vẽ đọc tiếng anh là gì

Phép dịch "vẽ" trở thành Tiếng Anh

draw, paint, drawing là những bạn dạng dịch số 1 của "vẽ" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tôi ko biết vẽ, tuy nhiên chị của tôi là một trong những họa sỹ vĩ đại. ↔ I can't draw, but my sister is a great artist.

 • to produce a picture [..]

  Bạn đang xem: vẽ đọc tiếng anh là gì

  Tôi ko biết vẽ, tuy nhiên chị của tôi là một trong những họa sỹ vĩ đại.

  I can't draw, but my sister is a great artist.

 • Đâu là bức vẽ vừa lòng nhất của ấy?

  Which of these bởi you consider your best painting?

 • Any ink that you add vĩ đại a tệp tin that is not recognized as handwriting. [..]

  Tôi ko biết vẽ, tuy nhiên chị của tôi là một trong những họa sỹ vĩ đại.

  I can't draw, but my sister is a great artist.

  • depict
  • delineate
  • plot
  • rendering
  • construct
  • tracing
  • limn
  • run
  • describe
  • depictive
  • to draw
  • to paint
  • paint vĩ đại contrive
  • sketch
  • design
  • chart
  • draft
  • portray
  • draughtsmanship
  • mark
  • pencil
  • draught
 • Glosbe

 • Google

 • sciagraphic · sciagraphy · skiagraphy

 • night-piece

 • sketch

 • encaustic

 • correlatograph

 • drawing-board

 • portray

 • diagrammatise · diagrammatize · plot

Tôi suy nghĩ nghiên cứu và phân tích về tè hành tinh nghịch như 1 dự án công trình công khai minh bạch kếch xù, tuy nhiên thay cho thiết kế xa cách lộ, Cửa Hàng chúng tôi vẽ họa loại ngoài ngoài hành tinh, thiết kế một kho tàng trữ tuy nhiên tồn bên trên lâu nhiều năm sau những mới.

I think of the tìm kiếm for these asteroids as a giant public works project, but instead of building a highway, we're charting outer space, building an archive that will last for generations.

Chúng tao tiếp tục vẽ người tuy nhiên rất có thể những các bạn sẽ quan sát.

I'm going to get you to draw someone that you would recognize.

Cậu vẫn dành riêng phần rộng lớn thời hạn của tôi nhập giới hạn tuổi kể từ chục tía cho tới chục sáu nhằm vẽvẽ những cành hoa, nấm và những vật mẫu không giống tuy nhiên cậu vẫn tích lũy được.

He gave much of his time between the ages of thirteen and sixteen to drawing and painting the flowers, fungi, and other specimens which he collected.

Cuối nằm trong, những mẩu chuyện vận động tựa như những vòng xoáy, vẽ nên những vòng tròn trặn bao quanh cho nhau.

In the over, stories move lượt thích whirling dervishes, drawing circles beyond circles.

Các hình vẽ và điều chú quí nhập sách “Thầy Vĩ Đại” là khí cụ giáo dục đặc biệt hữu hiệu

The pictures and captions in the “Teacher” book are powerful teaching tools

Nếu người tao rất có thể không ngừng mở rộng sự phân tách đo đếm này nhằm kiểm tra toàn cỗ kiệt tác của ngài Haring nhằm mục tiêu xác lập nhập thời kỳ nào là người họa sỹ ưu tiên vẽ vòng tròn trặn xanh xao nhạt nhẽo hoặc dù vuông hồng.

One could extend this sort of statistical analysis vĩ đại cover all Mr. Haring's various works, in order vĩ đại establish in which period the artist favored pale green circles or pink squares.

Cô ấy đang được vẽ một tranh ảnh tường nhập những tuần sau cùng đẫy kinh xịn của ông chồng nhập cơ sở y tế.

She's painting, here, a mural of his horrible final weeks in the hospital.

Nếu bọn họ vẽ đi ra và một khuôn mặt mũi như là nhau, tất cả chúng ta rất có thể thoải mái tự tin rằng bọn họ ko áp bịa đặt những thiên phía văn hóa truyền thống riêng rẽ của bạn dạng thân thiết lên bức hình.

If they all produce a very similar-looking face, then we can start to become confident that they're not imposing their own cultural biases on the drawings.

Xem thêm: thông điệp tiếng anh là gì

vẽ như tao sẽ ảnh hưởng tiến công nữa.

Looks lượt thích we're gonna get hit again.

Cộng tác viên Bill Finger ghi nhớ lại: "Kane với cùng 1 phát minh về một hero gọi là 'Batman', và ông ấy ham muốn tôi coi bạn dạng vẽ.

