towards là gì

Trong giờ Anh, với thật nhiều kể từ vựng không giống nhau về phong thái viết lách tuy nhiên lại sở hữu chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng như là nhau. Cũng với thật nhiều kể từ vựng như là nhau về phong thái viết lách tuy nhiên lại không giống nhau về chân thành và ý nghĩa, loại kể từ hoặc cơ hội dùng. Cặp giới kể từ toward và towards đó là một ví dụ điển hình nổi bật. Có người bảo rằng toward là cơ hội dùng chính tuy nhiên cũng có thể có người lại nhận định rằng towards mới nhất là cơ hội dùng chính. Chính vậy nên, vô nội dung bài viết này người sáng tác sẽ hỗ trợ người phát âm kể từ từ mày mò xuất xứ, chân thành và ý nghĩa và phân tích và lý giải sự không giống nhau của toward và towards. Hy vọng trải qua nội dung bài viết này người phát âm tiếp tục thu thập thêm vào cho bản thân nhiều kiến thức và kỹ năng thú vị về ngôn từ cộng đồng của trái đất.

Key takeaways

Bạn đang xem: towards là gì

Phiên âm:

Toward / /tɔːrd/ hoặc /twɔːrd/

Towards / təˈwɔːdz/ hoặc /twɔːdz/

Ý nghĩa:

Theo tự điển Cambridge, toward và towards là 02 giới kể từ với nằm trong chân thành và ý nghĩa về phía, khuynh hướng về (in the direction of, or closer to lớn someone or something).

Nguồn gốc:

Bắt mối cung cấp kể từ thế kỷ IX, toward được phối hợp thân thiết kể từ “to” và hậu tố “weard”.

Sự không giống nhau:

Sự khác lạ thân thiết toward và towards bắt mối cung cấp kể từ 03 nguyên do chủ yếu sau:

 • Sự khác lạ về địa lý của văn bạn dạng (British vs American English)

 • Sự tác động của the Associated Press Stylebook

 • Sự tác động của những văn bạn dạng học tập thuật và cơ hội biểu đạt trang trọng

Sự không giống nhau của kể từ vựng Anh - Anh và Anh - Mỹ

Anh - Anh

Anh - Mỹ

Programme

Program

Centre

Center

Theatre

Theater

Colour

Color

Flavour

Flavor

Favour

Favor

Behaviour

Behavior

Neighbour

Neighbor

Honour

Honor

Labour

Labor

Metre

Meter

Defence

Defense

Tương tự động như toward và towards, một số trong những kể từ vựng bên trên đó cũng không giống nhau về phong thái viết lách ( Anh - Anh hoặc Anh - Mỹ) tuy nhiên lại sở hữu nghĩa và cơ hội dùng gần như là như là nhau. Lý giải cho tới cơ hội viết lách chủ yếu miêu tả không giống nhau vì:

 • Lịch sử vạc triển: Tiếng Anh tiếp tục cải tiến và phát triển theo đuổi nhị phía chủ yếu sau khoản thời gian được Viral lịch sự Bắc Mỹ kể từ người Anh vô thế kỷ 17. Vì khoảng cách địa lý và sự cải tiến và phát triển song lập, người tiêu dùng giờ Anh ở Anh và Mỹ xúc tiếp và tác động vì thế những nhân tố văn hóa truyền thống và xã hội không giống nhau, dẫn tới việc khác lạ về ngữ pháp và chủ yếu miêu tả.

 • Đặc điểm vạc âm: Người Anh và người Mỹ thông thường với những sự khác lạ vô cơ hội vạc âm một số trong những kể từ. Khi kể từ vựng được gửi kể từ lời nói rằng lịch sự viết lách, nhiều khi sự khác lạ này tác động cho tới cơ hội viết lách của kể từ cơ.

