tonight nghĩa là gì

That will be all, tonight.

Tối nay vậy là đầy đủ rồi.

Bạn đang xem: tonight nghĩa là gì

Tonight or tomorrow morning

Trong đêm nay hoặc sáng sủa mai.

"Beyonce Talks Motherhood On 'Entertainment Tonight', May Join Kelly Rowland On UK 'X-Factor'".

Time Inc. Truy cập ngày 10 mon 6 năm 2011. ^ “Beyonce Talks Motherhood On 'Entertainment Tonight', May Join Kelly Rowland On UK 'X-Factor'”.

That depends if Obama wins tonight

Còn tùy tối nay Obama với trúng cử hay là không.

You must escort Madame out of the thành phố tonight

lập tức trả phu nhân thoát ra khỏi trở thành vô đêm

That was a week ago tonight.

Chuyện cơ xẩy ra 1 tuần trước đó.

I' ve sầu done you watercress soup tonight

Con với nấu nướng súp cải xoong nước mang đến tối nay nữa

Tonight, he would meet up with Marianne and tell her the news.

Tối nay, anh tiếp tục tái ngộ Marianne và tiếp tục thông cung cấp tin tức mang đến cô.

Tell yourself that tonight when they swing in your dreams.

Nhớ kỹ điều này Khi bọn họ chém cô vô niềm mơ ước tối nay

Pass the test tonight with honor and servitude.

Vượt qua loa bài bác sát bắt bẻ tối nay với danh dự và sự quy phục.

It's gotta be tonight.

xếp mặt hàng nào là tối nay đấy.

We'll meet again tonight.

Tối nay,

You'll spend tonight with u.

Xem thêm: debit là gì

Em tiếp tục thực hiện anh kiệt mức độ đêm nay mất!

If you care about the killing of innocent people, don't see her show tonight!

nếu các bạn không thích giết thịt người không có tội thì chớ coi cô tao tối nay!

Later tonight, I'll wait for you at the Yunhe Temple.

Đêm nay, tao tiếp tục đợi ông bên trên miếu Trùng Khánh...

What about tonight?

Còn tối nay thì sao?

* Mazel tov. Of course, tonight, you're coming to lớn the bar mitzvah dinner?

Các các bạn cũng muốn cho tới dự lễ cọ tội tối nay không?

Oh, boy, you are in for a show tonight, son.

Tối nay lại sở hữu dòng sản phẩm coi rồi con cái trai!

What I'm going to lớn talk to lớn you about tonight is stuff we might bởi if we did nothing.

Những gì tôi mong muốn rằng mang đến chúng ta tối nay là loại tất cả chúng ta rất có thể thực hiện nếu như tất cả chúng ta trước đó chưa từng làm những gì cả.

My message tonight is a simple one.

Sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay cực kỳ giản dị và đơn giản.

I have thought tonight of the women in my life.

Buổi tối hôm nay, tôi vẫn suy nghĩ cho tới những phụ nữ giới vô đời tôi.

The engagement will be announced tonight, will it not?

Buổi đính ước sẽ tiến hành thông tin vào tối nay trúng không?

We won't be open until tonight.

Tối nay mới nhất xuất hiện.

It's just that prom is tonight and...

Xem thêm: month là gì trong tiếng anh

Nó đơn thuần nhảy tối nay

Isn't tonight the night of the big date?

Không nên tối nay đi dạo sao?