uniformity là gì

/¸ju:ni´fɔ:miti/

Thông dụng

Danh từ

Tính hóa học đều, đặc điểm như là nhau, đặc điểm đồng dạng, sự nằm trong kiểu
Tính hóa học bất biến, đặc điểm ko phát triển thành hoá, đặc điểm đều (về kiểu dáng, tính cơ hội..)
the uniformity of the movement
tính hóa học đều của gửi động

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Tính như nhau, tính đồng dạng, tính ko đổi

Cơ khí & công trình

sự đồng đều

Hóa học tập & vật liệu

tính đơn điệu

Toán & tin

tính đều; tính đơn trị

Xây dựng

tính đều đặn

Kinh tế

độ đồng nhất
sự đồng đều
sự như là nhau
sự nhất quán
tính đều đều
tính như là nhau
tính thống nhất

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
affinity , alikeness , analogy , comparison , correspondence , parallelism , resemblance , similarity , similitude , uniformness , conformity , consistency , consonance , equableness , equality , even tenor , harmony , homogeneity , invariability , monotony , oneness , regularity , sameness , unity

Từ trái ngược nghĩa

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: uniformity là gì

Xem thêm: đa dạng tiếng anh là gì

NHÀ TÀI TRỢ