units là gì

/'ju:nit/

Thông dụng

Danh từ

Khối thống nhất
Một, một chiếc, chỉnh thể

=====Khoa ( vô cơ sở y tế như khoa xương khớp, khoa cung cấp cứu vãn ...)

Đơn vị (để đo lường và tính toán, nhằm thao diễn mô tả, thể hiện những đại lượng)
a unit of length
đơn vị đo chiều dài
a unit of weight
đơn vị trọng lượng
a monetary unit
đơn vị chi phí tệ
magnetic unit
đơn vị từ
a combat unit
đơn vị chiến đấu

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

đơn vị, khối, tổ, vũ trang, đơn nguyên vẹn, trở thành phần

Xây dựng

công trình riêng rẽ lẻ

Kỹ thuật công cộng

bộ

Giải quí EN: Any device that can operate independently, such as a radio receiver or an oscilloscope.

Bạn đang xem: units là gì

Xem thêm: hawkish là gì

Giải quí VN: Một vũ trang hoạt động và sinh hoạt song lập, như 1 máy thu sóng rađiô hay là một máy hiện nay sóng.

bộ phận
absorption unit
bộ phận hấp thụ
antenna multicoupler unit-MCU
bộ phận nhiều ghép nối ăng ten
combination unit
bộ phận kết hợp
delay unit
bộ phận trễ
driving unit
bộ phận ngôi nhà động
evaporating unit
bộ phận cất cánh hơi
feed preparation unit
bộ phận sẵn sàng cấp
fixing of structural unit
gia cố phần tử kết cấu
fixture unit rating
đánh giá chỉ phần tử cố định
food waste disposal unit
bộ phận thải rác rến thực phẩm
grinding unit
bộ phận mài
grinding unit
bộ phận rà
metering unit
bộ phận ấn định lượng xăng
motoring unit
bộ phận vận hành
multiple-train unit
đoàn tàu nhiều cỗ phận
plug-in unit
bộ phận gắn vô được
slide unit
bộ phận trượt
spindle unit
bộ phận trục chính
tuning unit
bộ phận hòa hợp
unit assembly system
hệ thi công ráp cỗ phận
unit cooler
bộ phận thực hiện lạnh
unit operations
các hoạt động và sinh hoạt của cục phận
unit process
quy trình theo gót cỗ phận
Unit Separator (US)
bộ phân tích khối
bộ phận máy
chi tiết
precast unit
chi tiết đúc sẵn
structural unit
chi tiết kết cấu
cơ quan
Joint Inspection Unit-JIU
cơ quan tiền điều tra lếu láo hợp
cụm
khối
Access Unit (AU)
khối truy cập
Access Unit (AU)
khối truy nhập
Access Unit (AU)
khối truy xuất
Acknowledgement Signal Unit (ACU)
khối tín hiệu báo nhận
Address-Generation Unit (AGU)
khối tạo nên địa chỉ
Administrative Unit (AU)
khối quản lý và vận hành hành chính
Administrative Unit Pointer (AUP)
con trỏ khối quản lý và vận hành hành chính
ADSL Terminal Unit (ATU)
Khối đầu cuối ADSL
Alarm Control Unit (ACU)
khối tinh chỉnh cảnh báo
Alarm Relay Unit (ARU)
khối gửi tiếp cảnh báo
ALU (Arithmeticand Logic Unit)
khối số học tập và lôgic
Answer List-Protocol Data Unit (AL-PDU)
danh mục trả lời-khối tài liệu giao phó thức
Answer List-Service Data Unit (AL-SDU)
danh mục trả lời-khối tài liệu dịch vụ
Apple Attachment Unit Interface (AAUI)
Giao diện khối gắn kèm cặp của Apple
Application Business Unit (ABU)
khối sale ứng dụng
Application Layer Unit (ALU)
khối lớp ứng dụng
Application Protocol Data Unit (APDU)
khối tài liệu giao phó thức ứng dụng
Application-layer Service Data Unit (ASDU)
khối tài liệu cty lớp ứng dụng
Arithmetic & Logic Unit (ALU)
