thinner nghĩa là gì

/'θinə/

Thông dụng

Cách ghi chép không giống thinners

Danh từ

Chất nhằm trộn loãng

Chuyên ngành

Xây dựng

dung môi

Ô tô

mỏng, hóa học tẩy cọ - Dung môi

Hóa học tập & vật liệu

chất trộn loãng

Giải quí EN: Any liquid, such as turpentine, that is used to tướng dilute another liquid, such as a paint or varnish. Giải quí VN: Dung dịch tựa như dầu thô dùng thực hiện lù mù những hóa học lỏng khác ví như tô hoặc vec-ni.

Bạn đang xem: thinner nghĩa là gì

lacquer thinner
chất trộn loãng hơn
lacquer thinner
chất trộn loãng vécni
mud thinner
chất trộn loãng bùn khoan
paint thinner
chất trộn loãng màu

Kỹ thuật công cộng

Xem thêm: hold your breath là gì

Xem thêm: about to là gì

chất trộn loãng sơn

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