to sum up là gì

Bản dịch của "sum up" vô Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: to sum up là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đuổi văn cảnh của "sum up" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "sum up" vô một câu

To sum up, there were three types: solitary scholars, heroes who withdrew from the society and gigmanity.

To sum up, a collaboration generally consists of a cooperative, followed by a non-cooperative game.

It is continuous fighting, where you bởi not break the bout for scoring, but sum up point scores at the kết thúc of the bout.

Xem thêm: quiz nghĩa là gì

She underscored this philosophy on the chiến dịch trail to tát sum up her conservative views.

The tốc độ can not thus change with time, and the component forces producing "tangential acceleration" need to tát sum up to tát zero.

Xem thêm: thunderstorm là gì

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "sum up":

sum up

English

 • add
 • add together
 • add up
 • resume
 • sum
 • summarise
 • summarize
 • summate
 • tally
 • tot
 • tot up
 • total
 • tote up

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "sum up" vô giờ đồng hồ Việt