 • Tiêu chuẩn chỉnh hóa: Trong quy trình xài chuẩn chỉnh hóa văn hóa truyền thống và ngôn từ, cả Anh và Mỹ đều tiếp tục cải tiến và phát triển những khối hệ thống chủ yếu miêu tả và ngữ pháp riêng lẻ. Vấn đề này dẫn theo việc dùng những kể từ vựng với cơ hội viết lách không giống nhau vô nhị vương quốc.

Đoạn văn tổ hợp những kể từ với "s" hoặc ko Theo phong cách viết lách của những người Anh và người Mỹ:

"The color of the ocean is mesmerizing, as the waves gently crash against the shore. In America, the word 'color' is spelled without the letter 'u,' while in the UK, it is spelled as 'colour.' The boat sails gracefully on the calm waters, carrying passengers to lớn their destinations. 'Sail' is spelled the same in both American and British English. The seagulls soar high above, searching for food. 'Seagulls' is also spelled the same in both variants.

A sunny day can be truly delightful, with the warm rays of the sun shining down. However, the British prefer to lớn use the word 'sunny' while Americans use 'sunny.' The children play happily in the sand, building sandcastles. 'Sand' remains the same in both spellings. The scent of the sea fills the air, bringing a sense of tranquility. 'Scent' is spelled with 's' in both British and American English.

People stroll along the promenade, enjoying the sights and sounds of the sea. 'Promenade' is spelled without 's' in American English, and with 's' in British English. The beach is a popular spot for both locals and tourists. 'Beach' is another word spelled the same in both variants. As the day draws to lớn a close, the sunset paints the sky with hues of orange and pink. 'Sunset' remains consistent in spelling.

In conclusion, while some words may have slight spelling differences between British and American English, the overall meaning and context remain consistent. The language's evolution and influence from various regions have contributed to lớn these distinctions, making both versions unique and fascinating to lớn explore."

Phân tích học tập thuật:

Trong phần đoạn văn bên trên, tớ tiếp tục triệu tập vô việc tổ hợp những kể từ với chứa chấp hoặc ko chứa chấp chữ "s" Theo phong cách viết lách của những người Anh và người Mỹ. Vấn đề này hùn người phát âm thấy sự khác lạ về phong thái viết lách của nhị biến chuyển thể giờ Anh. Đồng thời, cũng nhấn mạnh vấn đề sự tương đương vô chân thành và ý nghĩa và cơ hội dùng từ nửa nhị loại viết lách này.

Phân tích này cũng rằng tới việc tiến thủ hóa của ngôn từ qua loa thời hạn và tác động kể từ những vùng bờ cõi không giống nhau. Vấn đề này đã cho chúng ta thấy giờ Anh không chỉ là là 1 trong ngôn từ thống nhất, tuy nhiên còn tồn tại nhiều biến chuyển thể và phong thái viết lách không giống nhau.

Bên cạnh việc hỗ trợ vấn đề về phong thái viết lách, đoạn văn cũng triệu tập vô việc mô tả cảnh vật của đại dương vào trong 1 ngày nắng nóng đẹp mắt, hùn tạo ra hình hình họa chân thật và lôi cuốn so với người phát âm.

Qua đoạn văn này, người học tập hoàn toàn có thể nhận ra sự linh động và phong phú và đa dạng của giờ Anh, mặt khác tập luyện khả năng phát âm và hiểu những kể từ và cấu tạo câu phổ cập vô cả nhị biến chuyển thể ngôn từ này.

Nguồn gốc của Toward và Towards

Phiên âm:

Toward / /tɔːrd/ hoặc /twɔːrd/

Towards / təˈwɔːdz/ hoặc /twɔːdz/

Bắt mối cung cấp kể từ thế kỷ IX, toward được phối hợp thân thiết kể từ “to” và hậu tố “weard” và được dùng để làm có một phía ví dụ. Nếu chúng ta dịch chuyển về một phía nào là cơ (go toward something), xét về mặt mũi kể từ vẹn toàn, Có nghĩa là chúng ta dịch chuyển nhắm đến vật nào là cơ. 

