turn out nghĩa là gìCụm động kể từ Turn out với 4 nghĩa:

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

Bạn đang xem: turn out nghĩa là gì

 • Sản xuất

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

 
- The factory TURNS OUT three thousand units a day.
Nhà máy phát hành phụ thân ngàn đơn vị chức năng mặt hàng một ngày.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Đưa đi ra một sản phẩm ko ngờ

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

 
-  It looked as if we were going đồ sộ fail, but it TURNED OUT well in the kết thúc.
Dường như thể Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục thất bại tuy nhiên này lại thể hiện một sản phẩm đảm bảo chất lượng bất thần cho tới ở đầu cuối.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Ngừng độ sáng

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

 
- She TURNED OUT the lights and went đồ sộ bed.
Cô ấy tắt không còn đèn và lên đường ngủ.

Nghĩa kể từ Turn out

Ý nghĩa của Turn out là:

 • Tham gia

Ví dụ cụm động kể từ Turn out

Dưới đấy là ví dụ cụm động kể từ Turn out:

 
- Thousand TURNED OUT for the demonstration.
Hàng ngàn người tiếp tục tham ô nhập cuộc màn biểu diễn.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Turn out bên trên, động kể từ Turn còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

Xem thêm: exclusive nghĩa là gì

 • Cụm động từ Turn against

 • Cụm động từ Turn around

 • Cụm động từ Turn away

 • Cụm động từ Turn down

 • Cụm động từ Turn in

 • Cụm động từ Turn into

 • Cụm động từ Turn off

 • Cụm động từ Turn on

 • Cụm động từ Turn out

 • Cụm động từ Turn over

  Xem thêm: lip balm là gì

 • Cụm động từ Turn to

 • Cụm động từ Turn up


t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp