trial and error là gì

Mời quý vị theo đòi dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 94 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tự Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

Huyền Trang và Pauline Gary van nài kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS thời điểm hôm nay, chúng tôi van nài giới thiệu cùng quý vị nhì thành ngữ mới, vô đó có từ TRIAL, nghĩa là sự trắc nghiệm hoặc thử thách. Chị Pauline van nài gọi thành ngữ thứ nhất.

Bạn đang xem: trial and error là gì

PAULINE: The first idiom is TRIAL AND ERROR, TRIAL AND ERROR.

TRANG: TRIAL AND ERROR có một từ mới là ERROR nghĩa là lầm lỗi. Vì thế TRIAL AND ERROR có nghĩa là hoàn thành một việc bằng cách thử dùng những biện pháp sự khác biệt mang lại đến Khi tìm được biện pháp đúng.

Cô Judy có một ông bác thích làm bia. Cô mang lại biết:

PAULINE: One of my uncle’s hobbies is beer making. He experiments with different approaches in order lớn create a tasty beer. Because he makes mistakes along the way, we can say this is a process that involves a lot of TRIAL AND ERROR.

TRANG: Một vô các sở thích của bác tôi là làm bia. Ông ấy thử nghiệm nhiều cách sự khác biệt để tạo rời khỏi một loại bia ngon. Vì ông ấy làm lỗi nhiều lần vô lúc thử nghiệm, tớ có thể nói rằng phía trên là một quá trình học tập bằng cách mò mẫm.

HOBBY là sở thích, trò giải trí, TO EXPERIMENT là thử nghiệm, APPROACH là cách thức, và MISTAKE là lầm lỗi. Bây giờ van nài mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: One of my uncle’s hobbies is beer making. He experiments with different approaches in order lớn create a tasty beer. Because he makes mistakes along the way, we can say this is a process that involves a lot of TRIAL AND ERROR.

TRANG: Bác sĩ Jonas Salk là người đã phát minh rời khỏi một loại thuốc chủng chống bịnh bại liệt. Ta hãy coi điều gì đã đem đến thành công này.

PAULINE: Polio is a terrible disease that used lớn cripple millions of children. Dr. Jonas Salk was determined lớn stop its spread. Through TRIAL AND ERROR, he finally succeeded. In 1955, after years of testing, he produced a safe and dependable vaccine.

TRANG: Bịnh bại liệt là một chứng bịnh khủng khiếp từng làm mang lại hàng triệu trẻ em bị què quặt. Bác sĩ Jonas Salk nhất quyết chặn đứng bịnh này. Qua cách mò mẫm nghiên cứu, cuối cùng ông đã thành công. Năm 1955, sau nhiều năm thử nghiệm, ông đã tìm rời khỏi được một thuốc chủng an toàn và đáng tin tưởng cậy.

POLIO là bịnh bại liệt, TO CRIPPLE là làm què quặt, tàn tật, và SPREAD là sự lan tràn. Bây giờ chị Pauline van nài gọi lại thí dụ này.

PAULINE: Polio is a terrible disease that used lớn cripple millions of children. Dr. Jonas Salk was determined lớn stop its spread. Through TRIAL AND ERROR, he finally succeeded. In 1955, after years of testing, he produced a safe and dependable vaccine.

Xem thêm: in and out là gì

TRANG: Tiếp theo đòi phía trên là thành ngữ thứ nhì.

PAULINE: The second idiom is TRIAL BY FIRE, TRIAL BY FIRE.

TRANG: TRIAL BY FIRE có một từ mới là FIRE nghĩa là lửa. Vì thế TRIAL BY FIRE có nghĩa là thử lửa, hoặc thử thách tài năng của một người vô một hoàn cảnh đầy áp lực.

Cô Jane sắp lập gia đình với một ông góa vợ. Cô nói:

PAULINE: I’m a bit anxious about marrying my fiancé. You see, he’s a widower with two children. Even though I’ve gotten lớn know the kids, it’s still going lớn be a TRIAL BY FIRE, the biggest challenge of my life. I hope I can be a good wife and mother.

TRANG: Tôi tương đối bồn chồn lắng về việc lập gia đình với thơm phu của tôi vì anh ấy góa vợ và có nhì con cái. Tuy tôi đã có dịp quen thuộc biết nhì đứa trẻ, tuy nhiên phía trên vẫn sẽ là thử thách lớn nhất vô đời tôi. Tôi trông mong tôi sẽ là một người vợ và một người mẹ tốt.

ANXIOUS là lo lắng, bồn chồn, WIDOWER là người góa vợ, và CHALLENGE là thách thức. Bây giờ van nài mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I’m a bit anxious about marrying my fiancé. You see, he’s a widower with two children. Even though I’ve gotten lớn know the kids, it’s still going lớn be a TRIAL BY FIRE, the biggest challenge of my life. I hope I can be a good wife and mother.

TRANG: Cô Michelle kể lại kinh nghiệm của cô Khi phải thay cho phụ thân cô điều hành doanh nghiệp lớn của gia đình.

PAULINE: When my dad died suddenly I had lớn take over the company business. It wasn’t easy lớn assume his many responsibilities. I had never been under ví much pressure before lớn learn a job ví quickly. It was a real TRIAL BY FIRE.

TRANG: Khi phụ thân tôi bất ngờ qua quýt đời, tôi đã phải tiếp quản việc điều hành doanh nghiệp lớn. Đảm nhận nhiều trách nhiệm của ông ko phải là điều suôn sẻ. Trước đó, tôi ko bao giờ bị nhiều áp lực để học việc nhanh chóng đến thế. Thật quả là một cuộc thử lửa.

Xem thêm: not nghĩa là gì

TO TAKE OVER là tiếp quản, kế tục, TO ASSUME nghĩa là đảm nhiệm, và PRESSURE là áp lực, sức ép. Bây giờ chị Pauline van nài gọi lại thí dụ này.

PAULINE: When my dad died suddenly I had lớn take over the company business. It wasn’t easy lớn assume his many responsibilities. I had never been under ví much pressure before lớn learn a job ví quickly. It was a real TRIAL BY FIRE.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS thời điểm hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng tớ vừa học được nhì thành ngữ mới có từ TRIAL. Một là TRIAL AND ERROR nghĩa là học bằng cách dò tìm mò mẫm, và nhì là TRIAL BY FIRE nghĩa là thử thách tài năng của mình vô một hoàn cảnh khó khăn. Huyền Trang và Pauline Gary van nài kính chào quý vị, và van nài hẹn gặp lại quý vị vô bài học kế tiếp.