Có thật nhiều tư liệu phân tích và lý giải về việc xuất hiện nay của towards, người sáng tác Edward S. Gould's tiếp tục rằng vô quyển Good English xuất bạn dạng năm 1867 rằng phía trên chỉ là sự việc thêm vô tình cờ hoặc vô tình của những ngôi nhà văn cổ như Milton, Shakespeare, Dr South,..Tới thế kỷ loại XX, người sáng tác H. W. Fowler đã lấy đi ra lập luận của tôi vô quyển Dictionary of Modern English Usage rằng, towards được dùng ở mẫu mã thường thì như tiếp xúc cùng nhau. Còn toward được dùng trong số văn học tập thuật vì như thế mang tính chất quý phái rộng lớn. 

“Of the prepositions [toward and towards] the -s khuông is the prevailing one, & the other tends to lớn become literary on the one hand & provincial on the other.”

Ý nghĩa của toward và towards theo đuổi văn bạn dạng học tập thuật 

Toward và towards thông thường được dùng như tính kể từ hoặc giới kể từ. Khi dùng bên dưới dạng tính kể từ, toward với nghĩa tế bào miêu tả điều gì cơ chuẩn bị xẩy ra ngay lập tức tức khắc hoặc tế bào miêu tả một người thích ứng nhanh gọn với điều gì cơ. trái lại, khi dùng bên dưới dạng giới kể từ, cả hai đều được dùng nhằm tế bào miêu tả quan hệ, sự hoạt động, địa điểm và mục tiêu (relation, movement, position, and purpose).

Bên cạnh cơ, toward và towards còn biểu đạt việc tiến thủ lại ngay gần một cái gì cơ nhằm liên kết cùng nhau hoặc truyền đạt tới mức phỏng ngay gần nhau thân thiết 2 công ty hoặc phân tích và lý giải nguyên do vì sao một cá thể đang được nỗ lực nhằm đạt được tiềm năng.

Sự khác lạ thân thiết Toward và Towards 

Sự khác lạ thân thiết toward và towards bắt mối cung cấp kể từ 03 nguyên do chủ yếu sau:

 • Sự khác lạ về địa lý của văn bạn dạng (British vs American English)

 • Sự tác động của the Associated Press Stylebook

 • Sự tác động của những văn bạn dạng học tập thuật và cơ hội biểu đạt trang trọng

Theo tự điển Cambridge, toward và towards là 02 giới kể từ với nằm trong chân thành và ý nghĩa về phía, khuynh hướng về (in the direction of, or closer to lớn someone or something). Tuy nhiên, toward được dùng nhiều ở North America và towards thì được dùng phổ cập ở United Kingdom. Lý giải cho việc khác lạ này bắt mối cung cấp kể từ Tiếng Anh cổ (Old English), toward được viết lách bên dưới dạng toweard và được dùng như 1 tính kể từ. 

Sau thế kỷ XVIII, cơ hội tiến công vần giờ Anh chính thức thay cho thay đổi theo đuổi địa lý. Kể kể từ phía trên, người Mỹ và Canada tiếp tục dùng toward không giống một chút ít đối với những kể từ British-English. Tính đến lúc này, toward vẫn được dùng như 1 tính kể từ ở Anh. 
Ví dụ:

 • I have been making progress toward improving my English speaking skills by practicing with native speakers regularly.

 • I have been making progress towards improving my English speaking skills by practicing with native speakers regularly.

(Tôi tiếp tục tiến thủ cỗ trong các việc nâng cấp khả năng rằng giờ Anh của tôi bằng phương pháp thông thường xuyên rèn luyện với những người bạn dạng ngữ.)

Trong tiếp xúc và văn bạn dạng thường thì, dùng toward hoặc towards đều đem chân thành và ý nghĩa như nhau. Việc với “s” hay là không với “s” ko thực hiện thay cho thay đổi cấu tạo và chân thành và ý nghĩa vô câu. 

Tuy nhiên, ở văn bạn dạng học tập thuật, dùng towards sẽ là ko quý phái. Theo tư liệu kể từ The Academic Writer’s Handbook, towards chỉ được gật đầu đồng ý khi dùng giờ Anh - Anh. 