khối số học tập và logic
arithmetic and control unit (ACU)
khối số học tập và điều khiển
arithmetic and logic unit (ALU)
khối số học tập - lôgic - ALU
Arithmetic and Logical Unit (AALU)
khối số học tập và logic
arithmetic unit
khối số học
ARU (AudioResponse Unit)
khối vấn đáp vì chưng âm thanh
ATM Service Data Unit (ATM SDU)
Khối tài liệu cty ATM
atomic mass unit
đơn vị lượng nguyên vẹn tử
Attachment Unit Interface (AUI)
giao diện với một khối chuồn kèm
Audio Access Unit (AAU)
khối truy nhập âm thanh
Audio Processing Unit (APU)
khối xử lý âm thanh
audio response unit
khối vấn đáp vì chưng âm thanh
Audio Response Unit (ARU)
khối vấn đáp vì chưng âm thanh
automatic calling and automatic answering unit
khối gọi và vấn đáp tự động động
Automatic Calling Unit (ACU)
khối gọi tự động động
automatic calling unit (ACU)
khối tự động hóa gọi
Automatic Dialling Unit (ADU)
khối con quay số tự động động
Automatic Duplexing Unit (ADU)
khối tuy vậy công tự động động
Backup Optical Unit (BUOU)
khối quang quẻ dự phòng
Balancing Unit (BALUN)
khối cân nặng bằng
Base Station Interface Unit (BSIU)
khối skin trạm gốc
Basic Information Unit (BIT)
khối vấn đề gốc
Basic Information Unit (BIU)
khối vấn đề cơ bản
Basic Link Unit (SNA) (BLU)
Khối tuyến nối cơ bạn dạng (SNA)
Basic Measurement Unit (BMU)
khối giám sát và đo lường cơ bản
Basic Transmission Unit (BTU)
khối truyền dẫn cơ bản
Battery Regulation Unit (BRU)
khối ổn định áp mối cung cấp ắc qui
Bearer Switchover Unit (BSU)
khối quy đổi của hệ truyền tải
block control unit
bộ tinh chỉnh khối
block control unit (BCT)
đơn vị tinh chỉnh khối
Broadband Optical Network Unit (BBONU)
khối mạng quang quẻ băng rộng
Broadband Remote Line Unit (BRLU)
khối lối thừng đầu xa xôi băng rộng
Bus Control Unit (BCU)
khối tinh chỉnh bus
Bus Interface Control Unit (BICU)
khối tinh chỉnh skin bus
Bus Interface Unit (BIU)
Khối skin Bus
Bus Monitor Unit (BMU)
khối giám sát bus
Bus Terminal Unit (BTU)
khối đầu cuối bus
Cache/Memory Management Unit [Motorola] (CMMU)
Khối quản lý và vận hành bộ lưu trữ truy vấn thời gian nhanh [Motorola]
Call Control Unit (CCC)
khối tinh chỉnh cuộc gọi
calorific potential (perunit mass)
thế nhiệt độ (trên đơn vị chức năng thể khối)
central control unit
khối điệu khiển trung tâm
Central Control Unit (CCU)
khối tinh chỉnh trung tâm
Central Data Management Unit (CDMU)
khối quản lý và vận hành tài liệu trung tâm
Central Processing Unit (CPU)
khối xử lý trung tâm
Central Switching Unit (CSU)
khối gửi mạch trung tâm
Central terminal Unit (CTU)
khối đầu cuối trung tâm
Channel Service Unit (ATM) (CSU)
khối cty kênh
Channel Service Unit/Data Service Unit (CSU/DSU)
Khối cty kênh/Khối cty dữ liệu
Channel unit address (CUA)
địa chỉ khối kênh
Command Acquisition Unit (CAU)
khối tiếp nhận lệnh
Common Management Information Protocol Data Unit (CMIPDU)
khối tài liệu giao phó thức vấn đề quản lý và vận hành chung
Common Part Convergence Sublayer - Service Data Unit (ATM) (CPCS-SDU)
