trung quốc đọc tiếng anh là gì

chiến ngôi trường của tất cả chúng ta ở trung quốc.

Our battlefield in China.

Bạn đang xem: trung quốc đọc tiếng anh là gì

Khi Trung Quốc tiến hành những cuộc tiến công mạng, nhà nước Hoa Kỳ đã thử gì?

When China launched a series of cyber attacks, what did the U.S. government do?

Triều Tiên tranh giành chấp với Trung Quốc một trong những hòn đảo nhỏ ở cửa ngõ sông sát Lục.

North Korea disputes with China a number of small islands at the mouth of the Yalu.

Nhiều mùa phóng của Trung Quốc đã và đang được tiến hành ở phía trên rộng lớn bất kể điểm nào là không giống.

More Chinese launches have occurred at Jiuquan kêu ca anywhere else.

Kỳ nam giới, cây muồng và quế được nhìn thấy ở Trung Quốc, đè Độ và Sri Lanka.

Aloes, cassia, and cinnamon were found in what is today China, India, and Sri Lanka.

Một Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc phân phát biểu: "Chúng tôi ko thể thăm dò rời khỏi anh tao.

One tiệc ngọt thành viên was quoted as saying, "We can't find him.

Nhưng ông ấy không chỉ có quan hoài cho tới những nhân vật Trung Quốc.

But it's not just Chinese heroes he cares about.

Anh tách ngoài mái ấm gia đình khi anh 12 tuổi tác, nhằm phát triển thành con gián điệp ở Trung Quốc.

I left my parents when I was twelve to tát become a spy in China

Phần rộng lớn những cuộc bạo loàn nhắm nhập người Trung Quốc ở Indonesia.

Much of the rioting targeted Chinese Indonesians.

Bản Tin 3 : Trung Quốc xuất hiện thăm hỏi quan lại những phần mới mẻ của Vạn lý Trường thành

News Item 3 : China opens new sections of the Great Wall

Cháu tiếp tục về bên Trung Quốc”.

I’m back in China.”

♫ Người Trung Quốc rất có thể nhảy vô cùng cao♫

Chinese guys can jump real high ♫

Phát hành Kinh Thánh ở Trung Quốc

Xem thêm: thump là gì

New Credo Brings Violence to Sports

Vào thế kỷ 13, mô tơ thương hiệu lửa rắn được phát minh sáng tạo ở Trung Quốc.

In the 13th century, the solid rocket motor was invented in China.

Trung Quốc lần thứ nhất giành toàn bộ huy chương vàng môn bóng bàn.

China dominated the competition winning all gold medals.

Từ năm 1991 thừa hưởng chi phí trợ cấp cho quan trọng đặc biệt của chính phủ nước nhà Trung Quốc.

In 1991, he enjoyed a Special Subsidy from State Council of China.

Bão Kai-Tak (2012) (T1213, 14W, Helen) - tiến công Philippines, Trung Quốc và nước ta.

Typhoon Kai-tak (2012) (T1213, 14W, Helen) – made landfall in the Philippines and China.

Không lâu tiếp sau đó, Ewiniar đổ xô nhập miền Nam Trung Quốc.

Shortly thereafter, Ewiniar made landfall over South China.

Apple được cấp cho bởi vì trí tuệ sáng tạo so với những siêu thị ở Trung Quốc

Apple secures patents on China stores

Người Trung Quốc chính thức học tập cơ hội thương lượng và trao thay đổi với những người không giống.

Chinese people start to tát learn how to tát negotiate and talk to tát people.

Trung Quốc và Nga tiếp tục hạn chế liên hệ.

China and Russia are off the grid.

Thì cần chuyển động từng một người Trung Quốc.

We must encourage every single Chinese

Tăng trưởng bên trên Trung Quốc tiếp tục tăng ngưng trệ và đạt 6,5%.

Output in China is anticipated to tát slow to tát 6.5 percent in the year.

Tâm lý kháng Trung Quốc ở Nhật Bản tiếp tục tạo thêm uy lực Tính từ lúc năm 2002.

Xem thêm: low hanging fruit là gì

Anti-Chinese sentiments in nhật bản have been on a sharp rise since 2002.

Người nước ta biểu tình lên án Trung Quốc nhập cuộc tranh giành chấp hải dương Đông

Vietnamese Protesters Denounce China in Maritime Dispute