took out là gì

Key takeaways

Take out là một cụm động từ và thường có nghĩa là lấy đi ra.

Bạn đang xem: took out là gì

Các cấu trúc của Take out:

 • Take out something/ Take something out:

+Lấy hoặc đem các gì đó đi ra ngoài

+Vay mượn tiền từ ngân hàng

+Ký kết để sở hữu các gì đó

+Mua hoặc bịa thực phẩm từ căn nhà hàng

+Dành đi ra cái gì đó thường là về thời gian

 • Take out someone/ Take someone out:

+Dẫn ai đó đi ra ngoài

+Trả hết tiền Lúc dẫn ai đó đến điểm nào

Các cụm từ và thành ngữ có sử dụng Take out:

 • Take out + money/ a loan/ a mortage:

  mượn tiền hoặc thế chấp để vay mượn mượn

 • Take out + a contract/an insurance policy:

  ký kết một hợp đồng hoặc một hợp đồng bảo hiểm

 • Take out + an ad/advertisement:

  trả tiền mang lại quảng cáo

 • Take the sting out of something:

  làm cho 1 sự vật hoặc một sự việc không dễ chịu nào là này được rời nhẹ nhõm lên đường để rời phần không dễ chịu hơn

 • Take a bite out of something:

  lấy lên đường hoặc giảm một phần khá rộng nhập một tổng số tiền

 • Take the piss (out of someone or something):

  lấy ai đó hoặc vật gì đó thực hiện trò cười

Take out là gì?

Theo từ điển Cambridge, Take out: phrasal verb (to remove something from somewhere).

Người học có thể hiểu ngầm là Take out là một cụm động từ và có nghĩa thông dụng nhất là lấy đi ra ngoài hoặc thể hiện ngoài.

Ví dụ: Marry took out her crayons to lớn draw a family picture. (Marry đã lấy bút chì màu của cô ấy đi ra để vẽ một bức giành giật gia đình.)

Các dạng phân chia động từ của cấu tạo Take out

+ Dạng thời điểm hiện tại ngôi số phụ thân số it: Takes out

+ Dạng vượt lên trước khứ đơn/dạng phân từ cột hai: Took out

+ Dạng phân kể từ cột ba: Taken out

take out là gì

Cách sử dụng các cấu trúc Take out

Take out something/ Take something out

 • Định nghĩa: lấy đi ra ngoài, thể hiện ngoài

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động lấy hoặc đem các gì đó đi ra ngoài từ một điểm nào đó

Ví dụ: This dentist took out three of his teeth. (Nha sĩ này nhổ phụ thân cái răng của anh ấy.)

 • Định nghĩa: vay mượn mượn

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động vay mượn mượn tiền từ ngân hàng

Ví dụ: John took out some money to lớn study abroad. (John vay mượn mượn tiền để lên đường du học.)

 • Định nghĩa: ký kết để sở hữu các gì đó

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động ký kết để giành được một công ty gì cơ một cơ hội chủ yếu thức

Ví dụ: Cindy will take out a life insurance policy to lớn make the best preparation. (Cindy sẽ mua sắm một phần bảo hiểm nhân thọ để có sự chuẩn bị tốt nhất.)

 • Định nghĩa: mua sắm, để hàng

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động mua sắm hoặc bịa thực phẩm từ căn nhà hàng

Ví dụ: My family often take out fast food because my parents are too tired to lớn cook something for lunch. (Gia đình tôi thường bịa món ăn thời gian nhanh vì phụ thân mẹ tôi vượt lên trước là mệt mỏi nhằm nấu nướng vật gì cơ mang lại buổi trưa.)

 • Định nghĩa: dành ra

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động dành đi ra cái gì đó thường là về thời gian

Ví dụ: Despite a hectic schedule, you should take out some time for yourself to lớn relax. (Dù mang lại có một lịch trình bận rộn, quý khách hàng cũng nên dành riêng thời hạn mang lại bạn dạng đằm thắm bản thân để nghỉ ngơi.)

Xem tăng những cụm phrasal verb look phổ biến

Take out someone/ Take someone out

 • Định nghĩa: dẫn đi ra ngoài

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động dẫn ai đó đi ra ngoài từ một điểm nào đó

Ví dụ: Her grandparents take Alex out to lớn a nearby park. (Ông bà của Alex dẫn cô ấy đến một khu dã ngoại công viên gần đó.)

 • Định nghĩa: dẫn đi ra ngoài và trả hết tiền

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động trả hết tiền Lúc dẫn ai đó đến điểm nào đó như nhà hàng hoặc một buổi biểu diễn, …

Xem thêm: crack là gì

Ví dụ: Their manager took them out for dinner after they finshed an important project. (Quản lỳ của họ dẫn họ lên đường ăn tối sau thời điểm họ hoàn thành một dự án quan liêu trọng.)