Lớp con cái quy tụ của phần công cộng - Khối tài liệu dịch vụ
Communications Control Unit (CCU)
khối tinh chỉnh truyền thông
Communications Interface Unit (CIU)
khối skin truyền thông
compilation unit
khối biên dịch
Computer Printer Unit (CPU)
khối máy in máy tính
Control Display Unit (CDU)
khối hiển thị điều khiển
Control Logical Unit (CLU)
khối logic điều khiển
Control Point Interface Unit (CPIU)
khối skin điểm điều khiển
Control Unit (CU)
khối điều khiển
control unit description
mô mô tả khối điều khiển
Control Unit Terminal (CUT)
đầu cuối khối điều khiển
DAIS Audio Response Unit (DARU)
Khối đáp ứng nhu cầu tiếng động DAIS
Data - Link - Service - Data - Unit (DLSDU)
khối số liệu cty liên kết số liệu
Data Acquisition and Control Buffer Unit (DACBU)
Khối DACB
Data Adapter Unit (DAU)
khối phối ghép số liệu
Data Bus Interface Unit (DBIU)
khối skin bus dữ liệu
Data Cache Unit (DCU)
khối bộ lưu trữ truy nhập thời gian nhanh của dữ liệu
Data Communications Interface Unit (DCIU)
khối skin truyền số liệu
Data Display Unit (DDU)
khối hiển thị dữ liệu
Data Interface Unit (DIU)
khối skin dữ liệu
Data Link Protocol Data Unit (DLPDU)
khối tài liệu giao phó thức tuyến liên kết số liệu
Data Service Unit/Channel Service Unit (DSU/CSU)
Khối cty dữ liệu/Khối cty kênh
Data Switching Unit (DSU)
khối gửi mạch số
Data Terminal Unit (DTU)
khối đầu cuối dữ liệu
dead-zone unit
khối vùng chết
Delphi Compiled Unit (DCU)
khối biên dịch delphi
Derived Medium access control Protocol Data Unit (DMPDU)
khối tài liệu giao phó thức tinh chỉnh truy nhập môi trường thiên nhiên dẫn xuất
Digital Carrier Line Unit (DCLU)
khối lối thừng gửi chuyển vận số
Digital Concentrator Measurement Unit (DCMU)
khối đo cỗ triệu tập số
Digital Control and Interface Unit (DCIU)
khối skin và tinh chỉnh số
Digital Line Carrier Unit (DLCU)
khối chuyển vận phụ vương lối thừng số
Digital Line Trunk Unit (DLTU)
khối trung tiếp lối thừng số
Digital Line Unit (DLU)
khối lối thừng số
Digital Remote Measurement Unit (DRMU)
khối giám sát và đo lường kể từ xa xôi số
Digital Terminal Line Unit (DTLU)
khối đầu cuối lối thừng số
Display and Control Unit (DCU)
khối tinh chỉnh và hiển thị
DSU (DataService Unit)
Khối Dịch Vụ Dữ Liệu (DSU)
elementary unit
khối sơ cấp
Environmental Remote Sensing Unit (BritishAerospace Space Systems, Ltd) (ERSUN)
Khối cảm biến môi trường thiên nhiên kể từ xa xôi (Hệ thống không khí ngoài hành tinh Anh Quốc)
Error Detecting Unit (EDU)
khối phân phát hiện nay lỗi
Exchange Signalling Unit (ESU)
khối báo hiệu của tổng đài
Execution Unit (EU)
khối quá hành
Expedited Network - Service - Data - Unit (ENSDU)
khối tài liệu cty mạng đang được phân phát đi
Expedited Session Service Data Unit (XSSDU)
khối tài liệu cty phiên phân phát nhanh
Expedited Transport Service Data Unit (ETSDU)
khối tài liệu cty truyền đạt thăm hỏi dò
Extended Interface Unit (EIU)
khối skin há rộng
Extended Memory Unit (EMU)
khối ghi nhớ há rộng
Extended Unit Data (XUDT)
dữ liệu khối há rộng
