turn over là gì

Bản dịch của "turn over" nhập Việt là gì?

en

Bạn đang xem: turn over là gì

volume_up

turn over = vi khởi động lại được

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "turn over" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "turn over" nhập một câu

It features several large turns, with a long inline twist, and a finale turn over the lake.

Xem thêm: adamant là gì

Should kibbutz members turn over income that was the product of a very personal loss?

They can only turn over one sombrero and catch one chicken at a time.

This system is designed to tát force teams to tát turn over the puck in the neutral zone leading to tát a counterattack.

For each hider mis-guessed, the calling team must turn over one stick to tát the hiders.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "turn over":

Xem thêm: elope là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "turn over" nhập giờ đồng hồ Việt