Ví dụ:

The government implemented policies toward improving access to lớn quality education in rural areas.

(Chính phủ tiến hành những quyết sách nhằm mục tiêu nâng cấp kỹ năng tiếp cận dạy dỗ với unique ở chống vùng quê.)
image-alt

Cách dùng Toward và Towards 

Chính vì như thế không tồn tại rất nhiều sự khác lạ về chân thành và ý nghĩa và cấu tạo câu của toward và towards. Vậy nên cả hai đều phải sở hữu nằm trong mục tiêu dùng là links kể từ hoặc công ty ngữ với kể từ không giống vô và một mệnh đề. Và cả hai giới kể từ này đều xuất hiện nay trước danh kể từ hoặc đại kể từ vô câu.

Theo nghĩa Movement

Ý nghĩa: in the direction of, or closer to lớn someone or something

The children ran toward the playground, excited to lớn play on the swings and slides.

(Những đứa con trẻ chạy về phía Sảnh nghịch tặc, hào hứng nghịch tặc ghế chao và cầu trượt.)

Xem thêm: stamp out là gì

He walked slowly toward the library, hoping to lớn find some useful study materials.

(Anh ấy cút kể từ từ khuynh hướng về phía tủ sách, kỳ vọng nhìn thấy một số trong những tư liệu học tập hữu ích.)

Từ vựng đồng nghĩa: 

 • In the direction of

 • so as to lớn approach

 • so as to lớn near.

Theo nghĩa Relation

Ý nghĩa: in relation to lớn something or someone

In a healthy relationship, both partners should strive to lớn work together toward resolving conflicts and maintaining open communication.

(Trong một quan hệ trong lành, cả nhị đối tác chiến lược nên nỗ lực cùng với nhau giải quyết và xử lý xung đột và giữ lại tiếp xúc tháo dỡ banh.)

Good communication skills contribute toward building strong relationships with others.

(Kỹ năng tiếp xúc chất lượng tốt thêm phần kiến tạo quan hệ gắn kết với những người không giống.)

Từ vựng đồng nghĩa:

 • With/in regard to

 • regarding

 • with/in respect to

 • in relation to

 • concerning

 • about

 • in connection with

Theo nghĩa Position 

Ý nghĩa: near to lớn, just before, or around a time or place

The library is located toward the east side of the campus.

(Thư viện ở về phía nhộn nhịp của khuôn viên ngôi trường.)

The cát moved slowly toward the edge of the table, cautiously exploring its surroundings.

(Con mèo kể từ từ dịch chuyển về phía mép bàn, cẩn trọng mày mò xung xung quanh.)

Từ vựng đồng nghĩa

 • Just before

 • shortly before

 • nearing

 • around

 • approaching

 • close to

 • coming to

 • not quite

Theo nghĩa Purpose

Ý nghĩa: for the purpose of buying or achieving something

I am actively seeking opportunities to lớn use English in real-life situations, as it contributes toward improving my overall language proficiency.

(Tôi đang được tích đặc biệt dò la tìm kiếm thời cơ dùng giờ Anh trong số trường hợp thực tiễn, vì như thế nó thêm phần nâng cấp trình độ chuyên môn ngôn từ tổng thể của tôi.)

I have joined a language exchange program to lớn work toward enhancing my speaking abilities.

(Tôi tiếp tục nhập cuộc một lịch trình trao thay đổi ngôn từ nhằm nâng lên kỹ năng rằng của tôi.)

Từ vựng đồng nghĩa

 • With the aim of

 • in order to lớn achieve

 • so as to lớn achieve

 • as a contribution to

 • to help

 • to assist

 • assisting

 • supporting

 • promoting

image-alt

Tham khảo thêm:

 • 4 cách thức tự động luyện IELTS Speaking tận nơi hiệu quả

 • Luyện IELTS Speaking tận nơi thế nào là nhằm đạt hiệu quả?