Extended Unit Data Service (XUDTS)
dịch vụ tài liệu khối há rộng
Field Replaceable/Replacement Unit (FRU)
khối (có thể) thay cho thế trường
File Access Data Unit (FADU)
khối tài liệu truy nhập tệp
Fill - In Signal Unit (FISU)
khối tín hiệu điền vào
Fingerprint Identification Unit (Sony) (FIU)
Khối nhận dạng vết vân tay (Sony)
floating-point arithmetic unit
khối số học tập vết phẩy động
floating-point unit (FPU)
khối vết phẩy động
functional unit
khối chức năng
functional unit (e.g. in analog computing)
khối chức năng
Functional Unit (FO)
khối chức năng
generic unit
khối chung
generic unit
khối tổng quát
Handshake Transceiver Unit-Remote Terminal End (HTU-R)
khối thu phân phát bắt tay-đầu cuối xa
HDSL Transmission Unit (HTU)
Khối truyền dẫn HDSL
head-up unit
khối trình diễn trước mắt
high-speed arithmetic unit
khối số học tập vận tốc cao
ILU (initiatinglogical unit)
đơn vị lôgic khởi đầu
immovable disk unit
khối đĩa cố định
Independent Logical Unit (ILU)
khối logic độc lập
Information Separator Four (UnitSeparator) (IS4(US))
dấu phân cơ hội vấn đề tư (phân cơ hội khối)
Information Separator One (UnitSeparator) (ISI(US))
dấu phân cơ hội vấn đề một (phân cơ hội khối)
Information Separator Three (UnitSeparator) (IS3(US))
dấu phân cơ hội vấn đề phụ vương (phân cơ hội khối)
Information Separator Two (UnitSeparator) (IS(US))
dấu phân cơ hội vấn đề nhì (phân cơ hội khối)
Initial MAC Protocol Data Unit (IMPDU)
Khối tài liệu giao phó thức (PDU) của MAC ban đầu
Initial Signal Unit (ISU)
khối tín hiệu ban đầu
initiating logical unit (ILU)
đơn vị lôgic khởi đầu
input unit
khối nhập liệu
input unit
khối vô dữ liệu
input-output unit
khối vào-ra
instruction control unit
khối tinh chỉnh lệnh
Instruction Unit (IU)
khối lệnh
Instrument Signalling Unit (ISU)
khối báo hiệu công cụ
instrument unit
khối thiết bị
Integrated Line Terminating Unit (ILTU)
khối kết cuối lối thừng tích hợp
Integrated Radio Frequency Unit (IRFU)
khối tần số vô tuyến tích hợp
Integrated Service Unit (ISU)
khối cty tích hợp
Interface Data Unit (IDU)
khối số liệu giao phó diện
Interface Unit (IFU)
khối giao phó diện
Internal Channel Service Unit (ICSU)
khối cty kênh nội bộ
Internetwork Protocol Data Unit (IPDU)
Khối tài liệu giao phó thức (PDU) liên mạng
Interworking Functional Unit (IFU)
khối tính năng nối liên mạng
ISDN Line Unit (AT&T 5ESS) (ISLU)
Khối lối thừng ISDN (AT &T 5ESS
ISDN Remote Subscriber Unit (IRSU)
Khối mướn bao đầu xa xôi ISDN
Key Service Unit (KSU)
khối cty ấn phím
Key Systems Unit (KSU)
khối những khối hệ thống ấn phím
Key Telephone Unit (KTU)
khối điện thoại thông minh ấn phím
Keyboard Unit (KU)
khối bàn phím
kitchen building block unit
khối thi công ghép không khí ngôi nhà bếp
kitchen-dining room space unit
khối ngôi nhà bếp-phòng ăn
kitchen-sanitary space unit
khối (không gian) vệ sinh-bếp
LAN Interface Unit (LIU)
Khối skin LAN
Line Impedance Stabilizing Unit (LISN)
khối ổn định ấn định trở kháng lối dây
Line Interface Unit (LIU)
khối skin lối dây
Line Jack Unit (LJU)
