trade nghĩa là gì

BrE & NAmE /treɪd/

hình thái từ

  • Past + PP: Traded
  • Ving: trading

Thông dụng

Danh từ

Nghề, nghề nghiệp nghiệp
everyone đồ sộ his trade
người nào là nghề nghiệp nấy
to be in the trade
trong nghề
to carry on one's trade; đồ sộ bởi one's trade
làm nghề nghiệp mình
men of all trades and callings
những người thực hiện đầy đủ nghề
to know all the tricks of the trade
biết toàn bộ những mánh lới mái ấm nghề
Thương mại, sự kinh doanh, mậu dịch
to engage trade with
trao thay đổi kinh doanh với
the trade is thriving
nền thương nghiệp đang được phân phát triển
foreign trade
ngoại thương
domestic (home) trade
nội thương
wholesale trade
bán buôn
retail trade
bán lẻ
Sự sale một loại cụ thể
be in the cotton
trong nghề nghiệp sale bông
Cách dò thám sinh sống (nhất là việc làm tương quan cho tới sản xuất loại gì); nghề nghiệp nghiệp
( the trade) những người dân (hãng) nhập cuộc vào trong 1 ngành sale cụ thể
offer discounts đồ sộ the trade
giảm giá bán cho tất cả những người vô ngành
( the trade) ngành tàu lặn (trong hải quân)
( số nhiều) bão mậu dịch (gió mạnh thổi liên tiếp kể từ Đông Nam hoặc Đông Bắc về phía xích đạo) (như) trade-wind

Ngoại động từ

Buôn phân phối, sale, trao thay đổi mậu dịch; thay đổi chác
I wouldn't trade my job for anything
tôi sẽ không còn tấn công thay đổi việc làm của tôi lấy bất kể loại gì
to trade something for something
đổi đồ vật gi lấy loại gì
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) mua sắm chọn lựa hoá bên trên (một siêu thị cụ thể)

Nội động từ

Buôn phân phối, sale, trao thay đổi mậu dịch
to trade in silk
buôn phân phối tơ lụa
to trade with China
buôn bán ra với Trung quốc

Cấu trúc từ

to be in trade
có cửa ngõ hiệu (buôn bán)
trade on something
lợi dụng đồ vật gi đáp ứng mang lại quyền lợi của chủ yếu mình
to trade in
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thay đổi (cái cũ lấy loại mới) với những thêm
to trade in a used car
đổi một con xe cũ với những thêm thắt tiền
to trade on (upon)
lợi dụng
to trade on somebody's credulity
lợi dụng tính cả tin yêu của ai
trade something off (against something)
từ quăng quật đồ vật gi (để thay đổi lấy đồ vật gi khác) như 1 thoả hiệp

Tính từ

Thuộc buôn bán
a trade agreement
một hợp đồng buôn bán
Phục vụ thương nghiệp; công nghiệp

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

sự buôn bán
home trade
sự kinh doanh vô nước
inland trade
sự kinh doanh vô nước

Xây dựng

nghề xây dựng
building trade
nghề kiến tạo (thủ công)
sự kinh doanh

Kỹ thuật cộng đồng

nghề nghiệp
mậu dịch
coastal trade
mậu dịch ven bờ
coastwise trade
mậu dịch ven bờ
European Free Trade Association (EFTA)
Hiệp hội mậu dịch tự tại châu Âu
free trade
mậu dịch tự động do
free trade policy
chính sách mậu dịch tự động do
international trade
mậu dịch quốc tế
sea trade
mậu dịch bên trên biển
shipping trade
mậu dịch vận chuyển vày tàu (buôn bán) bên trên biển
TM trade mark
nhãn hiệu mậu dịch
trade credit
tín dụng mậu dịch
trade debt
nợ mậu dịch
trade gap
kẽ hở mậu dịch
trade practice
thực hành mậu dịch
trade war
chiến giành mậu dịch
trade winds
gió mậu dịch
trade-wind
gió mậu dịch
trade-wind belt
đới bão mậu dịch
thương nghiệp
market trade place
điểm thương nghiệp