Ứng dụng vô IELTS Speaking Part 2

Sử dụng giới kể từ toward

Topic: Describe a hobby you have and how it contributes toward your well-being.

One hobby that I have is yoga, and it contributes significantly toward my well-being. Yoga is a practice that I engage in regularly to lớn promote physical and mental health. It involves various postures, breathing exercises, and meditation techniques that contribute positively toward my overall well-being.

Yoga contributes toward my physical well-being by improving my flexibility, strength, and posture. The different asanas (postures) help to lớn stretch and tone my muscles, enhancing my overall physical fitness. Additionally, the focus on deep breathing and relaxation techniques helps to lớn reduce stress and promote a sense of calmness.

Moreover, yoga contributes toward my mental well-being by promoting mindfulness and self-awareness. Through the practice of meditation and mindfulness, I am able to lớn quiet my mind, reduce anxiety, and increase mental clarity. It helps má to lớn stay present in the moment and cultivate a positive outlook on life.

Overall, yoga is a hobby that I have embraced wholeheartedly, as it contributes significantly toward my well-being. It provides a holistic approach to lớn maintaining physical and mental health, promoting balance, and enhancing my overall quality of life

Dịch nghĩa:

 • Mô miêu tả một sở trường của doanh nghiệp và nó đóng trách nhiệp hùn ra làm sao so với niềm hạnh phúc của doanh nghiệp.

Một sở trường tuy nhiên tôi với là yoga, và nó thêm phần đáng chú ý vô sức mạnh của tôi. Yoga là môn luyện tập tuy nhiên tôi nhập cuộc thông thường xuyên nhằm tăng mạnh sức mạnh thể hóa học và ý thức. Nó tương quan cho tới nhiều kiểu, bài bác luyện thở và nghệ thuật thiền thêm phần tích đặc biệt vô sức mạnh tổng thể của tôi.

Yoga góp phần cho tới sức mạnh thể hóa học của tôi bằng phương pháp nâng cấp tính linh động, sức khỏe và kiểu của tôi. Các asana (tư thế) không giống nhau hùn kéo căng và thực hiện săn bắn kiên cố cơ bắp của tôi, nâng lên thể lực tổng thể của tôi. Trong khi, việc triệu tập vô những nghệ thuật thở thâm thúy và thư giãn giải trí hùn hạn chế căng thẳng mệt mỏi và xúc tiến cảm xúc điềm đạm.

Hơn nữa, yoga thêm phần mang đến sức mạnh ý thức cho tới tôi bằng phương pháp xúc tiến chánh niệm và trí tuệ về bạn dạng thân thiết. Thông qua loa thực hành thực tế thiền quyết định và chánh niệm, tôi hoàn toàn có thể thực hiện nhẹ nhàng tâm trí, giảm sút lo ngại và tăng mạnh sự sáng suốt cho tới ý thức. Nó hùn tôi luôn luôn hiện hữu vô khoảnh xung khắc và nuôi chăm sóc tầm nhìn tích đặc biệt về cuộc sống thường ngày.

Nhìn cộng đồng, yoga là 1 trong sở trường tuy nhiên tôi nhiệt tình yêu thương quí, vì như thế nó thêm phần đáng chú ý vô sức mạnh của tôi. Nó hỗ trợ một cơ hội tiếp cận toàn vẹn nhằm giữ lại sức mạnh thể hóa học và ý thức, xúc tiến sự cân đối và nâng lên unique cuộc sống thường ngày tổng thể của tôi.

Sử dụng giới kể từ towards 

Topic: Describe a hobby or activity you enjoy doing towards improving your health.

One hobby or activity that I enjoy doing towards improving my health is yoga. Yoga has been a significant part of my daily routine for the past few years. I allocate time in the mornings to lớn practice various yoga poses and engage in mindful breathing exercises towards achieving physical and mental well-being.

Yoga has been incredibly beneficial towards enhancing my flexibility, strength, and balance. The gentle stretches and movements help release tension in my muscles and improve my overall posture. Additionally, the focus on deep breathing during yoga sessions sida in reducing stress and promoting relaxation.