khối lỗ cắm lối dây
Line Signal Unit (LSU)
khối tín hiệu lối dây
Line Trunk Unit (LTU)
khối trung tiếp lối dây
Link Service Data Unit (LSDU)
Khối tài liệu cty (SDU) tuyến kết nối
Lobe Attachment Unit (TokenRing) (LAU)
Khối gắn trạm (Token Ring)
logic unit
khối logic
Logical Link Protocol Data Unit (LLPDU)
Khối tài liệu giao phó thức (PDU) của tuyến liên kết logic
Logical Unit (LU)
khối logic
Logical Unit Application (interface) (LUA)
ứng dụng khối logic (giao diện)
logical unit control block (LUCB)
khối tinh chỉnh những vũ trang logic
Logical Unit Number (LUN)
số khối logic
LU (LogicalUnit)
khối logic
LUCB (logicalunit control block)
khối tinh chỉnh những vũ trang logic
main control unit
khối tinh chỉnh chính
Main Processor Unit (MPU)
khối xử lý chính
Maintenance Terminating Unit (MTU)
khối kết cuối bảo dưỡng
Management Application Protocol Data Unit (MAPDU)
Khối tài liệu giao phó thức phần mềm quản ngại lý
Manned Manoeuvring Unit (MMU)
khối thao tác vì chưng tay
Mass Memory Unit (MMU)
khối ghi nhớ con số lớn
Mass Memory Unit manager (MUM)
bộ quản lý và vận hành khối ghi nhớ lớn
Maximum Receive Unit (MRU)
khối thu vô cùng đại
Maximum Transfer Unit/Maximum Transmission Unit (TCP) (MTU)
Khối truyền đạt tối nhiều /Khối truyền dẫn tối đa
Media Access Unit (MAU)
khối truy nhập môi trường
Memory Management Unit (MMU)
khối quản lý và vận hành cỗ nhớ
Message Protocol Data Unit (MPDU)
khối số liệu giao phó thức tin yêu báo
Micro Processor Unit (MPU)
khối vi xử lý
Micro-controller Unit (MCU)
khối vi điều khiển
MMU (memorymanagement unit)
khối quản lý và vận hành cỗ nhớ-MMU
Modulated Noise Reference Unit (MNRU)
khối chuẩn chỉnh tạp âm điều chế
Multi-Channel Transmitter Unit (MCTU)
khối máy phân phát nhiều kênh
Multi-Chip Unit (DEC) (MCU)
Khối nhiều chip (DEC)
Multi-drop Auto Call Unit (MACU)
khối cuộc gọi tự động hóa nhiều nhánh
Multi-point Conferencing Unit (MCN)
khối hội nghị nhiều điểm
Multi-Station Access Unit (MSAU)
khối truy nhập nhiều trạm
Multi-unit Message (MUM)
tin báo nhiều khối
Multiple Port Unit (MPU)
khối nhiều cửa
Multipoint Conference Unit (MCU)
khối hội nghị nhiều điểm
Multipoint Junction Unit (MJU)
khối tiếp giáp nhiều điểm
[[Multi]station Access Unit (MAU)
khối truy nhập nhiều trạm
Natural Processing Unit (NPU)
khối xử lý tư nhiên
Network Accessible Unit (SNA) (NAU)
Khối rất có thể truy nhập mạng (SNA)
Network Addressable Unit (NAU)
khối rất có thể ấn định điạ chỉ mạng
Network Interface Unit (NIU)
khối skin mạng
Network Layer Data Unit (NLDU)
khối tài liệu giao phó thức mạng
Network Management Unit (NMU)
khối quản lý và vận hành mạng
Network Service Data Unit (NSDU)
khối số liệu cty mạng
Normal Data Session Service Data Unit (NSSDU)
khối số liệu cty phiên số liệu thông thường
packaged air cooling unit
tổ thực hiện rét mướt không gian đầy đủ khối
packaged condensing unit
bộ dừng tụ nguyên vẹn khối
packaged heat pump unit
tổ bơm nhiệt độ một khối
Packet Data Unit (PDU)
khối tài liệu gói
Packet Switch Interface Unit (PSIU)
