treasury là gì

Công cụ cá nhân
 • /´treʒəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kho bạc, ngân khố
  ( the Treasury) cỗ tài chủ yếu (ở Anh và vài ba nước khác)
  (nghĩa bóng) kho báu (chứa những loại có mức giá trị hoặc quyền lợi to lớn lớn)
  the book is a treasury of information
  cuốn sách ấy là cả một kho tài liệu
  First Lord of the Treasury
  thủ tướng tá ( Anh)
  Treasury Board; Lords Commissioners of the Treasury
  uỷ ban tài chủ yếu chính phủ nước nhà Anh (gồm thủ tướng tá, bộ trưởng liên nghành (tài chính) và năm uỷ viên khác)
  Treasury Bench
  hàng ghế chính phủ nước nhà (trong hạ nghị viện Anh)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bộ tài chính
  Treasury Bench
  ghế bộ trưởng liên nghành cỗ tài chính
  Treasury secretary
  Bộ trưởng Sở Tài chính
  công khố
  local public treasury
  công khố địa phương
  treasury bill
  trái phiếu ngân khố, công khố phiếu ngắn ngủi hạn
  treasury bonds
  trái phiếu ngân khố, công khố phiếu nhiều năm hạn
  treasury note
  công khố phiếu ngân khố trung hạn
  treasury note
  công khố phiếu trung hạn (từ 1 cho tới 10 năm)
  ngân khố
  account of treasury
  tài khoản ngân khố
  Secretary of the Treasury
  tổng trưởng ngân khố
  treasury general trương mục (tga)
  tổng thông tin tài khoản của ngân khố
  treasury investment growth receipt
  biên nhận cải cách và phát triển góp vốn đầu tư của ngân khố
  treasury paying-in
  sự nộp chi phí nhập ngân khố
  treasury receipts
  thu nhập ngân khố
  treasury remittance
  gởi chi phí ngân khố
  treasury suspense account
  tài khoản tạm thời ghi của ngân khố
  treasury tax and loan (tt&l) account
  tài khoản thuế và giải ngân cho vay của ngân khố
  quốc khố

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  archive , ngân hàng , bursar , bursary , cache , chest , coffer , damper , depository , exchange , exchequer , fort knox , gallery , hoard , museum , register , repository , safe , storage , store , storehouse , strongbox , treasure house , vault , archives , coffers , funds , security

  Bạn đang xem: treasury là gì

  Xem thêm: multitasking là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