turbidity là gì

Độ đục là hiện tượng kỳ lạ tuy nhiên một chùm độ sáng trải qua một môi trường thiên nhiên lỏng bị chéo phía kể từ những phân tử không xẩy ra hòa tan. Hay rằng cách tiếp này đó là những hóa học ko hòa tan tạo nên những mặt phẳng ko tương đồng với môi trường thiên nhiên chứa chấp nó:

Ví dụ: Chất rắn, dầu nhập nước/ nước nhập dầu, bọt, những vết bụi nhập ko khí…

Bạn đang xem: turbidity là gì

Sự khuếch giã độ sáng bởi những phân tử ko hòa tan này tùy thuộc vào những yếu ớt tố:

– Kích thước của hạt

– Số lượng hạt

– Loại và hình dạng của phân tử.

– Cách sóng của độ sáng chiếu cho tới.

– Góc cho tới của tia sáng sủa.

Ví dụ:

Với những phân tử đem độ cao thấp nhỏ vày 1/10 bước sóng ánh sáng

Sự phân tán: đối xứng

Chùm độ sáng chiếu tới  

Hạt đem độ cao thấp vày ¼ bước sóng ánh sáng:

Sự phân tán: triệu tập khuynh hướng về phía đằng trước.

Chùm độ sáng chiếu tới

Hạt đem độ cao thấp to hơn bước sóng của ánh sáng

Sự phân tán:  cường độ giã xạ là cực lớn theo phía về phía đằng trước, sự phân giã ở những góc rộng

Xem thêm: seed nghĩa là gì

Chùm độ sáng chiếu tới    

Có gì không giống nhau Khi độ sáng Khi trải qua hỗn hợp đem những hóa học hòa tan và hỗn hợp đem những hóa học ko hòa tan?

Chiếu chùm độ sáng ở góc cạnh 90o trải qua 2 hỗn hợp đã cho chúng ta thấy sự không giống nhau của chùm tia sáng sủa bên trên điểm cuối.

Đối với hỗn hợp hòa tan chùm độ sáng theo dõi một đường thẳng liền mạch.

Đối với hỗn hợp đem những hóa học ko hòa tan, độ sáng bị giã xạ. 

Đơn vị nhằm đo phỏng đục là gì?

Formazine = C2H4N2 được dùng thực hiện đơn vị chức năng đo phỏng đục

Dung dịch chuẩn-formazin = 4000 FNU

1 FNU = 1 FTU = 1 NTU = 1 TU/F = 0,25 EBC

FNU = formazine nephelometric unit

FTU = formazine turbidity unit

NTU = nephelometric turbidity unit

TU/F= turbidity units formazin

Xem thêm: crack là gì

EBC = European Brewery Convention

Formazin Turbidity Standards – NTU