khối skin gửi mạch gói
Packet Switched Data Access Unit (PSDAU)
khối truy nhập gửi mạch gói
Path Information Unit (SNA) (PIU)
khối vấn đề lối truyền
Payload Data Unit (PDU)
khối tài liệu chuyển vận tin
PCM Interface Unit (PLI)
Khối skin PCM
PDU (ProtocolData Unit)
khối tài liệu giao phó thức
per unit mass
mỗi đơn vị chức năng khối lượng
per unit mass
trên đơn vị chức năng khối luợng
per unit mass
trên lượng đơn vị
Peripheral Unit Controller (PUC)
bộ tinh chỉnh khối nước ngoài vi
Physical Communications Control Unit (PCCU)
khối tinh chỉnh truyền thông vật lý
Physical Delivery Access Unit (PDAU)
khối truy vấn gửi vật lý
Physical Layer Overhead Unit (UNIphysical layer frame definition (PLOU)
Khối mồng đầu lớp cơ vật lý (định nghĩa sườn lớp cơ vật lý UNI)
Physical Unit (PU)
khối vật lý
Physical Unit Control Point (SNA) (PUCP)
điểm tinh chỉnh khối cơ vật lý (SNA)
Physical Unit Management Service (PUMS)
dịch vụ quản lý và vận hành khối vật lý
Portable/Program Storage Unit (PSU)
Khối tàng trữ xách tay/Chương trình
power distribution unit
khối phân chia năng lượng
Presentation - Protocol - Data - Unit (PPDU)
khối số liệu của giao phó thức trình diễn
Presentation Service Data Unit (PSDU)
khối số liệu dịch vụ
Presentation Unit (PU)
khối hiển thị
Primary Logical Unit (PLU)
khối logic sơ cấp
processing unit
khối xử lý
program unit
khối chương trình
Public Teletex Access Unit (PTTAXU)
Khối truy nhập Teletex công cộng
Public Telex Access Unit (PTLXAU)
Khối truy nhập Telex công cộng
Public Telex Access Unit (PTXAU)
Khối truy nhập Telex công cộng
Radio Channel Unit (RCU)
khối kênh vô tuyến
Radio Port Control Unit (RPCU)
khối tinh chỉnh cổng vô tuyến
Receiver IF Switch Unit (RISU)
Khối gửi mạch IF của dòng sản phẩm thu
Register Arithmetic Logic Unit (RALU)
khối logic số học tập của cục ghi
Remote Access Business Unit (RABU)
khối sale truy nhập kể từ xa
Remote Database Access Unit (RDAU)
khối truy nhập hạ tầng tài liệu kể từ xa
Remote Integrated Services Line Unit (RISLU)
khối lối thừng của những cty tích phù hợp đầu xa
Remote Telemetry Unit (RTU)
khối đo xa xôi kể từ xa
Remote Trunking Unit (RTU)
khối trung tiếp đầu xa
Remote Unit (RU)
khối đặt điều xa
Request Unit/Response Unit (RU)
Khối yêu thương cầu/Khối trả lời
Resynchronize Presentation Protocol Data Unit (RSPPDU)
Khối tài liệu giao phó thức trình thao diễn (PPDU) tái mét đồng điệu hóa
run unit
khối chạy
sanitary space unit
khối nghệ thuật vệ sinh
SDU (ServiceData Unit)
khối tài liệu dịch vụ
Secondary logical unit (SNA) (SLU)
Khối logic loại cung cấp (SNA)
Secure Terminal Unit (STU)
khối đầu cuối an toàn
Service Data Unit (ATM) (SDU)
khối số liệu dịch vụ
session Protocol Data Unit (SPDU)
khối số liệu giao phó thức phiên truyền
Session Service Data Unit (SSDU)
khối tài liệu cty phiên
SHDSL Transceiver Unit (STU)
Khối thu phân phát SHDL (đường thừng mướn bao số vận tốc cao một lối dây)
shuttering unit with laid reinforcement
khối ván khuôn đang được đặt điều cốt thép