Kinh tế

buôn bán
air borne trade
buôn phân phối lối không
air borne trade
sự kinh doanh lối không
arms trade
buôn phân phối vũ khí
balance of trade
cán cân nặng buôn bán
bullion trade
nghề kinh doanh vàng bạc
clearing trade
buôn phân phối bù trừ
coasting trade
buôn phân phối ven biển
compensation trade
buôn phân phối bù trừ
direct trade
buôn phân phối trực tiếp
direct transit trade
buôn phân phối vượt lên cảnh trực tiếp
dull trade
buôn phân phối trì trệ
fair trade
buôn phân phối chính đại quang minh phân phối tương nhượng
fishing trade
sự kinh doanh cá
flourishing trade
sự kinh doanh thịnh vượng
free trade
buôn phân phối tự động do
front trade
buôn phân phối ở biên giới
general trade
buôn phân phối chung
import balance of trade
cán cân nặng kinh doanh thiếu hụt hụt
improvement trade
buôn phân phối gia công
international trade
buôn phân phối quốc tế
intra-industry trade
buôn phân phối nội cỗ ngành
land-borne trade
buôn phân phối bên trên khu đất liền
land-borne trade
sự kinh doanh bên trên khu đất liền
loss of trade
sự tổn thất buôn bán
maritime trade
buôn phân phối lối biển
mobile trade
sự kinh doanh lưu động
multilateral trade
buôn phân phối nhiều bên
overseas trade
buôn phân phối quốc tế
passive balance of trade
cán cân nặng kinh doanh thiếu hụt hụt
pattern of trade
cơ cấu buôn bán
pattern of trade
phương thức buôn bán
petty trade
buôn phân phối nhỏ
principal trade partner
người liên minh kinh doanh chính
prosperous trade
buôn phân phối phân phát đạt
reciprocal trade
buôn phân phối đối lưu
retail trade
việc kinh doanh lẻ
retail trade (the...)
việc kinh doanh lẻ
river trade
buôn phân phối lối sông
roaring trade
buôn phân phối thịnh vượng
sea-borne trade
buôn phân phối lối biển
slack trade
việc kinh doanh ế ẩm tồn kho, trì trệ dần
speculative trade
buôn phân phối đầu cơ
stoppage of trade
đình chỉ buôn bán
tally trade
việc kinh doanh trả dần
tally trade (the..)
buôn phân phối trả dần
trade balance
cán cân nặng buôn bán
trade barrier
háng rào thương nghiệp, mậu dịch, kinh doanh, thuế quan
trade barrier
hàng rào thương nghiệp, mậu dịch, kinh doanh, thuế quan
trade date
thời điểm buôn bán
trade loss
tổn thất sale, thanh toán, buôn bán
trade quantity statistics
thống kê con số buôn bán
Buôn bán- Giới buôn bán
giao dịch
block trade
sự thanh toán giao thương vẹn toàn lốc bệnh khoán
cash trade
giao dịch chi phí mặt
Chicago Board of Trade
sở Giao dịch cấp cho loại Chicago
committee on the corn trade
ủy ban thanh toán mễ cốc
date of trade
ngày triển khai một mệnh lệnh thanh toán (chứng khoán)
evening trade
thị ngôi trường sau Sở phó dịch
foreign trade transaction
giao dịch nước ngoài thương
trade comparison
bản đối chiếu vô thanh toán mua sắm bán
trade confirmation
xác lập thanh toán mua sắm bán
trade loss
tổn thất sale, thanh toán, buôn bán
trade route
giao dịch, giao thương nằm trong ngành
trade transaction
giao dịch (thương mại)
giao thương
trade route
tuyến phó thương
hối phiếu nhận trả thương mại
trade acceptance receivable
hối phiếu nhận trả thương nghiệp nên thu
ngành kinh doanh
book trade [[]] (the...)
ngành sale sách
tourist trade
ngành sale du lịch
tourist trade (the...)
ngành sale du lịch
ngành nghề
dangerous trade
ngành nghề nghiệp nguy hiểm hiểm
publishing trade
ngành, nghề nghiệp, giới xuất bản
nghề
bullion trade
nghề kinh doanh vàng bạc
by-trade
nghề phụ
carrying trade
nghề vận tải đường bộ (hàng hóa)
cross trade
nghề vận gửi trong số những cảng (của nhị nước)
dangerous trade
ngành nghề nghiệp nguy hiểm hiểm
fish(ing) trade
nghề cá
hosiery trade
nghề phân phối trang tạp phẩm
publishing trade
ngành, nghề nghiệp, giới xuất bản
retail trade
nghề phân phối lẻ
