trailing là gì

Avatar

VNDIRECT 01

Bạn đang xem: trailing là gì

Theo dõi

1. Lệnh ĐK Trailing Stop là gì?

Lệnh ĐK Trailing Stop là mệnh lệnh ĐK tương hỗ Quý Khách tăng thêm thời cơ ROI bằng phương pháp mua sắm bên trên điểm thấp nhất và buôn bán bên trên điểm tối đa trong vòng kỳ vọng.

Định nghĩa những thông số kỹ thuật của mệnh lệnh Trailing Stop:

 • Bước giá bán trượt: khoảng cách kể từ lòng cho tới điểm Mua, hoặc kể từ đỉnh về điểm Bán.
 • Bước giá bán kích hoạt: tăng tài năng khớp mệnh lệnh Lúc mệnh lệnh được đẩy vô sàn. Ví dụ: Cách giá bán kích hoạt = 0.5, Giá kích hoạt = 964. Khi mệnh lệnh Trailing Stop Buy được kích hoạt bên trên giá bán 964, mệnh lệnh LO với giá bán 964.5 sẽ tiến hành đẩy vô sàn.
 • Giá kích hoạt ban đầu: giá bán tối đa Quý khách hàng gật đầu đồng ý mua sắm hoặc khá rẻ nhất Quý khách hàng gật đầu đồng ý buôn bán bên trên thời vị trí đặt mệnh lệnh.
 • Thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của lệnh: mệnh lệnh chỉ mất hiệu lực thực thi hiện hành cho tới không còn ngày mệnh lệnh được bịa. Lệnh rất có thể được bịa kể từ 0h cho tới 24h, tuy nhiên tiếp tục hết thời gian sử dụng bên trên 24h cùng trong ngày.

 2. Lợi ích của mệnh lệnh Trailing Stop:

a. Trailing Stop Buy:

 • Trong Xu thế tách điểm, mệnh lệnh Trailing Stop Buy tương hỗ Quý khách hàng mua sắm bên trên điểm thấp nhất trong vòng kỳ vọng.
 • Thích phù hợp nhằm phanh vị thế Mua với kỳ vọng bắt lòng hoặc đóng góp vị thế Bán đã có sẵn trước bên trên nút khá rẻ nhất rất có thể nhằm tối ưu lãi.

b. Trailing Stop Sell:

 • Trong Xu thế tăng điểm, mệnh lệnh Trailing Stop Sell tương hỗ Quý khách hàng buôn bán bên trên điểm tối đa trong vòng kỳ vọng.
 • Thích phù hợp nhằm phanh vị thế Bán với kỳ vọng buôn bán đỉnh hoặc đóng góp vị thế Mua đã có sẵn trước bên trên nút giá bán tối đa rất có thể nhằm tối ưu lãi.

3. Đặt mệnh lệnh ĐK TRAILING STOP bên trên Bảng giá bán Lightning:

Các nguyên lý lúc để mệnh lệnh Trailing Stop:

 • Bước giá bán trượt > 0
 • Bước giá bán kích hoạt > 0
 • Đối với mệnh lệnh Trailing Stop Buy: Quý khách hàng nên được sắp xếp Giá kích hoạt ban sơ > Giá thị ngôi trường. Trong tình huống Giá kích hoạt ban sơ ≤ Giá thị ngôi trường thì mệnh lệnh sẽ tiến hành kích hoạt tức thì ngay lập tức.
 • Đối với mệnh lệnh Trailing Stop Sell: Quý khách hàng nên được sắp xếp Giá kích hoạt ban sơ < Giá thị ngôi trường. Trong tình huống Giá kích hoạt ban đầu ≥ Giá thị ngôi trường thì mệnh lệnh sẽ tiến hành kích hoạt tức thì ngay lập tức.

 Trạng thái mệnh lệnh Trailing Stop

mceclip0.png

3.1. Trên Bảng giá bán Lightning

trailing.png

Màn hình buột mệnh lệnh Trailing

blobid0.png

3.2 Trên Protrade Web

blobid1.png

Màn hình buột mệnh lệnh Trailing

blobid2.png

3.3. Trên App iOS:

blobid3.png

Màn hình Sổ mệnh lệnh Trailing

blobid4.png

4. Kích hoạt mệnh lệnh ĐK TRAILING STOP:

a. Nguyên tắc hoạt động

Giá kích hoạt liên tiếp được xem toán lại dựa trên Giá TT và Cách giá bán trượt tuy nhiên Quý khách hàng lựa chọn. Khi giá bán thị ngôi trường vừa lòng ĐK kích hoạt, mệnh lệnh sẽ tiến hành gửi vô sàn giao dịch thanh toán với nút Giá bịa.

