thông điệp tiếng anh là gì

Thông điệp là những cụm kể từ, câu hoàn hảo, những tín hiệu, hình tượng hoặc phương tiện đi lại truyền đạt ý nghĩa sâu sắc nội dung rõ ràng kể từ group người, tổ chức triển khai, xã hội này cho tới group người, tổ chức triển khai, xã hội không giống.

Bạn đang xem: thông điệp tiếng anh là gì

1.

Thông điệp ông ấy gửi được ghi chép vày mã.

The message he sent was written in code.

2.

Trò nghịch tặc năng lượng điện tử hoàn toàn có thể truyền đạt những thông điệp xã hội và chủ yếu trị nhưng mà vẫn đặc biệt thú vị không?

Xem thêm: under the counter là gì

Can đoạn phim games convey social and political messages and still be a lot of fun?

Một số collocations với message:

- truyền đạt thông điệp (convey a message): He was sent lớn convey a message lớn the U.N. Secretary General.

Xem thêm: boilerplate là gì

(Ông được cử cho tới nhằm truyền đạt một thông điệp cho tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.)

- có được thông điệp (receive/get a message): By the time you receive/get this message my life too will have ended.

(Vào thời gian các bạn có được thông điệp này, cuộc sống thường ngày của tôi cũng tiếp tục vẫn kết thúc giục rồi.)