , sự kiện , eventuality , exploit , feat , happening , incident , job , movement , obligation , occasion , occurrence , proceeding , stunt , task , work , attribute , detail , facet , factor , feature , particular , property , quality , statement , thought , trait , attitude , bee in bonnet , craze , fad , fetish , fixation , hang-up * , id