Collaborator Bill Finger recalled that "Kane had an idea for a character called 'Batman,' and he'd lượt thích má to see the drawings.

Hãy vẽ white color.

Let's bởi white.

Mỗi lịch trình được tảo nhập thời hạn thực với nhì máy ảnh: một cảnh tầm của Ross và sườn vẽ của ông ấy, và một tấm hình cận cảnh của sườn vẽ hoặc bảng màu sắc.

Each program was shot in real time with two cameras: a medium shot of Ross and his canvas, and a close-up shot of the canvas or palette.

Đứa cho từng em một tờ giấy tờ và bảo bọn chúng vẽ một trong những điều chất lượng nhằm thực hiện trong thời gian ngày Sa Bát.

Give each child a piece of paper, and invite them to draw some good things to bởi on the Sabbath.

Khi còn là một thiếu hụt niên, Tarsila và phụ huynh cô du ngoạn cho tới Tây Ban Nha, điểm Tarsila thú vị sự xem xét của người xem vị tài năng vẽvẽ những bạn dạng sao của kiệt tác thẩm mỹ tuy nhiên cô nhận ra nhập kho tàng trữ của ngôi trường.

As a teenager, Tarsila and her parents traveled to Spain, where Tarsila caught people's eyes by drawing and painting copies of the artwork she saw at her school's archives.

Và sau rộng lớn 1 năm kiến thiết, 2 tuần ghi chép lịch trình, những ngày ăn kiêng và những tối thức White, Tony vẫn vẽ quay về, thứ tự thứ nhất sau 7 năm.

And after over a year of planning, two weeks of programming, carb-fest and all-night sessions, Tony drew again for the first time in seven years.

À, chị vẽ nhằm thư giãn giải trí thôi.

Well, it's what I do vĩ đại relax.

Peter tin tưởng rằng Isaac rất có thể vẽ được sau này.

Peter believes Isaac can paint the future.

Lá bài xích yomifuda ứng minh họa câu châm ngôn với tương quan cho tới hình vẽ và âm tiết kana thứ nhất được minh họa bên trên lá torifuda.

Its corresponding yomifuda features a proverb connected vĩ đại the picture with the first syllable being the kana displayed on the torifuda.

Sau này được đựng nhập một vỏ hộp bạc với đĩa game và bao hàm một gói 3 "X 5" thẻ bài xích với hình vẽ phác hoạ thảo hero kể từ game được vẽ vị Tommy Yune, một thẻ dạng thấu kính tế bào mô tả một cái chiến tranh cơ Veritech đang được lâm trận, một áo co dãn ngắn ngủn tay Battlecry gói gọn vào một trong những vỏ hộp hình đĩa với thẻ đem hình tượng RDF bên trên đầu, cỗ soundtrack của game bên trên đĩa CD và một chiếc thẻ căn cước đem số đặc trưng của Jack Archer.

The latter came in a silver box with the game and included a packet of 3" X 5" cards of character concept art from the game drawn by Tommy Yune, a lenticular thẻ depicting a Veritech fighter in action, a Battlecry T-shirt vacuum packed into a disc-shaped tin tưởng with thẻ RDF logo on top, the game's soundtrack on CD and a specially numbered Jack Archer dogtag.

Bọn con cái đang được vẽ giành giật mang lại u đấy.

We are doing your picture, grandma.

Cũng nhập triển lãm này, một tranh ảnh mang tên Boulevard des Capucines , một tranh ảnh vẽ cảnh quốc lộ được hoàn thành xong bên trên căn hộ chung cư cao cấp số 35 của Nadar - một thợ chụp ảnh.

Also in this exhibition was a painting titled Boulevard des Capucines, a painting of the boulevard done from the photographer Nadar's apartment at no. 35.

Một nghệ sỹ nữa lại cho tới, vẽ cái đầu của quân team đem hình quái ác vật ăn thịt một trinh bạch phái đẹp thân thiết hải dương tiết tức thì trước con xe tăng.

Another artist comes, paints the head of the military as a monster eating a maiden in a river of blood in front of the tank.

Nếu anh chính thức vẽ chân dung, thì em nên chuẩn bị mặt hàng rồi.

You'll have vĩ đại join the queue.

Đam say mê của mình khuyến nghị tôi trở lại lớp vẽ, tuy nhiên thời điểm hiện nay, tôi là giáo viên

Xem thêm: scum là gì

Their passion encourages má to go back to drawing classes, but this time as a teacher myself.

Vào mon 12 năm 1888, ông vẫn vẽ bức La Berceuse - một với mẫu tuy nhiên ông nghĩ rằng chất lượng tựa như những cành hoa phía dương ông từng vẽ.

In December 1888 he painted La Berceuse – a figure that he thought as good as his sunflowers.