retail trade (the...)
nghề phân phối lẻ
stock in trade
đồ nghề nghiệp, toàn cỗ vật dụng mua sắm bán
stock in trade (stock-in-trade)
hàng đã có sẵn vô kho, vật dụng nghề
trade organization
hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp nghiệp
trade school
trường dạy dỗ nghề
trade secret
bí mật nghề nghiệp nghiệp
trade test
thi tay nghề
trade test
trắc nghiệm mậu dịch nghề nghiệp nghiệp
trade test
trắc nghiệm nghề nghiệp nghiệp
tramp trade
nghề vận tải đường bộ tàu mặt hàng ko tấp tểnh kỳ
tramp trade
nghề vận tải đường bộ tàu không tồn tại mặt hàng tấp tểnh kỳ
tramp trade
nghề chạy tàu rông
tricks of the trade
bí quyết nghề nghiệp nghiệp
nghề nghiệp
trade organization
hội, tổ chức triển khai nghề nghiệp nghiệp
trade secret
bí mật nghề nghiệp nghiệp
trade test
trắc nghiệm mậu dịch nghề nghiệp nghiệp
trade test
trắc nghiệm nghề nghiệp nghiệp
tricks of the trade
bí quyết nghề nghiệp nghiệp
người bán
trade price
giá tuy nhiên người kinh doanh nhỏ trả mang lại mái ấm sản xuất
trade-in offer
sự thể hiện phân phối theo gót cách thức thay đổi loại mới mẻ (của người bán)
người mua
trade acceptance
hối phiếu được người tiêu dùng chấp nhận
trade debtor
người mua sắm chịu
quan hệ mậu dịch
trade relations association
Hiệp hội mối liên hệ Mậu dịch
trade relations council
Hội đồng mối liên hệ Mậu dịch
thương mại
aid trade provision
điều khoản viện trợ thương mại
area trade officers
các viên chức thương nghiệp quần thể vực
badges of trade
những bộc lộ của thương mại
balance of trade
cán cân nặng thương mại
barrier đồ sộ trade
hàng rào thương mại
be engaged in import and export trade
hoạt động thương nghiệp xuất nhập khẩu
bilateral trade
thương mại tuy vậy biên
bilateral trade
thương mại tay đôi
bilateral trade agreement
hiệp tấp tểnh thương nghiệp nhị mặt mày (song biên)
board of trade
hôi thương mại
board of trade
phòng thương mại
British Trade Association
Hiệp hội Thương mại Anh
capital in trade
vốn vô thương mại
change of trade name
sự thay tên thương mại
class of trade
đẳng cấp cho thương mại
council of trade
viện thương mại
counter trade countertrade
thương mại đối lưu
country's balance of trade
cán cân nặng thương nghiệp quốc gia
customs and usage of international trade
tập quán thương nghiệp quốc tế
customs of trade
tập quán thương mại
cycles of trade
các chu kỳ luân hồi thương mại
Department of Trade and industry
Bộ Thương mại và Công Nghiệp
export trade
thương mại xuất khẩu
favorable trade balance
cán cân nặng thương nghiệp dư thừa
favorable trade balance
cán cân nặng thương nghiệp thuận
Federal trade Commission
ủy ban thương nghiệp liên bang
fine trade bill
hối phiếu thương nghiệp hảo hạng
free trade association
hiệp hội thương nghiệp tự động do
free trade trader
người nằm trong phe cánh thương nghiệp tự động do
free trade trader
người cỗ vũ thương nghiệp tự động do
General Agreement on Tariffs and Trade
Hiệp tấp tểnh Chung về Thuế quan lại và Thương mại
government trade agreement
thỏa ước thương nghiệp của Chính phủ
government trade mission
đoàn đại biểu thương nghiệp của Chính phủ
import trade
thương mại nhập khẩu
inter-industry trade
thương mại nội ngành
international trade
thương mại quốc tế
international trade exhibition
triển lãm thương nghiệp quốc tế
international trade fair
hội chợ thương nghiệp quốc tế
International trade Organization
tổ chức thương nghiệp quốc tế
intra-Community trade
thương mại vô Cộng đồng (châu Âu)
liberalization of trade
tự bởi hóa thương mại
maladjustment in the balance of trade
sự tổn thất phẳng phiu vô cán cân nặng thương mại
Minister of Trade and Industry
Bộ trưởng Thương mại (và Công nghiệp)
minister of trade and industry
