toggle là gì

Lựa chon loại trừ (mutually exclusive) và lựa lựa chọn ko loại trừ (mutually inclusive)

Hãy chính thức vì chưng khái niệm về của nhị định nghĩa này:

Các loại toggle nhập design UITrái: lựa lựa chọn loại trừ, phải: lựa lựa chọn ko loại trừ

Bạn đang xem: toggle là gì

Khi nhị sự khiếu nại A và B ko thể xẩy ra đồng thời này đó là lựa lựa chọn loại trừ. Đây là cơ hội cơ bạn dạng tuy nhiên radio button hoạt động và sinh hoạt, tất cả chúng ta với thật nhiều lựa lựa chọn tuy nhiên chỉ được chọn 1 và vứt lựa chọn toàn bộ lựa lựa chọn còn sót lại. Mỗi Lúc tranh bị hoạt động và sinh hoạt, luôn luôn với cùng 1 lựa chọn lựa được lựa chọn, không tồn tại tình huống vứt lựa chọn toàn cỗ những lựa lựa chọn.

Ở phía mặt mày tê liệt, lựa lựa chọn ko loại trừ là lúc tất cả chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn nhiều lựa lựa chọn đồng thời, từng lựa lựa chọn hoàn toàn có thể được lựa chọn hoặc vứt lựa chọn đồng thời.

Trong một checkbox hoàn toàn có thể là lựa lựa chọn loại trừ hoặc ko loại trừ. Với một checkbox độc nhất, tất cả chúng ta chỉ hoàn toàn có thể tích lựa chọn hoặc ko lựa chọn. Với một tập dượt checkbox, tất cả chúng ta gộp group bọn chúng với cùng 1 checkbox u, bọn chúng hoàn toàn có thể chọn 1 vài ba checkbox và vứt chọn 1 vài ba checkbox, vậy checkbox u với thể:

 • Chọn: Nếu toàn bộ những checkbox con cái được chọn
 • Bỏ chọn: Nếu toàn bộ những checkbox con cái vứt chọn
 • Cả hai: Các checkbox con cái đối với tất cả lựa chọn và được chọn

Toggle, switch, and checkbox

Các loại toggle nhập design UICác loại toggle không giống nhau

Có nhiều thương hiệu cho tới những nút này như: toggle switch, checkbox toggle, toggle button… Tất cả bọn chúng với và một cách thức như 1 tinh chỉnh dùng làm gửi thân thích nhị trạng thái/chế phỏng.

Đầu tiên, tất cả chúng ta cần thiết phân biệt lưu giữ toggle button và toggle switch, bọn chúng đều phải sở hữu năng lực gửi thân thích nhị chính sách tuy nhiên ko thực sự bám theo và một cách:

- Toggle button: Đại diện cho 1 hành vi thay cho thay đổi trạng thái

- Toggle switch: Đại diện cho tới nhị (hoặc nhiều hơn) hiện trạng loại trừ hoặc là lựa lựa chọn hoàn toàn có thể được chuyển sang lại

Tip: Nếu toggle là 1 trong hành vi (play/pause) nhãn/tên cút nằm trong hành động tê liệt nên thể hiện nay sự quy đổi. Nếu toggle là 1 trong lựa lựa chọn (on/off), nó nên thể thực trạng thái lúc này.

Nếu tất cả chúng ta nghĩ về về hành động của checkbox, này cũng đó là cơ hội từng checkbox hoạt động và sinh hoạt, với nhị hiện trạng, lựa chọn hoặc ko lựa chọn. Nhưng lúc nào sử dụng dòng sản phẩm nào là thì còn tùy nhập bối cảnh:

Xem thêm: counterweight là gì

 • Toggle: Dùng cho tới hành vi hoặc lựa lựa chọn với tác động tức thì tức thời cho tới skin. Những hành vi này thông thường ko cần thiết xác nhận lại kể từ người tiêu dùng.
 • Checkbox: Dùng Lúc này đó là thay cho thay đổi bổ sung, thường trông thấy nhập khuông và rất cần được xác nhận lại.

