under repair là gì

phát âm:

Xem thêm: make head or tail là gì

Bạn đang xem: under repair là gì

đang được sửa chữa

 • part n. under repair:    Từ điển kỹ thuậtLĩnh vực: xây dựngbộ phận dang sửa chữa
 • the xế hộp is under repair:    xe đang được chữa
 • track section under repair:    Từ điển kỹ thuậtLĩnh vực: giao thông vận tải & vận tảikhu gian giảo đường tàu đang được sửa chữa

Những kể từ khác

 1. "be under custody" là gì
 2. "be under high pressure of work" là gì
 3. "be under key" là gì
 4. "be under medical treatment" là gì
 5. "be under petticoat government" là gì
 6. "be under somebody's girdle" là gì
 7. "be under someone's thumb" là gì
 8. "be under surveillance" là gì
 9. "be under the control of somebody" là gì
 10. "be under medical treatment" là gì
 11. "be under petticoat government" là gì
 12. "be under somebody's girdle" là gì
 13. "be under someone's thumb" là gì