bộ trưởng thương nghiệp và công nghiệp
ministry of trade
Bộ Thương mại
multilateral trade
thương mại nhiều biên
multilateral trade agreement
hiệp tấp tểnh thương nghiệp nhiều biên
Office of International Trade
Cục Mậu dịch Quốc Tế (thuộc Sở dịch vụ thương mại Mỹ)
overseas trade
thương mại quốc tế
passive trade balance
cán cân nặng thương nghiệp thiếu hụt hụt
promote trade (to...)
xúc tiến thủ thương mại
registered trade names
tên gọi thương nghiệp đang được đăng ký
restrictive trade agreement
thỏa ước thương nghiệp hạn chế
slump in trade
thương mại suy sụp, trầm trệ
standard trade terms
thuật ngữ thương nghiệp chi phí chuẩn
Tokyo round of trade negotiations
Vòng thương thuyết thương nghiệp ở Tokyo
trade acceptance
hối phiếu nhận trả thương mại
trade acceptance
hối phiếu thương mại
trade acceptance receivable
hối phiếu nhận trả thương nghiệp nên thu
trade acceptance receivable
tài khoản thương mại
trade account
tài khoản thương mại
trade accounts
các khuôn khổ thương mại
trade accounts
các thông tin tài khoản thương mại
trade advertising
quảng cáo thương mại
trade agency
đại lý thương mại
trade agreement
hiệp tấp tểnh, điều ước thương mại
trade agreement
hiệp tấp tểnh, điều ước, thỏa ước thương mại
trade agreement
hiệp ước thương mại
trade agreement
thỏa ước thương mại
trade and payment agreement
hiệp tấp tểnh thương nghiệp và thanh toán
trade balance
cán cân nặng thương mại
trade balance
cán cân nặng thương nghiệp, mậu dịch, nước ngoài thương
trade balance on customs clearance
cán cân nặng thương nghiệp tính theo gót con số thông quan
trade barrier
háng rào thương nghiệp, mậu dịch, kinh doanh, thuế quan
trade barrier
hàng rào thương nghiệp, mậu dịch, kinh doanh, thuế quan
trade bill
hối phiếu thương mại
trade bills
phiếu khoán thương mại
trade bills
phiếu khoán thương nghiệp, thương phiếu
trade bloc
tập đoàn thương mại
trade cards
thẻ ưu đãi thương mại
trade centre
trung tâm thương mại
trade circular
thông cáo thương mại
trade circular
tờ lăng xê thương mại
trade claim
sự yêu sách bồi thông thường thương mại
trade commission
cơ quan lại ủy ban thương mại
trade commissioner
đại diện thương mại
trade commissioner
tham giã thương nghiệp (của chủ yếu phủ)
trade commissioner
ủy viên thương mại
trade competition
cạnh giành thương mại
trade creation
tạo lập thương mại
trade credit
tín dụng thương mại
trade creditor
chủ nợ thương mại
trade customs
tập quán thương mại
trade cycle
chu kỳ thương mại
trade cycle policy
chính sách vận dụng chu kỳ luân hồi thương mại
trade debt
nợ thương mại
trade deficit
thâm hụt mậu dịch, cán cân nặng thương mại
trade deficit or surplus
thâm hụt hoặc thặng dư thương mại
trade directory
danh bạ thương mại
trade directory
niên giám thương mại
trade directory
sách chỉ dẫn thương mại
trade discount
chiết khấu (bớt giá bán thương mại)
trade discount
chiết khấu thương mại
trade discrimination
phân biệt xử thế thương mại
trade dispute
tranh chấp thương mại
trade diversion
chuyển phía thương mại
trade effect (ofa tariff)
tác động thương nghiệp (của một khoản thuế quan)
trade effect (ofa tariff)
tác động thương nghiệp của một khoản thuế quan
trade exhibition
triển lãm thương mại
trade fair
hội chợ thương mại
trade festival
tết thương mại
trade forecasting
dự báo thương mại
trade gap
thâm hụt thương mại
trade in goods
thương mại mặt hàng hóa
trade in services
thương mại dịch vụ
trade information centre
trung tâm vấn đề thương mại
trade integration
hợp nhất thương mại
trade integration
nhất thể hóa thương mại
trade integration
sự links, thống nhất, nhất thể hóa thương mại
trade journal
tạp chí thương mại
trade label
tem thương mại
trade list
