wharf là gì

/wɔ:f/

Thông dụng

Danh kể từ, số nhiều wharfs, .wharves

(hàng hải) cầu tàu (cấu trúc được làm bằng gỗ hoặc đá ở mép nước, điểm tàu thuyền rất có thể quăng quật neo nhằm lấy sản phẩm, toá hàng)
bến cảng Nhà Rồng
ngoại động từ
(hàng hải) hóa học (hàng) lên trên cầu tàu
(hàng hải) buộc (tàu) vô cầu tàu

Chuyên ngành

Xây dựng

bến (tàu) cảng
buộc tàu thuyền
buộc vô bến
cầu tàu

Giải mến EN: A ship's berth lying parallel đồ sộ the waterfront.

Xem thêm: jaw là gì

Bạn đang xem: wharf là gì

Giải mến VN: Một điểm neo tàu ở tuy nhiên song với bờ sông.

công trình cập bến
nơi thả neo

Kỹ thuật cộng đồng

bến tàu
cho vô bến
kè đá

Kinh tế

bến cảng
bến tàu
bến tàu cầu cảng
cầu cảng
wharf crane
cần cẩu cầu cảng
wharf crane
cần cẩu, cầu cảng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
berth , breakwater , dock , jetty , landing , landing stage , levee , pier , tảo , slip , waterfront