took place là gì

1. Happen

Bạn đang xem: took place là gì

Trong 3 kể từ bên trên thì Happen là kể từ thông thườn nhất. Hàm ý một việc gì cơ xẩy ra một cơ hội tình cờ, vô tình, ko dự đoán trước.

Ví dụ:

No one knows what will happen in the future.

Không ai biết chuyện gì tiếp tục xẩy ra vô sau này.

Happen rất có thể sử dụng kết phù hợp với ‘to’ nhằm chỉ những vụ việc ra mắt vô tình,ko mong ngóng. Happen vĩ đại là một trong những phrasal verb.

If you happen vĩ đại see David, ask him vĩ đại give má a điện thoại tư vấn.

Nếu các bạn với vô tình bắt gặp David, hãy phát biểu anh ấy gọi năng lượng điện cho tới tôi

Chú ý: Happen không tồn tại mẫu mã tiêu cực, thông thường sử dụng sau những kể từ như: Something, Thing, What, hoặc This.

2.Occur

Cùng cơ hội dùng như Happen, tuy nhiên với đặc điểm quý phái rộng lớn, và được sử dụng đặc trưng nhằm phát biểu sự khiếu nại xẩy ra vô một trường hợp hay 1 xứ sở ví dụ.

Ví dụ:

Heart attacks frequently occur without any warning.

Cơn nhức tim thông thường xẩy ra nhưng mà ko báo trước.

Xem thêm: out là gì trong tiếng anh

Occur còn được dùng làm chỉ sự hiện hữu, tồn bên trên của một sự vật/việc gì đó

These kind of flowers only occur in the Poland.

Những loại hoa này chỉ mất ở Ba Lan.

Occur vĩ đại đem nghĩa là: chợt nảy rời khỏi ý nghĩ

This idea never occurred vĩ đại má.

Ý tưởng đấy ko khi nào nảy rời khỏi vô đầu tôi cả.

3.Take place

Xảy rời khỏi, ra mắt sử dụng cho tới những việc đã và đang được lên plan.

Ví dụ:

The football match will take place on 14th of this month.

Trận đá bóng tiếp tục ra mắt vào trong ngày 14 của mon này.

Bài tập:

Xem thêm: adviser là gì

Chọn happen, occur hoặc take place nhằm điền dạng đích thị vô địa điểm trống rỗng.

  1. The accident ………. around 10 pm.
  2. It ………… that he’s at home page at the moment.
  3. The next meeting will …………. on Thursday.
  4. No one knows what will …………. in the future.
  5. Exams always ………… at the kết thúc of the summer term.

Đáp án:

  1. occurred
  2. happens
  3. take place
  4. happen
  5. took place

Yến Nga (Theo dkn.tv)