danh bạ thương mại
trade mark
nhãn hiệu thương nghiệp (có cầu chứng)
trade mark registration
sự ĐK thương hiệu thương mại
trade mart
trung tâm thương mại
trade mission
đoàn đại biểu thương mại
trade mission
phái đoàn thương mại
trade name
tên thương hiệu thương mại
trade name
tên thương mại
trade office
văn chống thương mại
trade paper
hối phiếu thương mại
trade partner
hội viên thương mại
trade press
báo chí thương mại
trade protection society
hội đảm bảo thương mại
trade protocol
hiệp tấp tểnh thư thương mại
trade protocol
nghị tấp tểnh thư thương mại
trade receivable
các khoản nên thu thương mại
trade register
sổ sách thương mại
trade regulations
điều lệ thương nghiệp, thông thương, mậu dịch
trade relations council
cơ quan lại thay mặt thương mại
trade representation
cơ quan lại thay mặt thương mại
trade representative
đại diện thương mại
trade representative
người thay mặt thương mại
trade restrictions
hạn chế thương mại
trade secret
bí mật thương mại
trade show
triển lãm thương mại
trade surplus
cán cân nặng thương nghiệp, nước ngoài thương
trade talks
hội đàm thương mại
trade terms
những ĐK thương mại
trade terms
những thuật ngữ thương mại
trade terms
thuật ngữ thương mại
trade transaction
giao dịch (thương mại)
trade tribunal
tòa án thương mại
trade usage
tập quán thương mại
trade usage
tập quán, quán lệ thương mại
trade war
chiến giành thương mại
trade-in
vật thương nghiệp phân phối đổi
trade-related investment measures
các phương án góp vốn đầu tư tương quan cho tới thương mại
trade-weighted index
chỉ số trung bình gia quyền thương mại
trilateral trade
thương mại tía bên
usage of trade
tập quán thương mại
wholesale trade
thương mại phân phối buôn
World Trade Center
trung tâm thương nghiệp Quốc tế (ở Thành Phố New York, Mỹ)
World Trade Organization
tổ chức thương nghiệp thế giới
thương nghiệp
government trade
thương nghiệp quốc doanh
registered trade mark
nhãn ĐK thương nghiệp
retail trade
thương nghiệp phân phối lẻ
trade capita movement
sự lưu động của tư phiên bản thương nghiệp
trade chamber
hội đồng thương nghiệp
trade circles
giới thương nghiệp
trade cycle
chu kỳ thương nghiệp
trade cycle
chu kỳ thương nghiệp, chu kỳ luân hồi kinh tế
trade financing
tài vụ, tài chính thương nghiệp
trade financing
tài vụ, tài chủ yếu thương nghiệp
trade mark
nhãn thương nghiệp
trade restrictions
bảng tổng hợp thương nghiệp
trade returns
bảng tổng hợp thương nghiệp
trade secret
bí mật thương nghiệp
thương vụ
trao đổi
commodity terms of trade
tỉ lệ trao thay đổi sản phẩm
commodity terms of trade
tỷ lệ trao thay đổi sản phẩm
gross barter terms of trade
tỷ lệ mộc trao thay đổi sản phẩm
income terms of trade
tỉ lệ trao thay đổi thu nhập
income terms of trade
tỷ lệ trao thay đổi thu nhập
net barter term of trade
tỉ lệ trao thay đổi thành phầm ròng
net barter terms of trade
tỷ lệ ròng rã trao thay đổi sản phẩm
single factorial terms of trade
tỷ lệ trao thay đổi của nguyên tố phát triển đơn nhất
single factorial terms of trade
tỷ lệ trao thay đổi đơn yếu ớt tố
terms of trade
tỉ giá bán (trao đổi) xuất nhập khẩu
terms of trade
tỉ lệ trao đổi
trade-off
sự trao đổi
trade-off
sự trao thay đổi, sự thăng bằng, hiệp điệu, lưu ý đến lựa chọn
trao thay đổi (hàng hóa...)
trao thay đổi mạu dịch

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
barter , business , clientele , commerce , contract , custom , customers , giảm giá khuyến mãi , dealing , enterprise , exchange , industry , interchange , market , merchantry , patronage , public , sales , swap , traffic , transaction , truck , art , avocation , calling , craft , employment , game , handicraft , job , line , line of work , m