thuốc lá tiếng anh là gì

Phép dịch "thuốc lá" trở thành Tiếng Anh

tobacco, cigarette, fag là những bạn dạng dịch số 1 của "thuốc lá" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Hãy hiểu rằng những em ko thể sử dụng yêu tinh túy, rượu hoặc dung dịch lá. ↔ Understand that you cannot partake of drugs, alcohol, or tobacco.

 • leaves of certain varieties of tobacco plant [..]

  Bạn đang xem: thuốc lá tiếng anh là gì

  Hãy hiểu rằng những em ko thể sử dụng yêu tinh túy, rượu hoặc thuốc lá.

  Understand that you cannot partake of drugs, alcohol, or tobacco.

 • Hiện ni, thuốc lá thoát khỏi cổng xí nghiệp sản xuất vô cùng rẻ rúng .

  Now, cigarettes out the factory gate are very cheap.

  • baccy
  • galenical
  • indian weed
  • nicotian
  • simple
  • tobacco plant
  • weed
 • Glosbe

 • Google

 • small roll of cut tobacco designed to tướng be smoked

  Thuốc này còn có nhiều vật liệu bằng nhựa thuốc lá, nicotine và cacbon monoxit rộng lớn cấp bao nhiêu phiên thuốc lá thông thường.

  Bidis deliver several times more tar, nicotine, and carbon monoxide phàn nàn vì thế regular cigarettes.

 • agricultural product processed from the leaves of plants in the genus Nicotiana

  Xì-gà: Thuốc lá sợi được cuốn chặt bởi vì hoặc giấy tờ thực hiện kể từ cây thuốc lá.

  Cigars: These are made of filler tobacco tightly wrapped in tobacco leaf or in paper made from tobacco.

Anh bảo rằng anh vẫn ném ra nhiều năm nhằm “nhai thuốc lá và chửi thề thốt.”

He says he spent many years “chewin’ and cussin.’”

Đám bộ đội tụ tập dượt bên dưới bóng một con xe tăng vừa phải mút hút thuốc lá vừa phải tấn công bài xích.

A group of soldiers huddled in the shade of one of those tanks, smoking cigarettes and playing cards.

Thuốc lá tạo ra nghiện.

Tobacco is addictive.

Nhiều người lầm tưởng là sương kể từ shisha không nhiều gian nguy rất là nhiều đối với sương thuốc lá.

A significant number of smokers believe that shisha is less harmful phàn nàn other forms of smoking.

Josué ko tụt xuống vô bẫy của thuốc lá.

Josué did not fall into the trap of smoking.

Thuốc lá thịt người.

Cigarettes kill.

Làm thế này một ông nọ đã nhận được được sức khỏe nhằm kể từ quăng quật tật mút hút thuốc lá?

How did a man receive strength to tướng break không tính phí from the smoking habit?

41 . thuốc lá Trung Quốc to hơn Wal-Mart ?

41 . Đài Loan Trung Quốc tobacco bigger phàn nàn Wal-Mart ?

" Người nghiện thuốc lá ko nên cô độc Khi chúng ta nỗ lực quăng quật hút thuốc lá ...

" Smokers vì thế n't have to tướng go it alone when they attempt to tướng quit smoking ...

Xem thêm: a sight for sore eyes là gì

Sẵn trên đây ông mong muốn đem mang đến tôi thuốc lá với rượu Tequila luôn luôn không?

You want to tướng give má a pack of smokes and some tequila while you're at it?

Các công tố viên quăng quật tội tấn công cắp thuốc lá.

Prosecutors dropped the charges for the cigarette hijacking.

Giáo sư về tôn giáo và cũng chính là người bầy tớ mang đến thuốc lá...

A professor of religion and slave of tobacco . . .

Anh mong muốn thuốc lá không?

You wish tobacco?

Hãy hiểu rằng những em ko thể sử dụng yêu tinh túy, rượu hoặc thuốc lá.

Understand that you cannot partake of drugs, alcohol, or tobacco.

“Nhiều người mong muốn quăng quật thuốc lá tuy nhiên thấy khó khăn nhưng mà thực hiện được.

“Churches often charge for baptisms, weddings, and funerals.

thuốc lá không?

You got any cigarettes?

8 Làm cơ hội này bạn cũng có thể cai thuốc lá?

8 How You Can Quit

Mẹ của Vi, bà Nguyễn Thị Cúc, bị dí thuốc lá đang được cháy vô trán và bị đá.

Vi’s mother, Nguyen Thi Cuc, was burned with a cigarette on her forehead and kicked.

Tại sao ông biểu tôi nên tiếp cận Cogolin để sở hữ sáu gói thuốc lá hả?

Why did you send má to tướng Cogolin for six packs of tobacco?

Không kinh ngạc vì sao những thương hiệu thuốc lá nhiều lên!

No wonder tobacco companies get rich!

Thuốc lá bày phân phối hợp lí và sẵn sở hữu đa số mọi nơi.

Tobacco is legally sold and is readily available virtually everywhere.

Nhớ nhắc tôi gửi anh một thùng thuốc lá Khi từng chuyện kết cổ động.

Remind má to tướng get you a pack of cigarettes when this is all over.

Hey, anh sở hữu mùi hương nước hoa và thuốc lá.

Hey, you smell lượt thích perfume and cigarettes.

Bà ấy bốc mùi hương rượu và... thuốc lá.

Xem thêm: self sufficient là gì

She smelled of liquor and... cigarettes.

Hương thuốc lá Dunhills vơi lan ngát cất cánh theo đuổi mặt phố, đem bà cút thiệt xa xăm.

The sweet scent of Dunhills had drifted out onto the road and taken my mother far away.