western là gì

TỪ ĐIỂN CỦA TÔI


/'west n/

Bạn đang xem: western là gì

Thêm nhập tự điển của tôi

chưa sở hữu ngôi nhà đề
 • tính từ

  (thuộc) phía tây; của phưng tây

  western city

  thành phố phía tây

  Western powers

  Xem thêm: turn up nghĩa là gì

  các cường quốc phưng tây

 • danh từ

  người miền tây

 • phim (truyện) về cuộc sống những người dân chăn trườn (cao bồi) ở miền tây nước Mỹ

  Xem thêm: conveyor là gì

  Từ ngay sát giống

  westerner north-western south-western westernmost


Từ vựng giờ Anh bám theo ngôi nhà đề:

 • Từ vựng chủ thể Động vật
 • Từ vựng chủ thể Công việc
 • Từ vựng chủ thể Du lịch
 • Từ vựng chủ thể Màu sắc
 • Từ vựng giờ Anh hoặc dùng:

 • 500 kể từ vựng cơ bản
 • 1.000 kể từ vựng cơ bản
 • 2.000 kể từ vựng cơ bản