torn up là gì

Tiếng Anh[sửa]

Danh từ[sửa]

torn (thường) số nhiều

 1. Nước đôi mắt, lệ.
  to shed tears — rơi lệ, nhỏ lệ
  to weep tears of joy — mừng chảy nước đôi mắt, mừng phân phát khóc
  to move đồ sộ tears — thực hiện mang lại cảm động ứa nước mắt
  to keep back one's tears — cụ nước mắt
  full of tears; wet will tears — đẫm nước mắt
 2. Giọt (nhựa... ).

Danh từ[sửa]

torn

Bạn đang xem: torn up là gì

Xem thêm: eke out là gì

 1. Chỗ rách nát, vết rách nát.
 2. (Thông tục) Cơn khó tính.
 3. (Thông tục) Cách lên đường mau.
  to go full tears — lên đường đặc biệt mau
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) cuộc trà chén say sưa.

Ngoại động từ[sửa]

torn ngoại động kể từ tore; torn

 1. Xé, thực hiện rách nát.
  to tear a piece of paper in two — xé một tờ giấy má thực hiện đôi
  an old and torn coat — một chiếc áo cũ rách
 2. Làm toạc rời khỏi, tách thâm thúy, thực hiện đứt thâm thúy.
  to one's hand on a nail — bị một chiếc đi làm việc toạc tay
 3. Kéo mạnh, lúc lắc.
  to tear one's hair — lúc lắc tóc, bứt tóc

Nội động từ[sửa]

torn nội động từ

 1. Rách, xé.
  paper tears easily — giấy má dễ dàng rách

Thành ngữ[sửa]

 • to tear along: Chạy thời gian nhanh, lên đường cuống quýt.
 • to tear at: Kéo mạnh, lúc lắc mạnh.
 • to tear away:
  1. Chạy vụt lên đường, lao lên đường.
  2. Giật đem đi.
 • to tear down:
  1. Giật xuống.
  2. Chạy thời gian nhanh xuống, lao xuống.
 • to tear in and out: Ra vô hối hận hả; nhảy vào lao rời khỏi.
 • to tear off:
  1. Nhổ, lúc lắc mạnh, lúc lắc phăng rời khỏi.
  2. Lao lên đường.
 • to tear out: Nhổ rời khỏi, lúc lắc rời khỏi, xé rời khỏi.
 • to tear up: Xé nát nhừ, nhổ nhảy, cày lên.
 • to tear up and down: Lên xuống tất bật, lồng lộn.
 • to tear oneself away: Tự tách rời khỏi, dứt rời khỏi, tách lên đường.

Tham khảo[sửa]

 • "torn", Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không lấy phí (chi tiết)