touch and go là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

  • IPA: /ˌtətʃ.ənd.ˈɡoʊ/

Tính từ[sửa]

touch-and-go /ˌtətʃ.ənd.ˈɡoʊ/

Xem thêm: nt là gì

Bạn đang xem: touch and go là gì

  1. Mạo hiểm, liều; khó khăn trở thành, ko chắc chắn là.
    a touch-and-go business — một việc thực hiện liều mạng, một việc mạo hiểm
    it is touch-and-go whether he will recover — hắn khó khăn nhưng mà rất có thể hồi phục được

Danh từ[sửa]

touch-and-go /ˌtətʃ.ənd.ˈɡoʊ/

  1. Công việc nguy hiểm, việc liều mạng, việc ko chắc chắn là.
  2. Hoàn cảnh nguy nan.

Tham khảo[sửa]

  • "touch-and-go". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)