timeout là gì

/ˈtaɪmˈaʊt/

Thông dụng

Danh từ

Thời lừa lọc ko tính (trong một trận đấu đá bóng, bóng rổ... vì như thế hội ý, vì như thế ngừng đấu...)

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

thời lừa lọc tạm thời ngưng

Điện tử & viễn thông

hết giờ

Kỹ thuật công cộng

quá giờ
sự quyết định thời
sự vượt lên trước giờ
sự vượt lên trước thời gian
thời lừa lọc chờ

Kinh tế

tạm ngưng

Giải mến VN: Tình trạng của khối hệ thống công ty ngân hàng nhập tuyến (on line), ở trên đây quý khách hàng ko đáp ứng nhu cầu được đòi hỏi thanh toán giao thương mua bán theo đòi số lượng giới hạn thời hạn ấn quyết định, được gọi là Response Time (thời lừa lọc trả lời). Sau cơ máy nhận đầu cuối tiếp tục dừng liên hệ kể từ người điều khiển và tinh chỉnh mấu chốt và quý khách hàng tiếp tục nên quăng quật thanh toán giao thương mua bán.

thời lừa lọc chờ đón (khi PC đang được vận hành)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
break , breather , breathing spell , halt , interlude , intermission , letup , lull , pause , recess , rest , short break , spell , respite

Bạn đang xem: timeout là gì

Xem thêm: socialization là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