upstream là gì

/'ʌp'stri:m/

Thông dụng

Tính kể từ & phó từ

Ngược loại, theo phía ngược (của loại sông..); chảy ngược
row upstream
chèo thuyền ngược loại sông

Chuyên ngành

Hóa học tập & vật liệu

chảy ngược dòng

Giải mến EN: That section of a process stream that has yet lớn flow into the specific unit or system, as in proceeding upstream lớn a distillation column or lớn a refinery. Giải mến VN: Một phần của loại xử lý chảy vào một trong những khối hệ thống xác lập, như vô loại ngược vô ống chưng đựng hoặc vô cỗ thanh lọc.

Toán & tin cẩn

hướng về mối cung cấp truyền
ngược tuyến

Dầu khí

thăm tìm hiểu và khai quật (dầu thô và khí tự động nhiên)

Kỹ thuật công cộng

hướng lên
hướng ngược
ngược dòng

Giải mến VN: Theo nghĩa gốc, ngược loại là vị trí hướng của đàng ngược với vị trí hướng của loại chảy. Hướng của loại được xác lập theo đòi quy ước của người tiêu dùng.

Bạn đang xem: upstream là gì

upstream face
mặt ngược dòng
Upstream Failure Indication (UFI)
chỉ thị hỏng hư ngược dòng
upstream groyne
mỏ hàn ngược dòng
upstream wake
vết rẽ nước ngược dòng
upstream-downstream symmetry
đối xứng ngược dòng-xuôi dòng
đầu dòng
dòng lên
Stored Upstream Address (tokenring) (SUA)
lưu trữ địa điểm loại lên (token ring)

Xem thêm: dependant là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