timeliness là gì

Lịch sự khiếu nại (tiếng Anh: Timeliness) là một trong list những sự khiếu nại chủ yếu ra mắt ở xã hội (xã, thôn) ứng với thời hạn.

Lịch sự khiếu nại (Timeliness) là gì? Phương pháp và mẫu mã dùng - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: timeliness là gì

Lịch sự kiện

Lịch sự kiện

Khái niệm

Lịch sự kiện trong giờ Anh được gọi là Timeliness.

Lịch sự kiện là một danh sách các sự kiện chính diễn đi ra ở cộng đồng (xã, thôn) tương ứng với thời gian dối.

Mục đích của lịch sự kiện

Lịch sự kiện có thể mang đến tớ biết:

- Các thông tin cẩn quan tiền trọng để hiểu rõ biết tình hình hiện tại của cộng đồng

- Có cái nhìn khái quát về các sự kiện lịch sử chủ yếu của một cộng đồng và tầm quan tiền trọng của các sự kiện này với tình hình hiện tại

Vật liệu để thực hiện

- Giấy khổ lớn + bút lông/ hoặc bảng đen kịt + phấn màu.

Phương pháp (đề nghị)

- Liên hệ với lãnh đạo địa phương để tổ chức buổi họp với các thành viên nhập cộng đồng (có thể sử dụng kĩ thuật nhóm KIP">kĩ thuật nhóm KIP).

- Giải thích tự xây dựng lịch sự kiện (tại buổi họp)

- Hỏi những người am hiểu rõ về các sự kiện xảy ra

- Để người dân tự nói và đừng làm mang đến họ bồn chồn ngại về việc phải nhớ chính xác các mốc thời gian

- Xác nhận lịch sự kiện bằng cách hỏi các thành viên khác nhập cộng đồng/hoặc tổ chức báo cáo phản hồi.

Hình thức sử dụng nhập lịch sự kiện

Sự kiện có thể là:

- Thành lập thôn xã

- Xây dựng cơ sở hạ tầng (đường xá, trường học, công trình thủy lợi, điện v.v...)

- Canh tác các cây trồng, vật nuôi mới, máy móc v.v...

- Sự bùng phát nạn dịch (cho người, cây trồng, vật nuôi)

- Thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão)

- Thay đổi quyền sở hữu ruộng đất

- Thay đổi hành chính, tổ chức

- Các sự kiện chính trị.

Ví dụ

Lịch sự kiện của ấp Cầu Ri, xã Sông Xoài, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sự kiện

Diện tích cây trồng

Ghi chú

1975

Sông Xoài thuộc xã Hắc Dịch, huyện Châu Thành

5% diện tích trồng bắp

Còn lại là rừng nguyên sinh

1978 - 1980

Người Hoa di cư vào định cư

Trồng cà phê xen đậu nành và đu đủ

Dân xâm canh họ trồng bắp

1982

Rừng bị khai thác đến 90%, thêm nguồn di dân từ Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, miền Bắc vào

Diện tích trồng cà phê tăng, và trồng thêm điều

1992 - 1995

Giá cà phê cao 1994 tổ sản xuất được thành lập

Ấp có tên: ấp 1 Cầu Ri

2000

Đổi tên thành ấp Cầu Ri Giá cà phê hạ

Bỏ cà phê chuyển trồng tiêu, điều có xen mì

Công ty Vedan thu mua sắm mì cao sản

2001

Mạng lưới điện phủ ấp

2003

Tăng đàn bò và dê

Xem thêm: gopher là gì

Giá cao

90% dân có điện

(Tài liệu tham lam khảo: Sở khí cụ nhận xét vùng quê sở hữu sự nhập cuộc - PRA, Chương trình khuyến nông có sự tham lam gia - PAEX, NXB Nông nghiệp, 2012)