trousers tiếng anh là gì

Công cụ cá nhân
 • /´trauzə:z/

  Thông dụng

  Danh kể từ số nhiều

  Quần (đồ đem ở ngoài phủ kín nhị chân kể từ thắt sống lưng cho tới đôi mắt cá)
  a pair of grey trousers
  chiếc quần màu sắc xám

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bloomers , xanh rì jeans , breeches , britches , chaps , chinos , cords , corduroys , denims , dungarees , jeans , knickers , overalls , pantaloons , rompers , slacks , pants

  Bạn đang xem: trousers tiếng anh là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  Xem thêm: budgeting là gì

  NHÀ TÀI TRỢ

;