throw là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈθroʊ/
Hoa Kỳ[ˈθroʊ]

Danh từ[sửa]

throw /ˈθroʊ/

 1. Sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng.
 2. Khoảng ném xa vời.
 3. (Thể dục, thể thao) Sự vật trượt, sự quăng xuống khu đất.
 4. (Địa lý,địa chất) Xê dịch của phay.

Ngoại động từ[sửa]

throw ngoại động kể từ threw; thrown /ˈθroʊ/

Bạn đang xem: throw là gì

Xem thêm: thường xuyên tiếng anh là gì

 1. Ném, vứt, quăng, quẳng, liệng, lao.
  to throw oneself forwards — lao cho tới, xông cho tới trước
 2. (Thể dục, thể thao) Vật trượt.
  to throw an opponent — vật trượt một địch thủ
 3. (Nghĩa bóng) Ném vô, đem vô, tiến hành.
  to throw someone into an prison — quăng quật ai vô tù
  to throw all one's energies into an undertaking — lấy rất là bản thân vào trong 1 việc gì
  to throw a look at — liếc mắt coi, lườm
  to throw light on a matter — soi sáng sủa (nêu rõ) một vấn đề
 4. (Nghĩa bóng) Làm cho tới rớt vào, đột nhiên đẩy vô (một tình trạng).
  to throw the crowd into disorder — thực hiện cho tới chỗ đông người rối loạn
  to be thrown upon — thuộc sở hữu, rôi vô đầu (ai) trách móc nhiệm, công việc)
 5. Lột (da); thay cho (lông).
  the snake throws its skin — rắn lột da
  the bird throws its feather — chim thay cho lông
 6. Đẻ (thỏ, chim người thương câu... ).
 7. Xe (tơ).
 8. Nắn hình, trau (đồ gốm bên trên bàn quay).

Nội động từ[sửa]

throw nội động từ /ˈθroʊ/

 1. Ném, quăng.
 2. Chơi súc sắc.

Thành ngữ[sửa]

 • to throw about:
  1. Quẳng vị trí này vị trí nọ, vứt bừa kho bãi, vung phí.
   to throw one's money about — xài phí chi phí bạc
 • to throw aside: Quẳng đi ra một phía, ném đi ra một phía.
 • to throw away:
  1. Ném cút, vứt cút, liệng cút, quăng quật rơi vãi.
   to throw away a card — vứt quân cờ xấu
   to throw away a chance — bỏ lỡ một cơ hội
   to throw away one's life — quăng quật phí cuộc sống, quyết tử cuộc sống một cơ hội vô ích
   it was throwing words away — chỉ uổng lời
   advice is thrown away on him — răn dạy hắn chỉ phí lời
   she threw herself away on a scoundrel — cô tao lấy một thương hiệu vô lại thiệt là phí cả cuộc đời
 • to throw back:
  1. Ném lại, quăng trở lại; đẩy lùi; phản chiếu, hành động tự nhiên.
   to throw back a part of light — phản chiếu lại 1 phần ánh sáng
  2. (Sinh vật học) Lại tương đương.
 • to throw by: Để lại, quăng quật lại, gạt đi ra.
 • to throw in:
  1. Ném vô, vứt vào; xen vào; thêm thắt.
   to throw oneself in — hợp tác vô, lao bản thân vào
 • to throw off:
  1. Ném cút, quăng đi; phun ra; quăng quật, vứt đi.
   to throw off one's pursuers — quăng quật (thoát khỏi) những kẻ xua đuổi theo
   to throw off an epigram — thể hiện một bài bác thơ trào phúng
  2. Thả (chó săn).
  3. (Nghĩa bóng) Bắt đầu, cử sự.
  4. Làm cho tới trật bánh (xe lửa).
  5. Cởi (quần áo).
 • to throw out:
  1. Ném đi ra, quăng ra; xua đuổi đi ra, đẩy ra; phóng đi ra, vạc đi ra.
   to throw out one's chest — ưỡn ngực ra
   to throw out a challenge — thách đấu
  2. Đem toàn mức độ, hợp tác ào.
  3. Vượt, át; đập phá ngang.
  4. Văng (lời thoá mạ).
  5. Phủ nhận, bác bỏ (một đạo luật).
  6. Đâm (rễ).
 • to throw over: Rời quăng quật.
 • to throw together: Hợp lại, triệu tập lại, tụ họp lại.
 • to throw up:
  1. (Y học) Thổ đi ra, ọe đi ra.
  2. Kéo lên (mành tấm che... ).
  3. Bỏ, thôi (việc).
   to throw up one's eyes — trợn đôi mắt lên (sợ hãi)
 • to throw in one's lot with someone: Cùng share số phận với ai.
 • to throw oneself down: Nằm vật xuống.
 • to throw oneself on (upon):
  1. Phó khoác cho tới.
   to throw oneself on the mercy of the court — phó khoác cho tới toà xét xử
 • to throw open:
  1. Mở đồ sộ, cởi tung, cởi mạnh; (nghĩa bóng) Open, nhằm khoác.
   to throw open the door đồ sộ abuses — khoác cho tới thả hồ nước nhung lạm
 • to throw up the sponge: Chịu thất bại (đánh quyền Anh... ).

Tham khảo[sửa]

 • "throw", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)