Vậy điều gì xẩy ra Lúc tất cả chúng ta với nhiều hơn thế nữa 2 lựa chọn? quý khách hoàn toàn có thể tạo nên một toggle với 3 hiện trạng tuy nhiên hãy cần thiết thận, vì thế hoàn toàn có thể nó sẽ gây ra trở ngại Lúc dùng.

Khi với nhiều hơn thế nữa 2 lựa lựa chọn tiếp tục là 1 trong tình huống không giống tuy nhiên tất cả chúng ta nên xem xét dùng checkbox, radio button hoặc segmented control chứ không toggle.

Radio group and segmented control

Các loại toggle nhập design UIRadio group (trái) và segmented control (phải)

Theo Human interface guidlenes của Apple, một segmented control là 1 trong giải lựa lựa chọn với kể từ nhị lựa lựa chọn trở lên trên, hoạt động và sinh hoạt Theo phong cách lựa lựa chọn loại trừ. Ví dụ như lựa lựa chọn căn văn bạn dạng của Word là 1 trong segmented control, các bạn chỉ hoàn toàn có thể lựa chọn một trong các tía căn ngược, căn nên hoặc căn thân thích.

Tương tự động vì vậy với radio group, vậy thì lúc nào tiếp tục sử dụng dòng sản phẩm nào?

 • Radio group: Tương tự động như checkbox, sử dụng nó Lúc này đó là lựa lựa chọn bổ sung, thường trông thấy nhập khuông và rất cần được xác nhận trước lúc tiếp cận bước tiếp sau.
 • Segmented control: Dùng cho tới thay cho thay đổi tạo nên hiệu quả cho tới UI tức thì tức thì.

Đối với radio button, nhằm đáp ứng tính dễ nhìn đọc, tất cả chúng ta nên được sắp xếp những lựa lựa chọn bám theo theo hướng dọc nhằm người tiêu dùng hoàn toàn có thể quét dọn qua chuyện những lựa lựa chọn. trái lại nếu như lựa lựa chọn buộc phải kê ngang, xem xét về khoảng cách thân thích bọn chúng.

Toggle button group

Các loại toggle nhập design UIToggle button group (trái) vs segmented control (phải).

Cuối nằm trong là toggle button group, nó là 1 trong group những toggle hoạt động và sinh hoạt Theo phong cách lựa lựa chọn ko loại trừ, tức từng toggle hoàn toàn có thể được lựa chọn hoặc ko chọn 1 cơ hội song lập.

Xem thêm: ia là gì

Về mặt mày hiển thị, toggle button group và segmented control với mẫu mã tương tự động nhau. Khi đi vào dùng, cơ hội hoạt động và sinh hoạt của bọn chúng sẽ tiến hành nhúng nhập quy mô suy nghĩ của người tiêu dùng. Tuy nhiên, tránh việc sử dụng cả nhị loại đồng thời, trừ Lúc tất cả chúng ta cứng cáp được rằng người tiêu dùng hoàn toàn có thể nắm chắc tính năng và toàn cảnh ứng của từng dòng sản phẩm.

Usage recommendations

Tóm tắt những ý chính:

 • Không sử dụng toggle nhập khuông, thay cho nhập tê liệt, sử dụng checkbox hoặc radio button
 • Không sử dụng toggle nhập filter hoặc tùy lựa chọn với nhiều hơn thế nữa 2 lựa chọn
 • Dùng toggle cho tới thiết đặt hoặc thay cho thay đổi tương tác cho tới UI tức thì lập tức
 • Tránh sử dụng toggle button group nằm trong segmented controls nằm trong lúc
 • Chú ý cơ hội bố trí lựa lựa chọn và khoảng cách của radio group
 • Tránh sử dụng switch với khá nhiều lựa chọn