SMDS Data Service Unit (SDSU)
Khối cty số liệu SMDS
space unit house building
sự xây đắp ngôi nhà vì chưng khối
Status interface unit (intelsat) (SIU)
Khối skin hiện trạng ( Intelsat)
Status Report-User Agent Protocol Data Unit (SR-UAPDU)
Báo cáo trạng thái-Khối tài liệu giao phó thức tác nhân người dùng
Store and forward unit (SFU)
khối tàng trữ và gửi tiếp
Subscriber interface unit (SIN)
khối skin mướn bao
Subsequent Signal Unit (SSU)
khối tín hiệu tiếp theo
SYNchronization Signal Unit (SYU)
khối tín hiệu đồng điệu hóa
Synchronization supply Unit (SSU)
khối cung cấp mối cung cấp đồng điệu hóa
System interface unit (SIU)
khối skin hệ thống
system logical unit
khối logic hệ thống
system unit
khối hệ thống
systems management functional unit
khối tính năng quản lý và vận hành hệ thống
systems management functional unit
khối quản lý và vận hành hệ thống
Tape Backup Unit (TBU)
khối sao lưu băng từ
Telecommunications Control Unit (SNA) (TCU)
Khối tinh chỉnh viễn thông (SNA)
Telematic Access Protocol Data Unit (TAPDU)
Khối tài liệu giao phó thức truy nhập viễn tin yêu (Telematic)
Telematic Access Unit (TLMAU)
khối truy nhập viễn tin
Telematic Interworking Unit (TIU)
khối giao phó tác viễn tin
Telex Access Unit (TLXAU)
Khối truy nhập Telex
TMP Data Unit (TMPDU)
khối tài liệu giao phó thức quản lý và vận hành đo thử
Transmission Control Unit (TCU)
khối tinh chỉnh truyền dẫn
Transmission Message Unit (TMU)
khối tin yêu truyền dẫn
Transmit/Trusted Interface Unit (TIU)
khối skin phát/đáng tin yêu cậy
Transport Protocol Data Unit (TPDU)
khối số liệu giao phó thức truyền tải
Transport Service Data Unit (TSDU)
khối tài liệu cty truyền tải
Tributary Unit (TU)
khối nhánh, khối phụ thuộc
Trunk Coupling Unit (TCU)
khối ghép trung kế
Twisted Pair Attachment Unit (TPAU)
khối ghép song thừng xoắn
UIOC (UniversalI-O Control unit)
khối điểu khiển vô đi ra chung
unit capacitor
tụ năng lượng điện khối
unit construction
kết cấu khối
unit construction
kết cấu nguyên vẹn khối
Unit Control Bus (UCB)
buýt tinh chỉnh khối
unit cube
khối lập phương đơn vị
Unit Data (UDT)
dữ liệu khối
unit of mass
đơn vị khối lượng
Unit Separator (US)
bộ phân tích khối
unit separator (US)
dấu phân cơ hội khối
unit sequence start relay
rơle phát động trật tự máy
unit state
trạng thái của khối
unit testing
thử nghiệm khối
User Agent Protocol Data Unit (UAPDU)
khối tài liệu giao phó thức của tác nhân người sử dụng
User Message Protocol Data Unit (UMPDU)
Khối tài liệu giao phó thức (PDU) tin yêu báo người sử dụng
Videotext Interface Unit (VIU)
khối skin videotext
Videotext Service Unit (VSU)
khối cty videotext
Visual Display Unit (VDU)
khối hiển thị vì chưng đôi mắt nhìn
Water Cooling Unit (WCU)
khối thực hiện nguội vì chưng nước
window and frame packaged unit
khối cửa ngõ sổ
window unit
khối cửa ngõ sổ
Y-Net Management Unit (YMU)
Khối quản lý và vận hành mạng Y
đơn vị thiết bị
basic device unit (BDU)
đơn vị vũ trang cơ bản
BDU (basicdevice unit)
đơn vị vũ trang cơ bản
đơn vị