Cụ thể, Giá kích hoạt và Giá bịa được xem theo gót công thức sau:

Trailing Stop Buy

Trailing Stop Sell

Giá kích hoạt = min (Giá TT + Cách giá bán trượt, Giá kích hoạt ngay tắp lự trước đó)

Giá kích hoạt = max (Giá TT - Cách giá bán trượt, Giá kích hoạt ngay tắp lự trước đó)

Giá đặt = Giá kích hoạt + Cách giá bán kích hoạt

Giá đặt = Giá kích hoạt - Cách giá bán kích hoạt

b. Lệnh Trailing Stop Buy

Nguyên tắc sinh hoạt mệnh lệnh Trailing Stop Buy: Trong Xu thế tách điểm, giá bán kích hoạt cũng tách ứng với giá bán thị ngôi trường. Khi giá bán tăng quay về, Giá kích hoạt thấp nhất từng được ghi nhận vẫn không thay đổi. Lệnh sẽ tiến hành kích hoạt Lúc Giá thị ngôi trường to hơn hoặc vì chưng Giá kích hoạt. Lệnh LO với Giá bịa sẽ tiến hành đẩy vô sàn giao dịch thanh toán.

Ví dụ mệnh lệnh Trailing Stop Buy:

Sau Lúc nhập vấn đề Mã Hợp Đồng và Khối lượng, Quý khách hàng bịa mệnh lệnh Trailing Stop Buy với những thông số kỹ thuật sau:

 • Bước giá bán trượt = 3 điểm
 • Bước giá bán kích hoạt = 1 điểm
 • Giá kích hoạt = 949
 • Tại thời vị trí đặt mệnh lệnh, giá bán thị ngôi trường = 945

Thời điểm

1

2

3

4

5

6

Giá TT

945

946

944

942

943

945

Giá kích hoạt

948

948

947

945

945

Xem thêm: boots đọc tiếng anh là gì

945

Giá bịa

949

949

948

946

946

946

Trạng thái lệnh

Chưa kích hoạt

Chưa kích hoạt

Chưa kích hoạt

Chưa kích hoạt

Chưa kích hoạt

Kích hoạt

Với:

 • Giá kích hoạt = min (Giá TT + Cách giá bán trượt, Giá kích hoạt trước đó)
 • Giá đặt = Giá kích hoạt + Cách giá bán kích hoạt

c. Lệnh Trailing Stop Sell:

Nguyên tắc sinh hoạt mệnh lệnh Trailing Stop Sell: Trong Xu thế tăng điểm, Giá kích hoạt cũng tăng ứng với giá bán thị ngôi trường. Khi giá bán tách quay về, Giá kích hoạt tối đa từng được ghi nhận vẫn không thay đổi. Lệnh sẽ tiến hành kích hoạt Lúc Giá thị ngôi trường nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng Giá kích hoạt. Lệnh LO với giá bán bịa sẽ tiến hành đẩy vô sàn giao dịch thanh toán.

Ví dụ mệnh lệnh Trailing Stop Sell:

Sau Lúc nhập vấn đề Mã Hợp Đồng và Khối lượng, Quý khách hàng bịa mệnh lệnh Trailing Stop Buy với những thông số kỹ thuật sau:

 • Bước giá bán trượt = 4 điểm
 • Bước giá bán kích hoạt = 1 điểm
 • Giá kích hoạt = 975
 • Giá thị ngôi trường = 980

Thời điểm

1

2

3

4

5

6

Giá TT

980

979

981

982

980

978

Giá kích hoạt

976

976

977

978

978

978

Giá bịa

975

975

976

977

977

977

Trạng thái lệnh

Chưa kích hoạt

Chưa kích hoạt

Chưa kích hoạt

Chưa kích hoạt

Chưa kích hoạt

Xem thêm: tài trợ tiếng anh là gì

Kích hoạt

Với:

 • Giá kích hoạt = max (Giá TT - Cách giá bán trượt, Giá kích hoạt trước đó)
 • Giá đặt = Giá kích hoạt - Cách giá bán kích hoạt