unilateral là gì

/¸ju:ni´lætərəl/

Thông dụng

Tính từ

Ở về một phía; một phía, đơn phương
unilateral contract
hợp đồng buộc ràng một bên
unilateral repudiation of a treaty
sự đơn phương xoá vứt một hiệp ước

Chuyên ngành

Toán & tin

(thống kê ) một phía

Xây dựng

phía [một phía]

Cơ - Điện tử

(adj) một phía, đơn phương, một bên

Cơ khí & công trình

về một bên

Y học

một bên

Kỹ thuật cộng đồng

địa phương
đơn phương
unilateral incompatibility
tương kỵ đơn phương
một chiều
unilateral conductor
vật dẫn năng lượng điện một chiều
unilateral constraint
sự links một chiều
unilateral inheritance
di truyền một chiều

một phía

Bạn đang xem: unilateral là gì

Xem thêm: the trong tiếng anh là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