tower nghĩa là gì

/'tauə/

Thông dụng

Danh từ

Tháp (ở thành tháp, căn nhà thờ)
tháp chuông - thiền viện Trúc Lâm
háp Đăng Minh - miếu Côn Sơn
ivory tower
tháp ngà (của những người dân trí thức bay ly thực tế)
Tháp (ở căn nhà máy)
Đồn luỹ, pháo đài trang nghiêm (có tháp)
a tower of strength
người hoàn toàn có thể nhờ vả để sở hữu được sự chở che đảm bảo an toàn, sức khỏe hoặc sự yên ủi trong những lúc khó khăn khăn

Nội động từ

( + above) vượt lên hẳn lên, cao hơn nữa thật nhiều (so với những loại không giống ngay sát đó)
the castle towered above the valley
toà thành tháp vượt lên hẳn lên rất cao rộng lớn thung lũng
Vượt xa vời người không giống (về kĩ năng, phẩm hóa học, nổi tiếng..)
Shakespeare towered above all his contemporaries
Sếch-xpia vượt lên xa vời những căn nhà văn nằm trong thời
Bay phụt lên, vút lên

Hình Thái Từ

  • Ved : Towered
  • Ving: Towering

Chuyên ngành

Toán & tin

tháp

Cơ - Điện tử

Tháp, chòi

Xây dựng

nhà tháp
phòng loại tháp
trụ cao
trụ tháp

Điện lạnh

tháp anten phát

Kỹ thuật cộng đồng

hình tháp
tower bolt
bulông hình tháp
tower pier
trụ hình tháp
cột cao
cột điện
double-circuit tower
cột năng lượng điện nhì mạch
high voltage transmission line tower
cột năng lượng điện cao thế
cột thép
broad-base tower
cột thép đế rộng
narrow-base tower
cột thép đế hẹp
đài
gác chuông
giá đỡ

Giải mến EN: A freestanding, open structure having this size and used đồ sộ tư vấn an antenna, transmission line, missile, or the lượt thích..

Giải mến VN: Là một cấu tạo hé với dạng dùng để làm nâng lối trung gian dối lối trung kế tiếp vân vân.

Bạn đang xem: tower nghĩa là gì

Xem thêm: pathogen là gì

tháp ăng ten

Giải mến VN: Một kết cấu sắt kẽm kim loại cao dùng để anten hoặc được dùng với kết cấu vướng chạc anten trừng trị.

Kinh tế

tháp
absorption tower
tháp hấp thụ
after-fractionating tower
tháp đựng lại
atmospheric cooling tower
tháp thực hiện lạnh
distillation tower
tháp cất
drying tower
tháp sấy
elevator tower
tháp băng nâng
elevator tower
tháp vận chuyển
forced draught cooling tower
tháp thực hiện lạnh lẽo thông dông tố chống bức
intake tower
tháp tiếp nhận
spray-filled atmospheric cooling tower
tháp thực hiện lạnh lẽo ngoài khí quyển loại vòi vĩnh phun
steam-stripping tower
tháp cọ vì thế tương đối nước
steam-stripping tower
tháp tạo nên hơi
sulphur tower
tháp hấp thụ
sulphur tower
tháp hút
sulphur tower
tháp sunfit hóa
tower crane
cần cẩu hình tháp
washing tower
tháp rửa

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
belfry , castle , citadel , cloud buster , column , fort , fortification , fortress , high rise , keep , lookout , mast , minaret , monolith , obelisk , pillar , refuge , skyscraper , spire , steeple , stronghold , turret
verb
ascend , be above , dominate , exceed , extend above , look down , look over , loom , mount , overlook , overtop , rear , soar , surmount , surpass , top , transcend , belfry , brattice , campanile , castle , exalt , minaret , monolith , outshine , pillar , raise , rise , rise above , silo , skyscraper , spire , steeple , turret , ziggurat