underwater là gì

/´ʌndə¸wɔtə/

Thông dụng

Tính từ

Ở bên dưới mặt mày nước, được sử dụng bên dưới mặt mày nước, được tạo bên dưới mặt mày nước
underwater cameras
máy cù phim bên dưới nước

Phó từ

Dưới mặt mày nước
the duck disappeared underwater
con vịt bặt tăm bên dưới mặt mày nước

Danh từ

Nước ngầm
Chỗ sâu; nước bên dưới sâu

Chuyên ngành

Toán & tin

nước ngầm

Hóa học tập & vật liệu

dưới mặt mày nước

Xây dựng

ở bên dưới mặt mày nước

Kỹ thuật cộng đồng

chìm
underwater hull
phần thân ái chìm (tàu)
underwater reactor
lò phản xạ chìm
underwater torch
đê mỏ hàn chìm
dưới nước

Giải mến EN: Designed đồ sộ be used underwater.

Xem thêm: handlebars là gì

Bạn đang xem: underwater là gì

Giải mến VN: Được design nhằm người sử dụng bên dưới nước.

Fixed Distributed - UnderWater Segment (FDS- UWS)
đoạn phân bổ ngầm bên dưới nước cố định
range of underwater pipeline
tuyến ống dẫn ngầm bên dưới nước
underwater acoustics
âm học tập bên dưới nước
underwater antenna
ăng ten bên dưới nước
underwater blasting
sự nổ mìn bên dưới nước
underwater camera
máy hình ảnh chụp bên dưới nước
underwater concrete
bê tông bên dưới nước
underwater concreting
sự sụp bêtông bên dưới nước
underwater construction
công trình bên dưới nước
underwater construction
sự xây cất bên dưới nước
underwater cutting blowpipe
mỏ hàn hạn chế bên dưới nước
underwater ditch
rãnh ngầm bên dưới nước
underwater drill
sự khoan bên dưới nước
underwater drilling
sự khoan bên dưới nước
underwater excavation
sự xẻ khu đất bên dưới nước
underwater excavation
sự xẻ bên dưới nước
underwater foundation
móng bên dưới nước
underwater gravimeter
trọng lực tiếp bên dưới nước
underwater housing
vỏ chụp bên dưới nước (máy ảnh)
underwater line
đường ống bên dưới nước
underwater loudspeaker
loa bên dưới nước
underwater paint
sơn bên dưới nước
underwater pipeline crossing
ống nối bên dưới nước
underwater rock fill
sự sụp đá bên dưới nước
underwater signal
tín hiệu bên dưới nước
underwater structures
công trình bên dưới nước
underwater tube
hầm bên dưới nước
underwater welding
sự hàn bên dưới nước
underwater work
công tác bên dưới nước
underwater work
công trình bên dưới nước
nước ngầm
free underwater
nước ngầm ko áp

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa