tra từ điển tiếng anh là gì

VIETNAMESE

tra kể từ điển

Bạn đang xem: tra từ điển tiếng anh là gì

tìm một từ

look up in a dictionary

VERB

consult a dictionary

Tra tự vị là hành vi thăm dò thăm dò, tra cứu vớt và coi vấn đề về một kể từ, cụm kể từ hoặc thuật ngữ ko rõ ràng nghĩa, văn cảnh dùng hoặc cơ hội phiên âm vô tự vị.

1.

Xem thêm: my tiếng việt là gì

Tôi gặp gỡ một kể từ mới mẻ trong những khi hiểu, bởi vậy tôi nên tra tự vị.

I encountered a new word while reading, sánh I had to tát look it up in a dictionary.

2.

Học sinh ko biết nghĩa của kể từ, bởi vậy nghề giáo khuyên răn bọn họ nên tra tự vị.

The student didn't know the meaning of the word, sánh the teacher advised them to tát look it up in a dictionary.

Khi tất cả chúng ta ko biết nên thăm dò một vấn đề này tê liệt ở đâu, tất cả chúng ta rất có thể thực hiện những việc sau:

Xem thêm: appear to be là gì

- look up in a dictionary (tra kể từ điển): Elementary students are taught to tát look up the dictionary. (Học sinh tè học tập được dạy dỗ nhằm tra tự vị.)

- go to tát the library (đến thư viện): You can go to tát the library and ask the librarian there. (Bạn rất có thể cho tới tủ sách và chất vấn người thủ thư ở tê liệt nhé)

- take reference, refer to (tham khảo): The information you are looking for can be referred in this book. (Thông tin tưởng chúng ta đang được thăm dò hiểu rất có thể được xem thêm vô sách này.)