Engaging in regular yoga practice has had a positive impact on my overall health. It has helped má develop a greater sense of self-awareness and mindfulness. I find that it not only provides physical benefits but also contributes to lớn mental clarity and emotional stability.

Overall, practicing yoga towards improving my health has been a fulfilling and rejuvenating experience. It allows má to lớn prioritize self-care, both physically and mentally, and empowers má to lớn lead a healthier and more balanced lifestyle.

Dịch nghĩa

 • Mô miêu tả một sở trường hoặc sinh hoạt tuy nhiên chúng ta quí thực hiện nhằm nâng cấp sức mạnh của doanh nghiệp.

Một sở trường hoặc sinh hoạt tuy nhiên tôi quí tiến hành nhằm nâng cấp sức mạnh của tôi là yoga. Yoga tiếp tục là 1 trong phần cần thiết vô thói quen thuộc từng ngày của tôi vô vài ba năm vừa qua. Tôi phân chia thời hạn vô buổi sớm nhằm thực hành thực tế những kiểu yoga không giống nhau và nhập cuộc vô những bài bác luyện thở chánh niệm nhằm đạt được sức mạnh thể hóa học và ý thức.

Yoga tiếp tục vô nằm trong chất lượng tốt so với việc tăng mạnh tính linh động, sức khỏe và sự cân đối của tôi. Các động tác và động tác kéo giãn nhẹ dịu hùn hóa giải căng cơ và nâng cấp kiểu tổng thể của tôi. Trong khi, việc triệu tập vô việc thay đổi thâm thúy trong số buổi luyện yoga hùn hạn chế căng thẳng mệt mỏi và xúc tiến thư giãn giải trí.

Tham gia luyện tập yoga thông thường xuyên tiếp tục với tác dụng tích đặc biệt cho tới sức mạnh tổng thể của tôi. Nó đã hỗ trợ tôi cải tiến và phát triển ý thức tự động trí tuệ và chánh niệm chất lượng tốt rộng lớn. Tôi thấy rằng nó không chỉ là mang đến quyền lợi về thể hóa học mà còn phải thêm phần hùn ý thức sáng suốt và ổn định quyết định về xúc cảm.

Nhìn cộng đồng, luyện yoga nhằm nâng cấp sức mạnh của tôi là 1 trong thưởng thức thú vị và tươi trẻ. Nó được cho phép tôi ưu tiên đỡ đần bạn dạng thân thiết, cả về thể hóa học lộn ý thức, mặt khác hùn tôi với lối sinh sống trong lành và cân đối rộng lớn.

Tổng kết 

Từ những vấn đề bên trên, người phát âm có lẽ rằng tiếp tục tự động vấn đáp cho tới thắc mắc “sự khác lạ thân thiết toward và towards là gì ?”. Thông qua loa nội dung bài viết này, người sáng tác mong muốn update vấn đề cho tất cả những người phát âm về lịch sử vẻ vang của Tiếng Anh cổ và sự thay cho thay đổi của kể từ ngữ theo đuổi từng thời đại. Có những kể từ vựng tiếp tục không giống nhau về văn cảnh, về chân thành và ý nghĩa hoặc mục tiêu dùng. Cũng với những kể từ vựng không giống nhau chỉ vì như thế vùng địa lý hoặc thói quen thuộc dùng. Hy vọng những vấn đề này sẽ hỗ trợ người phát âm banh đem thêm thắt kiến thức và kỹ năng và mạnh mẽ và tự tin tiếp xúc vô cuộc sống thường ngày hằng ngày.


Nguồn tham ô khảo

Xem thêm: text nghĩa là gì

“toward”, Cambridge University Press ©, 2022, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/toward

“towards”, Cambridge University Press ©, 2022,https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/towards

“Is It 'Toward' or 'Towards'?”, Merriam Webster, https://www.merriam-webster.com/words-at-play/toward-towards-usage