Xem tăng những cụm phrasal verb put thông dụng

Các cụm từ và thành ngữ có sử dụng Take out

 • Take out + money/ a loan/ a mortage

Định nghĩa: mượn tiền, vay mượn mượn tiền

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động mượn tiền hoặc thế chấp để vay mượn mượn

Ví dụ: Jack has to lớn take out a loan because he want to lớn buy a new apartment. (Jack nên vay mượn mượn tiền cũng chính vì anh ấy muốn mua sắm một căn hộ mới.)

 • Take out + a contract/an insurance policy

Định nghĩa: ký kết

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động ký kết một hợp đồng hoặc một hợp đồng bảo hiểm

Ví dụ: You need to lớn take out a contract if you want to lớn make sure you are a legal owner of your new house. (Bạn cần ký hợp đồng để đảm bảo rằng quý khách hàng là chủ sở hữu nhà quý khách hàng hợp pháp.)

 • Take out + an ad/advertisement

Định nghĩa: trả tiền mang lại quảng cáo

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động trả tiền mang lại quảng cáo bên trên một tờ báo, tạp chí hoặc trang web nào đó

Ví dụ: They have just taken out an ad in Thủ đô New York Times. (Họ vừa mới trả tiền mang lại quảng cáo bên trên Thủ đô New York Times.)

 • Take the sting out of something

Định nghĩa: làm giảm sự khó chịu

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động thực hiện cho 1 sự vật hoặc một sự việc không dễ chịu nào là này được rời nhẹ nhõm lên đường để rời phần không dễ chịu hơn

Ví dụ: The new policy of no working hours on the weekends will help to lớn take the sting out of the salary cut. (Chính sách mới về việc ko có giờ làm vào cuối tuần đã giảm nhẹ sự khó chịu về việc cắt giảm tiền bổng.)

 • Take a bite out of something

Định nghĩa: giảm số lượng của một cái gì đó

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động lấy lên đường hoặc giảm một phần khá rộng nhập một tổng số tiền

Ví dụ: The budget took a bite out of the funds from this charity. (Ngân sách đã lấy một số tiền khá lớn từ quỹ của tổ chức từ thiện này.)

 • Take the piss (out of someone or something)

Định nghĩa: lấy ai đó hoặc vật gì đó thực hiện trò cười

Cách sử dụng: thường được sử dùng để chỉ hành động lấy ai đó hoặc vật gì đó đi ra thực hiện trò cười

Ví dụ: They always take the piss out of her because of her appearance. (Họ luôn luôn trực tiếp lấy cô ấy đi ra làm trò cười bởi vì ngoại hình của cô ấy.)

Bài tập

Nối 2 về câu để tạo thành câu hoàn chỉnh

 1. I took out all the previous assignments I needed

A. because he wants to lớn travel around the word.

 1. Tom will take out a mortgage

B. because of his weight.

 1. His classmates always take the piss out of him

C. to lớn write my final essay at the second semester.

 1. A pay bonus and other fringe benefits

D. for a các buổi tiệc nhỏ after his university graduation.

 1. Rose took out all of his friends

E. may take the sting out of the increased tax.

Đáp án:

 1. C

 2. A

 3. B

 4. E

 5. D

Tổng kết

Sau Lúc tác giả đang được phân tách kỹ về các cấu trúc và cách sử dụng của take out là gì rồi cũng như cung cấp mang lại người học bài tập cơ bạn dạng, người sáng tác kỳ vọng người học tập rất có thể sử dụng chính xác các cấu trúc take out sự so sánh nhằm rất có thể tránh khỏi những lỗi sai về ngữ pháp.

Xem thêm: Tại sao học tập nhiều kể từ vựng tuy nhiên ko phần mềm được?

→ ĐĂNG KÝ NGAY: Kiểm tra trình độ chuyên môn giờ Anh không tính tiền bên trên ZIM → chuẩn bị lớp học tập theo như đúng lý thuyết và nhu yếu học tập tập:

Anh ngữ ZIM chuyên nghiệp luyện đua IELTS, TOEIC, TAGT - Cam kết Output đầu ra vì chưng văn bạn dạng - Miễn phí học tập lại còn nếu như không đạt target:

***Xem ngay:

 • Khoá học tập IELTS

 • Khoá học tập TOEIC

  Xem thêm: cu là gì

→ Quyền lợi học tập viên Lúc ĐK học tập bên trên ZIM


Trích dẫn:

“Take Something Out.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/take-out.