top tiếng anh là gì

 • TỪ ĐIỂN
 • CHỦ ĐỀ

Danh từ
 • danh từ

  đỉnh, ngọn, đầu

  Bạn đang xem: top tiếng anh là gì

  the top of a hill

  đỉnh đồi

  the top of the page

  đầu trang

  ví dụ khác

 • con cù, con cái quay

  the top sleeps; the top is asleep

  con cù cù tít

 • mặt (bàn); mui (xe); vung (xoong)

 • đỉnh cao, nấc cao

  the top of the ladder

  (nghĩa bóng) đỉnh điểm của sự việc nghiệp

  to come vĩ đại the top

  được hưởng trọn vinh quang đãng, đạt được danh vọng; thắng lợi

  ví dụ khác

 • số tối đa (đi dù tô)

  in (on) top

  gài số cao nhất

 • ((thường) số nhiều) thân thiện lá (của cây xanh lấy củ)

 • tính từ

  ở ngọn, hàng đầu, bên trên hết

  the top boy

  học sinh đầu lớp

 • cao nhất, tối đa

  top speed

  tốc phỏng cao nhất

 • động từ

  đặt phía trên, chụp lên

  Xem thêm: midget là gì

  mountains topped with clouds

  ngọn núi đem mây phủ

  to top a class

  đứng đầu một lớp

 • bấm ngọn, hạn chế phần trên

  to top a plant

  bấm ngọn một cây

 • lên cho tới đỉnh; phía trên đỉnh

  to top a hill

  lên cho tới đỉnh một ngược đồi; đứng bên trên đỉnh đồi

 • vượt, cao hơn

  to top someone by a head

  cao rộng lớn ai một chiếc đầu

  that story tops all I have ever heard

  câu chuyện ấy hoặc là hơn toàn bộ những mẩu truyện nhưng mà tôi từng được nghe

 • (thông tục) đo được, cao đến

  the tree tops three meters

  cây cao cho tới phụ vương mét

 • hoàn thành

  Cụm từ/thành ngữ

  old top

  to sleep lượt thích a top

  ngủ say

  to top off

  hoàn trở nên, thực hiện xong

  thành ngữ khác

  Xem thêm: chicklit là gì

  Từ sát giốngTừ vựng giờ đồng hồ Anh theo đòi công ty đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ đồng hồ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản