under pressure là gì

VIETNAMESE

chịu được áp lực nặng nề công việc

Bạn đang xem: under pressure là gì

withstand work pressure

VERB

handle pressure at work

Chịu được áp lực nặng nề việc làm là hoàn toàn có thể thao tác đảm bảo chất lượng bên dưới áp lực nặng nề cao chừng.

1.

Tạo kế hoạch ưu tiên là cơ hội tôi thông thường thực hiện nhằm chịu đựng được áp lực nặng nề việc làm.

Xem thêm: fore là gì

Creating a prioritization strategy is an approach I usually take to tướng withstand work pressure.

2.

Khả năng chịu đựng được áp lực nặng nề việc làm là một trong những phẩm hóa học vô nằm trong quý giá chỉ.

The ability to tướng withstand work pressure is an extremely valuable quality.

Một số collocations với pressure:

- bên dưới áp lực nặng nề (be under pressure): Some people can only operate well under pressure.

Xem thêm: delete nghĩa là gì

(Một số người chỉ hoàn toàn có thể thao tác đảm bảo chất lượng bên dưới áp lực nặng nề.)

- ứng phó với áp lực nặng nề (cope with pressure): A sensible lifestyle is central to tướng coping with pressure, so sánh exercise regularly, drink alcohol moderately, maintain a healthy diet, and get plenty of sleep.

(Một lối sinh sống hợp lý và phải chăng là cần thiết nhằm ứng phó với áp lực nặng nề, nên là hãy tập dượt thể dục thể thao thông thường xuyên, nốc rượu một vừa hai phải nên, giữ lại chính sách ăn uống hàng ngày trong mát và ngủ nhiều.)