Giải quí VN: Đại lượng được qui ấn định dùng để làm đo.

dụng cụ
chalk-sieving unit
dụng cụ rắc bột
chalk-sieving unit
dụng cụ rắc mạ
grinding unit
dụng cụ giũa bóng
heating unit
dụng cụ sưởi
input unit
dụng cụ nhập
measuring unit
dụng cụ đo
polishing unit
dụng cụ giũa bóng
unit of measurement
dụng cụ đo
dụng cụ đo
nhóm
Administrative Unit Group (AUG)
nhóm đơn vị chức năng quản ngại trị
cluster control unit
bộ tinh chỉnh nhóm
cluster control unit
đơn vị tinh chỉnh nhóm
engine-alternation unit
nhóm động cơ
multiple-unit tube
đèn nhiều group cực
pneumatic control unit-PCU
nhóm tinh chỉnh vì chưng khí nén
semigroup with unit
nửa group với đơn vị
Tributary Unit Group (TUG)
nhóm quý khách hàng viễn thông
unit of a group
đơn vị của một nhóm
unit subgroup
nhóm con cái đơn vị
linh kiện
hệ thống thiết bị
máy
tờ

Kinh tế

đoạn
đơn vị
non-business unit
đơn vị sự nghiệp
đơn vị đo lường
hệ thống
absorption-type refrigerating unit
hệ thống hấp thụ
aseptic cauning unit
hệ thống vô trùng Fe tây
bag sealing unit
hệ thống khắc ghi bao bì
bottling unit
hệ thống xối vô chai
ngăn
unit bank
ngân sản phẩm đơn nhất
unit bank
ngân sản phẩm đơn nhất (không sở hữu chi nhánh)
unit banking
chế phỏng ngân hàng đơn nhất
unit banking
chế phỏng ngân hàng đơn nhất (không được luật lệ há những chi nhánh)
unit banking
dịch vụ ngân hàng theo gót đơn vị chức năng duy nhất
thiết bị
cassing cleaning unit
thiết bị làm sạch sẽ vỏ hộp
chilled-water unit
thiết bị thực hiện rét mướt tuần trả nước
compressor unit
thiết bị nén
condensing unit
thiết bị cô đặc
control unit
thiết bị tinh chỉnh (máy tính)
cooling unit
thiết bị lạnh
dust filter unit
thiết bị thanh lọc bụi
equipment sterilizing unit
thiết bị khử trùng
extraction unit
thiết bị phân tách ly
flour conveying unit
thiết bị vận gửi bột
grinding and sacking unit
thiết bị nghiền và bao gói

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
assemblage , assembly , bunch , complement , crew , crowd , detachment , entirety , entity , gang , group , mob , one , outfit , ring , section , system , total , totality , arm , block , component , constituent , detail , digit , element , factor , feature , fraction , ingredient , integer , item , joint , layer , length , liên kết , thành viên , module , piece , portion , segment , square , wing , body toàn thân , corps , team , ace , amp , atom , battalion , bite , brigade , bushel , carat , clan , company , decibel , degree , denomination , existent , family , foot , gallon , grade , gram , individual , liter , measure , measurement , meter , mile , minute , molecule , monad , ounce , part , pint , platoon , pound , quantity , quart , second , squad , ton , tribe , troop , volt , watt , weight , whole , yard , year

Từ trái ngược nghĩa